Infoa geenitutkimuksesta
 

Oman koiran terveystietojen ja omien yhteystietojen päivitys tutkijoille tarvittaessa:

Verinäytteen antaminen Hannes Lohen Helsingin Yliopistossa tekemään geenitutkimukseen ei kerro omistajalle, onko näytteen antanut koira terve vai sairas. Tutkimus toimii siten, että omistaja itse kertoo tutkijoille, onko koiralla joku perinnöllinen vika/sairaus. Saamiensa tietojen pohjalta ja monista koirista saatuja näytteitä toisiinsa vertaamalla tutkijat pyrkivät sitten löytämään ko. sairaudelle altistavia geenejä. Eli tutkijat toimivat omistajan kertoman ja lääkärin tekemien diagnoosien pohjalta vain geenien (ei sairauden) löytämiseksi.

Geenitesti ei siis kerro, onko koira sairas, vaan vain sen, kantaako koira sairaudelle altistavaa geeniä (sitten, kun geeni on ensin sairaiden ja terveiden sukulaiskoirien DNA:ta tutkimalla paikannettu). 

Jos koirasta on annettu tutkijoille verinäyte "terveenä", mutta se myöhemmin sairastuu johonkin perinnölliseen sairauteen, se tulisi ilmoittaa tutkijoille, koska muuten tutkitaan sairausgeeniä kantavan koiran DNA:ta terveen koiran näytteenä, ja se aiheuttaa päänvaivaa ja virhemahdollisuuksia tutkimukseen. Omistajat eivät aina välttämättä muista päivittää sairaustietoja tutkijoille, varsinkin jos näytteen antamisesta on jo pitempi aika, joten kasvattajienkin kannattaa olla aktiivisia ja raportoida tarvittaessa Hannes Lohelle näytteen antaneen kasvattinsa terveystilanteesta.

Tutkimuksia tehtäessä yhdeksi ongelmaksi on osoittautunut se, että tarkempiin tutkimuksiin tarvittavien koirien omistajien yhteystiedot ovat vanhentuneet, eikä omistajia tavoiteta. Kun yhteystietosi muuttuvat, ilmoita uudet tiedot Biomedicumiin sähköpostitse osoitteeseen lgl-kyselyt(at)helsinki.fi. Voit käyttää ilmoittamiseen esim. tätä näytelomaketta: http://www.koirangeenit.fi/files/Naytelomake.doc.

  

Pannustutkimus-päivitystä Biomedicumista 27.11.-09:

Tutkijoiden aiemmin lähettämiin pannuskyselyihin omistajat ovat vastanneet hyvin. Melkein kaikilta pannuskoirien omistajilta saatiin vastaukset, joten suuri kiitos heille! (Kontrollikoirien omistajista vain puolet palautti kyselyn, mikä on vähän harmillista.)

Jatkossa tutkimus etenee niin, että siihen valitut kontrollikoirat silmäpeilataan ilmaiseksi Yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingissä, koska muuten on vaikea olla varma tuloksista. Alustavasti MHC-assosiaatio saattaisi löytyä, mutta tulokset tarkentuvat, kun nähdään, miten koirat saadaan tutkittaviksi (osa koirista asuu melko kaukana Helsingistä).

Kiitos kaikille tähänastisesta aktiivisuudesta J!  

t. Birgitta

 

Geenitutkimus-info lokakuu 2009

Terveiset Hannes Lohelta: Alustavat pannus-projektin tulokset ovat kiinnostavia, mutta ne vaativat vielä varmistusta. Lisänäytteitä kaivattaisiin myös edelleen!

  

Geenitutkimus-info maaliskuu 2009

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet pannus-koiransa verinäytteen geenitutkijoille! 

Biomedicumissa on nyt aloitettu pannus-tutkimus, jossa tutkitaan MHC-alueen geenien puutteellisen monimuotoisuuden yhteyttä pannukseen. Koiranjalostuksessa sukusiitoksen käyttäminen on alentanut geenien monimuotoisuutta, ja koirat ovat siten alttiita erilaisille autoimmuunisairauksille.

Samanaikaisesti pannusnäytteitä tutkitaan analyysissa, jossa etsitään eri autoimmuunisairauksien yhteyttä toisiinsa ja selvitetään niiden mahdollista yhteistä geneettistä taustaa.

Joistakin pannuskoirista on MHC-alueen geenit jo sekvensoitu, mutta määrä on vielä liian pieni johtopäätösten tekemiseen.


  

Geenitutkimus-info huhtikuu 2008

Geenitesti perianaalifistelian varalta on nyt kaikkien käytettävissä: 
http://www.canigen.com/geenitestit/


 

Geenitutkimus-info helmikuu 2008

Uusimmat kuulumiset perianaalifistelia-asiassa:

Englantilais-suomalaisen yhteistyön tuloksena on tunnistettu riskigeeni saksanpaimenkoirien perianaalifisteliaan (!!!!).
Geeni lisää koiran sairastumisriskin yli 5-kertaiseksi. Kansainvälinen julkaisu tutkimuksesta täällä:
http://www.koirangeenit.fi/dmdocuments/ ... stelia.pdf

Täällä tietoa tutkimuksen kulusta suomeksi:
http://www.koirangeenit.fi/dmdocuments/Riskigeeni.doc

Tämä kaikki on teidän ansiotanne, jotka olette käyneet antamassa koirastanne verinäytteen tutkimusta varten! KIITOS!

"Talkoot" jatkuvat, ja nyt aletaan selvittää muiden geenien vaikutusta sairauden puhkeamiseen. Mikäli koirallasi siis diagnosoidaan perianaalifistelia, tutkijat olisivat kiitollisia sen verinäytteestä, ja myös maksavat sairastuneen koiran näytteenoton (kustannusasioissa yhteys suoraan tutkija Hannes Loheen).


 

Geenitutkimus-info elokuu 2007

Perianaalifistelian vastustamisen osalta tilanne on nyt voiton puolella :). Viime talvena toden teolla käynnistyneen tutkimuksen tuloksena geenitutkijat ovat löytäneet sairaudelle altistavan alleelin, ja ihan pian kasvattajilla tulee olemaan käytössään geenitesti tuota alttiutta kantavien koirien löytämiseksi! Näin ollen jokainen kasvattaja voi jatkossa testauttaa jalostusmateriaalinsa, ja pennunostajalla on mahdollisuus tiedustella pentua harkitessaan, onko vanhemmat testattu ko. sairauden varalta vai ei. Tutkijat tiedottavat testausmahdollisuudesta lähitulevaisuudessa.

Tämä tulee siis johtamaan siihen, että jos kasvattajat aktiivisesti testauttavat jalostuskoiransa, sairaudesta päästään jo aivan pian kokonaan eroon. Paremmin ei voisi olla!

Perianaalifistelian geneettistä yhteyttä pannukseen ja muihin autoimmuunisairauksiin, esim. haiman vajaatoimintaan halutaan tutkia edelleen, ja toivoa sopii, että lähitulevaisuudessa löydetään vastaukset näihinkin ongelmiin. Silloin autoimmuunisairaudet jäisivät vain yhdeksi ikäväksi luvuksi rodun historiassa, vaikka juuri nyt ne ovat se kaikkein suurin uhka :)!

Tällä hetkellä meillä on siis käytössä tutkijat, jotka haluaisivat auttaa meitä, ja myös pystyvät sen tekemään. On paljon aktiivisia koiranomistajia ja kasvattajia, jotka haluaisivat viedä terveysasiaa eteenpäin ihan konkreettisesti. MUTTA: tällä hetkellä tutkimusta jarruttava ongelma on se, ettei esim. pannusta ja haimavikaa sairastavien koirien omistajia ole vieläkään saatu riittävästi liikkeelle antamaan verinäytteitä!! Vielä 25 sairaan koiran näyte tarvitaan pannus-tutkimukseen, jotta tulokset tarkentuvat. Haimavikaisten koirien näytteitä on kuulemma tullut vain ihan muutama!!

Nyt siis kaikki pannusta tai haiman vajaatoimintaa sairastavan koiran omistajan tuntevat: Ottakaa omistajaa vaikka kädestä kiinni ja taluttakaa eläinlääkäriasemalle otattamaan koirasta näyte, jotta saadaan asia eteenpäin ja siten kasvattajille pikapikaa työkalut jalostaa kaikille tarvitseville terveempiä koiria!! Kun jokainen huolehtii edes yhden omassa lähipiirissään olevan koiran näyttenottoon, näytteitä alkaa jo taatusti olla tarpeeksi! Jokaista, joka haluaa jatkossa itselleen terveen koiran, tulisi valistaa näiden asioiden yhteydestä ja aktiivisuuden tärkeydestä. Ei taaskaan riitä, että vain se kuuluisa Joku Muu toimii. Joskus omistajien vain on vaikea nähdä, miten merkityksellinen juuri sen heidän koiransa näyte on, ennenkuin joku oikein kädestä pitäen sen kertoo.

HUOM! Tutkimusryhmä maksaa 25 seuraavaksi näytteen antavan pannuskoiran näytteenoton (elokuu 2007)! Tästä voi kysyä tarkemmin tutkimusryhmältä.

Myös perianaalifisteliaa sairastavien koirien verinäytteitä halutaan edelleen tutkimukseen jatkotutkimusten takia!

terv. Birgitta

 
Geenitutkimuksesta kuuluu hyvää!!   ( info 27.6.-07)

Hannes Lohen tutkimusryhmä on tehnyt yhteistyötä Manchesterin yliopiston tutkijaryhmän kanssa autoimmuunisairauksien selvittämiseksi, ja perianaalifisteliaan ja pannukseen liittyvässä geenitutkimuksessa on tehty TODELLA mielenkiintoisia havaintoja ja geenilöytöjä! Tutkijat raportoivat tuloksistaan yksityiskohtaisemmin lähitulevaisuudessa.

Tutkimuksen tavoitteena näin kasvattajan ja harrastajan kannalta on siis luoda geenitesti, jolla voidaan jatkossa karsia jalostuksesta näitä autoimmuunisairauksia todennäköisesti periyttävät koirat.

Tutkija Hannes Lohi pyysi välittämään seuraavan viestin: Tutkimustulosten tarkentamiseksi olisi tällä hetkellä ERITTÄIN TÄRKEÄÄ saada vielä lisää näitä sairauksia sairastavien koirien verinäytteitä tutkimusryhmän käyttöön!

Mikäli siis saksanpaimenkoirallasi on diagnosoitu pannus tai perianaalifistelia, käy otattamassa koirastasi verinäyte millä tahansa eläinlääkäriasemalla. Useat eläinlääkärit ottavat näytteen muun toimenpiteen yhteydessä ilmaiseksi. Printtaa oheisesta linkistä näytteenottolomake mukaasi:

http://www.koirangeenit.fi/dmdocuments/Lomake.doc

Näytteen postitusohjeet eläinlääkärille ovat lomakkeen 2. sivun alareunassa.

Mikäli tiedät omistajan, jonka koira sairastaa jompaakumpaa ko. sairauksista, mutta tämä tiedonanto ei tavoita häntä, kertoisitko tutkimuksen tilanteesta hänelle!

http://koirangeenit.fi/

KIITOS kaikille verinäytteen toistaiseksi antaneiden koirien omistajille ja näytteenottotilaisuuksia järjestäneille. Teidän ansiostanne tutkimus on nyt edennyt tällaiseen vaiheeseen. Te ja koiranne olette olleet ihan korvaamattomia!

 

Helsingin yliopistossa on meneillään geenitutkimus perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi.
Tutkimukseen ovat toistaiseksi osallistuneet verinäytteen antamalla seuraavat SONORIAN-kasvatit:

Sonorian Alfio        Birgitta Johansson
Sonorian Alfredo    Carita Väärtinen
Sonorian Alzira      Saara Pulkkinen
Sonorian Adina       Birgitta Johansson
Sonorian Annina     Kirsi Saastamoinen
Sonorian Butterfly Anne Suhonen
Sonorian Barbarina Birgitta Johansson
Sonorian Blondchen Johanna Meranne
Sonorian Conte       Maria Wilenius
Sonorian Contessa  Sanna Kujala
Sonorian Circe       Johanna Pylkkönen
Sonorian Dancairo  Kari Lehtinen
Sonorian Dalinda     Ira Järvinen
Sonorian Despina    Birgitta Johansson
Sonorian Djamileh   Sarita Karppi
Sonorian Escamillo  Marika Losio
Sonorian Ezio         Tia Blomqvist
Sonorian Ernesto    Riitta Kivimäki
Sonorian Enrico      Laura Peltola
Sonorian Eboli        Katja Kilpeläinen
Sonorian Elisa        Birgitta Vesa-Lehtinen
Sonorian Elektra    Riikka Teerimäki
Sonorian Florestan  Marko Haavisto
Sonorian Falke
Sonorian Figaro      Maarit Mäenrinta
Sonorian Fricka     Katja Lappalainen
Sonorian Flora       Niina Niemi 
Sonorian Freia
Sonorian Giuditta  Tyrni Särkkä
 

Lämmin kiitos kasvattien omistajille vastuuntunnosta ja vaikuttamisesta! Apunne on arvokas asia kaikille kasvattajille, tulevien pentujen omistajille, sekä tietysti saksanpaimenkoiralle itselleen. Rodun tulevaisuus näyttää valoisalta, jos aktiivisuus vaikuttaa siihen on tätä luokkaa! Jokainen näytteen antaja on osaltaan auttamassa kohti päämäärää, jossa yhdenkään koiran tai omistajan ei tarvitse enää elää vakavan sairauden kanssa.
 
Geenipankkiin kerätään näytteitä kaikista saksanpaimenkoirista riippumatta siitä, onko niillä näytettä annettaessa jokin vika tai sairaus vai ei. Jos koiralla jatkossa diagnosoidaan jokin perinnölliseksi katsottava sairaus, siitä tulee ilmoittaa tutkimusryhmälle. Tutkimukseen voi osallistua antamalla verinäytteen (5-10 ml koiran etujalasta) millä tahansa eläinlääkäriasemalla. Monet eläinlääkärit ottavat näytteen muun käynnin yhteydessä ilmaiseksi. Jokainen kasvattaja ja alaosasto voi myös järjestää omalle lähipiirilleen ilmaisen näytteenottotilaisuuden. Vinkkejä tähän saa minulta tai Helsingin yliopistolta (yhteys: geenitutkija Hannes Lohi).

http://www.koirangeenit.fi/     http://www.spl.fi/jalostus/tutkimusperimasta.pdf
http://pesatufi.asiakkaat.sigmatic.fi/index.html