OT: Pikkalan kivilouhimo

Started by Birgitta, su 10.01.10 - klo:20:24

« edellinen - seuraava »
Go Down

Birgitta

Moni varmaan tietääkin, että tähän meidän kauniille "takapihalle" 500 metrin päähän on suunnitteilla kivilouhimo. Kyseinen kallioalue, Stallsmossaberget, on lainvoimaisessa maakuntakaavassa v. 2006 merkitty arvokkaaksi, ja SYKE:n selvityksessä arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi, ja siten suojeltavaksi. Koska Siuntion kunta ei kuitenkaan ole päivittänyt kaavaa, se on osaltaan valitettavasti tarjonnut maanomistajalle mahdollisuuden vedota alueen tämänhetkiseen kaavamerkintään.

Asia on ollut vireillä vuodesta 2006, ja olen koonnut tänne aiheeseen liittyviä asiakirjoja, jos joku on kiinnostunut:
https://drive.google.com/drive/folders/1wpn7bJFliwKtD1fU2BaNzrxTmjMM6wiG

Asutuksen lähelle rakennettavista louhimoista on viime aikoina puhuttu enemmänkin, koska aiheuttavat asukkaille melun ja pölyn muodossa terveys- ja viihtyvyyshaittoja, ja kiinteistöille ja kaivoille vaurioita räjäytysten takia. Pikkalassa lähin asutus sijaitsee 200 metrin päässä suunnitellusta louhoksesta.

YLE:n Ajankohtainen Kakkonen käsittelee louhimoaihetta yleisesti täällä http://www.konigstedt.info/video/ajankohtainen-kakkonen.htm

t. Birgitta

Birgitta

Louhimoasiakirjat nyttemmin myös täällä:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/

Kirkkonummen Sanomat julkaisi aiheesta pienen jutun tänään su 14.2.10, ja Siuntion ympäristölautakunta käsittelee asiaa taas kokouksessaan 10.3.-10.

Birgitta

Päivitystä tilanteeseen:

Siuntion kunnan tekninen lautakunta toteaa päätöksessään, ettei Itäinen Kuninkaantie sovellu sorarekkaliikenteeseen suojeluarvonsa (historiallinen matkailureitti) ja jalankulkijoille aiheutuvan turvallisuusriskin takia (ei kevyen liikenteen väylää), ja edellyttää suoran liittymän rakentamista louhinta-alueelta kantatielle 51, mikäli louhinta aloitetaan.

Siuntion kunnan teknisen lautakunnan pöytäkirja 3/2010 (§27)
http://www.siuntio.fi/yhdyskunta/teknlaut/poyta/2010/teknltk_pk_2010_3.pdf

Birgitta

Siuntion kunnan ympäristölautakunnan esityslista 4/2010, s. 30-53
(uusimmat sivun 43 lopusta).
http://www.siuntio.fi/yhdyskunta/ymplaut/ymparisto_esitys.htm#

Kokous on pidetty (pöytäkirja ei vielä netissä), ja äänin 5-4 ympäristölautakunta myönsi louhintaluvan esityslistan vaihtoehdon B mukaisesti (eli louhinta saadaan aloittaa tiettyjen selvitysten ja ehtojen täyttyessä) (s.48), vaikkei hakija ollut edes toimittanut luvan myöntämiseen vaadittuja lisäselvityksiä  
%%// >>++ ''(!!

Päätöksentekotavat tässä prosessissa eivät kyllä lakkaa ihmetyttämästä... ¨¨( //<< >>~.

Enkä myöskään lakkaa ihmettelemästä, millainen ihminen tulee edes ehdottelemaan arvokkaaksi luokitellun kallioalueen murskaamista ja räjäyttelyä päivittäin klo 7-21 toisten takapihoille, matkaa lähimpään taloon alle 200 m ?§?!

Tässähän on siis kyseessä vain yksittäisen maanomistajan rahallinen etu vs. kaikkien alueen lähiasukkaiden terveys ja viihtyvyys (150 taloa 1,5 km säteellä louhosalueesta).

Toivottavasti valitusprosessi tuottaa tulosta, en muuta sano...


Gitta

Meillekin rakennettiin tuo hukkaputki (= Vuosaaren satamarata) menemään naapurin talon alta. Luvissa puhuttiin vain räjäytystöistä, jotka ilmoitetaan etukäteen - jep,
ilmoittivat, että tapahtuvat klo 07 - 23.00 välisenä aikana, mutta jatkuvasta kamalasta poraamisen äänistä asuntoihin sisään ei ollut mitään puhetta.
Mehän nostettiin meteli, mutta arvaatte varmaan, että se ei paljon asiaa muuttanut. Sen verran kuitenkin, etteivät poranneet enää tuon klo 23.00 jälkeen. Ilman
metelin nostamista tuo poraaminen oli nimittäin jatkuvaa - kuin hammaslääkärin odotushuoneessa olisi koko ajan istunut.

Noh, jotain hyvää noista rakennustöistä oli. Elli oppi sietämään kaikenlaisia ääniä __""
Dogs are our link to paradise

Birgitta

Täällä Siuntion ympäristölautakunnan huhtikuun kokouspöytäkirja:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/21%29%20Ymp%E4rist%F6lautakunta%204-2010/S%20Ymparistolautakunnan%20kokous%2014.4.2010.pdf/full
(Huom! Pdf:n avautuminen saattaa kestää jonkin aikaa.)

Täällä edelleen kaikki louhimoon liittyvät asiakirjat:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/

Birgitta

Käy allekirjoittamassa adressi tämän valtakunnallisesti merkittävän kallioalueen säästämiseksi!
http://www.adressit.com/louhimo

Birgitta

"Siuntion Kunta

KUULUTUS

Ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan kallionlouhintaa ja murskausasemaa varten tilalla Pickala 2:8 Pikkalan kylässä. Päätökset  ja hakemusasiakirjat ovat nähtävissä valitusaikana 22.4.-24.5.2010 rakennustoimistossa, Krouvintie 1, 02580 Siuntio.

21.4.2010
SIUNTION YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA"

Birgitta

Valitusohjeet asianosaisille:

Maa-ainesluvasta valitetaan suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen ja ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen siten, että valitus jätetään Siuntion ympäristölautakunnalle, joka pyytää hakijalta vastineen, antaa oman vastineensa ja lähettää asiakirjat sen jälkeen eteenpäin Vaasaan.

Valitukset tulee jättää viimeistään 24.5.2010.


Gitta

Suosittelen valitusta. Tein Helsingin hallinto-oikeuteen tossa keväällä juuri valituksen talosta, joka olisi tullut asunto-osakeyhtiön viereen ja olisi ollut 12 kerroksinen 6 kerroksisen talon vieressä. Helsingin hallinto-oikeudelta tuli takaisin 6 kerroksisena eli vaikka koko hanketta ei saisi nurin, niin
osaan voi ainakin vaikuttaa.

Tiukat kriteerit vain valitukseen, sehän saa olla vapaamuotoinen ja eikun  #j#
Dogs are our link to paradise

Birgitta

Joo tarkoitus on kyllä edelleen saada koko hanke nurin ^Q^. Meni kyllä varsin hankalaksi KHO:n viimesyksyisen päätöksen jälkeen. Tässä kävi juuri eilen Ympäristöministeriön edustajat katsomassa aluetta, ja ihmettelivät kovasti KHO:n ratkaisua maa-ainesluvan käsittelyssä viime syksynä. On kuulemma ensimmäinen kerta, kun KHO tekee Ympäristöministeriön ja alueellisen ympäristokeskuksen kannasta poikkeavan päätöksen vastaavassa asiassa.

Kiitos kaikille, jotka ovat jo käyneet allekirjoittamssa adressin ::--!
Allekirjoituksia on kertynyt jo pitkälti yli 300 ~Z~!
http://www.adressit.com/louhimo

Birgitta

19.4.-10 Siuntion kunnanhallitus on esittänyt historiallisen Itäisen Kuninkaantien http://www.kuninkaantie.net/kartta/kartta6.html parantamistoimenpiteitä siten, että sorarekat mahtuvat sinne.

Melko hurjaa, että yksi Siuntion ja eteläisen Suomen merkittävimmistä matkailunähtävyyksistä ollaan laittamassa remonttiin vain yhden maanomistajan louhimohankkeen takia.
>>##
Tie sinänsä ei vaadi välittömiä toimenpiteitä, mikä ilmenee kunnanhallituksen pöytäkirjasta. Ote pöytäkirjasta §92: "Louhosliikenteen päästessä suoraan kantatie 51:lle ei liikenneturvallisuutta parantavia
toimia Itäisen Kuninkaantien osalta tarvitse toistaiseksi toteuttaa." http://www.siuntio.fi/hallitus/hallitus_poyta.htm#

Birgitta

Koska KHO:n marraskuisen päätöksen pohjana ei ollut yksilöityjä lausuntoja juuri Stallsmossabergetin ympäristöarvoista, vaan Fågelvik-Trappberget -kallioalueesta kokonaisuutena, hankimme sellaiset.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asiantuntijat tekivät siis 19.5.-10 tarkastuskäynnin Stallsmossabergetin alueelle. Tämän käynnin jälkeen sekä Ympäristöministeriö että SYKE ovat antaneet lausuntonsa alueen soveltuvuudesta kalliokiviaineksen ottoon. Molemmat toteavat, ettei kallionlouhintaa alueella tule sallia. Otteet lausunnoista:

Suomen ympäristökeskus 11.6.-10:
"SYKE:n Luontoympäristökeskus katsoo, että jos suunniteltu kalliokiviaineksen otto toteutetaan Stallsmossabergetin kaakkoisosassa, se hävittää kokonaisuudessaan Stallsmossabergetin kaakkoisrinteen avokalliot ja heikentää merkittävästi ja peruuttamattomasti Stallsmossabergetin muun selänteen luonto- ja maisema-arvoja ja on maa-aineslain 3 § 1 momentin kohtien 1 ja 2 vastainen. Suomen ympäristökeskus katsoo, ettei alueella tule sallia kalliokiviaineksen ottoa."

Ympäristöministeriö 14.6.-10:
"Suomen ympäristökeskus on antanut asiasta pyytämänne lausunnon 11.6.2010.
Ympäristöministeriöllä ei ole Suomen ympäristökeskuksen lausuntoon huomautettavaa."

Birgitta

3.6.-10 Luvanhakija oli jättänyt Siuntion kunnan ympäristölautakunnalle aloittamislupa-anomuksen louhintatoimien käynnistämiseksi, vaikka minkäänlaisia luvan myöntämisen ehtoina vaadittuja selvityksiä ei ole edelleenkään toimitettu.

Kesäkuun kokouksessaan ympäristölautakunta luonnollisesti eväsi aloittamisluvan, joskin kaksi lautakunnan jäsentä äänesti sen puolesta ::""!

Käsittely Siuntion ympäristölautakunnassa on siis saanut suorastaan surkuhupaisia piirteitä, kun jotkut jäsenistä äänestävät louhimon puolesta seurauksista riippumatta. Esim. nyt käsiteltävänä ollut lupa toiminnan käynnistämiseen olisi rikkonut sekä ympäristönsuojelu- että vesilakia ¨¨(. Ei voi kuin ihmetellä, mitkä ovat tällaisten jäsenten motiivit toimia ympäristölautakunnassa, jonka nimenomaisena tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa ja huolehtia ympäristönsuojelusta.

Birgitta

Siuntion kunnanvaltuusto käsittelee Stallsmossabergetin kohtaloa kokouksessaan maanantaina 6.9. klo 18.30.
^Q^ Valtuustollahan on halutessaan mahdollisuus käynnistää alueella kaavoitustoimenpiteet yleiskaavan ajantasaistamiseksi, ja asettaa alue siksi ajaksi toimenpidekieltoon. Toivotaan parasta >>´´!

Kirkkonummen Sanomien lehdessä nro 69 (5.9.2010) sivulla 19 avoin kirje aiheesta:
http://www.epaper.fi/pub/kirkkonummensanomat/


Lehdessä oleva kirjoitus:


PIKKALAN KIVILOUHIMOHANKE - AVOIN KIRJE PÄÄTTÄJILLE JA KUNTALAISILLE


KAAVOITUKSEN MERKITYS

Stallsmossabergetin arvokkaaksi luokiteltu kallioalue Pikkalassa on vaarassa tuhoutua paikallisen maanomistajan kivilouhimohankkeen takia.

Lainvoimaisessa maakuntakaavassa kyseinen kallioalue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi, ja Suomen korkeimmat ympäristöviranomaiset toteavat lausunnoissaan yksiselitteisesti, ettei alueella tule sallia kallionlouhintaa. Siuntion kunnanvaltuusto käsittelee lähiaikoina alueen uudelleenkaavoitusta ja toimenpidekieltoon asettamista. Tällä hetkellä tämä valtakunnallisesti merkittävä ympäristökohde on kaavoitettuna pienteollisuusalueeksi!

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoituksen tarkistamista silloin, kun alueelle on suunnitteilla merkittäviä hankkeita. Alueen uudelleenkaavoitus olisi siis tullut käynnistää viimeistään vuonna 2007 uuden maakuntakaavan saatua lainvoiman. Vanhentunutta kaavaa on nyt jouduttu käyttämään louhimohankkeelle myönnettyjen lupien perusteena. Valitusprosessi luvista on käynnissä.

Siuntion kunnanvaltuustolla on mahdollisuus ja velvollisuus nyt korjata aiemmin tapahtunut kaavoituslaiminlyönti ja olla tekemättä uutta. Päätös alueen yleiskaavan päivittämisestä maakuntakaavan mukaiseksi ja asettamisesta toimenpidekieltoon tulee tehdä välittömästi. Näin estetään korvaamattoman kallioalueen tuhoutuminen, turvataan alueen asukkaiden oikeudet ja toteutetaan ympäristöviranomaisten ohjeistus.


ASUTUS JA TUHOUTUVA MAISEMA

Vanhentuneen kaavan lisäksi louhimoprojektia pitävät vireillä oikeusasteiden päätösten virheelliset perustelut. Näistä esimerkkinä lähimmän asutuksen etäisyys louhimoalueesta, joka Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan on 800 m. Todellisuudessa paljon lähempänä on lukuisia kiinteistöjä, joista lähin 160 m:n päässä! Viihtyvyys-, terveys- ja aineelliset haitat lähimmille asukkaille tulisivat olemaan kohtuuttomat. KHO:n päätöksestä on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Koska louhimohanke vaikeuttaa kiinteistöjen myyntiä jo nyt, asiaan tulisi kunnanvaltuuston kaavoituspäätöksen kautta saada nopea ratkaisu. Tulee myös huomioida, ettei aivan kantatien 51:n vieressä näkyvästi toimiva kivilouhimo aiheuta pelkästään lähimpien kiinteistöjen arvonlaskua, vaan vaikuttaa yleiseen mielikuvaan Pikkalasta ja sen haluttavuuteen asuin- ja vapaa-ajanviettoalueena.

Louhimoalue sijaitsee aivan Siuntion kunnanrajan läheisyydessä, ja louhittavan alueen kallio jatkuu paikoin yhtenäisenä kantatielle 51 asti. Sen maisemointi ei siis tule onnistumaan, vaan tielläliikkujat näkevät ruman louhimoalueen ja sinne johtavan pölyävän kuljetustien esteettä. Kuljetustien pöly leviää myös kantatielle. Jokainen Lahteen autolla saapunut muistaa ruman, pirstoutuneen näkymän soraharjun suunnassa. Haluammeko samanlaisen tuhotun ympäristön ensivaikutelmaksi ja mielikuvaksi myös Siuntioon saapuville kaikkina tulevina vuosikymmeninä?


KUNINKAANTIE

Siuntion kunnan internet-sivuilla korostetaan Pikkalan luontoarvoja, vanhaa kulttuurimaisemaa ja koko menneiden vuosisatojen historiaa, mukaan lukien kunnan tärkein matkailureitti Itäinen Kuninkaantie. Tälle tielle, Pikkalanjoen Natura-alueen viereen on nyt suunnitteilla kymmenen vuoden ajaksi sorarekka- ja muuta työmaaliikennettä.

Mielenkiintoista on, että Siuntion kunnan tekninen lautakunta teki keväällä päätöksen, ettei Itäinen Kuninkaantie sovellu louhosliikenteeseen kapeutensa ja kulttuuri-/suojeluarvonsa vuoksi, mutta kunnanhallitus päätti tästä huolimatta pyytää Tiehallinnolta tien muuttamista sorarekoille sopivaksi.

Historialliseen Kuninkaantiehen ei kivilouhimon takia tietenkään tulisi kajota. Se, että tien parantamisehdotus liittyy pelkästään louhimohankkeeseen, käy ilmi kunnanhallituksen pöytäkirjasta, jossa todetaan, että jos muu tieyhteys louhimoalueelle löytyy, ei Kuninkaantien parannustoimiin tarvitse ryhtyä.


KUNNANHALLITUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kunnanhallituksella oli kesäkuun kokouksessaan mahdollisuus päättää kallioalueen kaavoituksen aloittamisesta tai jättää asia pöydälle uusimpien lausuntojen tutkimista varten. Näin ei kuitenkaan tehty.

Yksittäisen kuntalaisen yksittäisen liiketoimen takia kunnanhallitus on siis valmis:
- tuhoamaan Ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitteleman kallioalueen
- toimimaan vastoin Suomen korkeimpien ympäristöviranomaisten lausuntoa siitä, ettei alueella tule sallia kivenlouhintaa
- toimimaan vastoin lainvoimaisen maakuntakaavan ohjeistusta säästää arvokas kallioalue
- tuhoamaan alueella sijaitsevat historialliselta ajalta olevat kivilatomukset
- aiheuttamaan lähimmille asukkaille huomattavia terveys-, viihtyvyys- ja aineellisia haittoja
- aiheuttamaan alueen kiinteistöjen huomattavan arvonlaskun ja tekemään lähimpien kiinteistöjen myynnin mahdottomaksi
- pilaamaan positiivisen ensivaikutelman kunnasta sekä Pikkalan maineen asuin- ja vapaa-ajanviettoalueena
- muuttamaan kulttuuri- ja matkailuarvoistaan tunnetun Itäisen Kuninkaantien meluisaksi, pölyiseksi ja vaaralliseksi sorarekkojen työmaatieksi.

Myös Siuntion ympäristölautakunnassa asian käsittely on saanut surkuhupaisia piirteitä, kun jotkut jäsenistä äänestävät louhimohankkeen puolesta tilanteesta riippumatta. Ei voi kuin ihmetellä, mitkä ovat tällaisten jäsenten motiivit toimia lautakunnassa, jonka nimenomaisena tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelusta! Lautakunnan kokoonpanoa lienee syytä hieman tarkistaa.

Toivomme, että kunnanvaltuusto on alueen kaavoituksesta ja toimenpidekiellosta nyt tehtävässä päätöksessä edellisiä paremmin tilanteen tasalla.

Adressiin kaavoituksen ja toimenpidekiellon puolesta on tällä hetkellä saatu jo 400 allekirjoitusta. Adressi nähtävissä ja allekirjoitettavissa täällä: http://www.adressit.com/louhimo .

Lähialueen asukkaiden psta

Birgitta Johansson ja Jukka Antila
Jussi Buckbee ja Katileena Lohtander-Buckbee
Mia ja Mikko Marjamäki

Birgitta

Siuntion kunnanvaltuuston kokous 6.9.-10:

Alla tämäniltaisen valtuuston kokouksen äänestystulos kivilouhimoalueen kaavoitusasiassa :).

JAA= Asia palautetaan kunnanhallitukseen uuteen käsittelyyn alueen kaavoittamistarpeen arviointia varten.

EI= Asia on loppuunkäsitelty, eikä aihetta kaavan muuttamiseen ole.


RKP:   
Dahlqvist Rabbe   E
Forsblom Peppe    E
Grotell Börje       J
Grundström Ove   E
Holm Karl            J
Karell  Anders       E
Laaksonen Merja  J
Nordström Marcus J
Rehnberg Raija    E
 
KOK.   
Kaisla Heikki      Poissa/varajäsen J
Laakkonen Janne Poissa/varajäsen J
Paasikivi Anna      J
Penttinen Arto    J
Pesonen Kirsi     J
Rahkola-Toivanen Merja Poissa/varajäsen J

RYHMÄ CALIN   
Calin  Elisa    J

SDP   
Oinonen Thea   Poissa/varajäsen J
Parviainen Kristian J
Savinainen Tuula   J
Tuomi Tuulia        J

RYHMÄ KERÄNEN   
Keränen Pekka        J

VIHR.
von Essen Kristian J
Kokkonen Yrjö        J
Raivio Timo        J

SIT.
Vierinen Kari    Poissa/varajäsen J
Westermarck Mikael  J

KESK.
Varpio Arto          J


Poissaolevien valtuutettujen varajäsenet:

Kolehmainen J
Havukainen J
Ryynänen J
Keski-Tapio J
Lehtinen J

Lopputulos
JAA 22
EI 5


Kuinka ollakaan, kaikki EI-äänet tulivat rkp:n riveistä... Tätä se on kunnallispolitiikka pienessä kunnassa... ==&#039;'. Onneksi muut valtuustoryhmät ja myös osa RKP:n jäsenistä oli tilanteen tasalla ~Z~.

Alueen kaavoitusasia palautetaan siis kunnanhallituksen käsittelyyn, joka tekee valtuustolle jossain vaiheessa uuden esityksen kaavoituksesta, kaikki tähänastiset faktat huomioon ottaen.

Tässä kokouksessahan hallitus siis esitti valtuustolle, ettei alueen kaavoituksen tarkistamiseen ole aihetta, mutta valtuusto äänesti hallituksen esitystä vastaan ylivoimaisin äänin 22-5. Mielenkiintoista on, että myös suurin osa hallituksen jäsenistä äänesti JAA, eli että asia palautetaan hallitukseen. Käytännössä kertoisi siis siitä, etteivät olleet riittävästi perehtyneet asiaan sitä viimeksi käsitellessään.

Nyt sitten odotellaan, mitä kunnanhallitus päättää esittää asiasta valtuustolle seuraavassa vaiheessa. Toivomme tietysti esitystä, jossa todetaan alueen kaavamuutokseen olevan aihetta, ja että alue asetettaisiin kaavoituksen ajaksi toimenpidekieltoon.

Tämäniltainen päätös oli kunnalta askel oikeaan suuntaan, toivottavasti jatkoa seuraa !==!

Birgitta

Asukas antaa lausuntoa Stallsmossabergetilla
(Siuntion kunnan kaavoittamalla teollisuusalueella... ¨Q¨ ``/)

Pätkä aiheesta lähiviikkoina YLE Uudenmaan uutisissa!

Sylvi

TV:stä tuttu BEE, Jukka ja Emppu !! Hyvä haastattelu oli  ¤b¤ ~Z~

Birgitta


Birgitta

Uusimpia vetkutuksia kivilouhimoalueen toimenpidekiellon käsittelyssä §bor§:

Viimeisessä kokouksessaan 17.9.-12 kunnanhallitus siis yllättäen toteaa, että toimenpidekiellon asettaminen ei kuulukaan kunnanvaltuuston, vaan teknisen lautakunnan toimivaltaan! Asiaa siis pyöritelty kunnassa nyt syksystä 2010 sillä periaatteella, että tekninen ltk esittää asiaa hallitukselle, joka esittää asiaa valtuustolle, joka sitten hyväksyy tai hylkää esityksen. Nyt ovat sitten keksineet, ettei näin olekaan. Voi hyvää päivää ¨¨(.

Tekninen ltk 13.12.2011:
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta oli päättänyt
hyväksyä jäsen Gottberg-Ekin ehdotuksen, että esitetään kunnanhallitukselle,
että Stallmossabergetin alue saatetaan toimenpidekieltoon ja Kaakkois-
Siuntion osayleiskaavan muuttaminen käynnistetään.

Kunnanhallitus 19.12.2011:
Päätös: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että alue saatetaan toimenpidekieltoon ja että Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan uusiminen käynnistetään kantatie 51 pohjoispuolisilla alueilla.

Kunnanvaltuusto 30.1.2012
Käsittely: Kokouksessa jaettiin Yleiskaavan muuttamista varten asetettava toimenpiderajoitus-muistio (päivätty 18.1.2012).
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus 14.5.2012
Päätös: Asia jätettiin pöydälle

Kunnanhallitus 17.9.2012
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
toteaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta kaavamuutosalueella
päättävän toimielimen olevan tekninen lautakunta
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Kysymykseni kuuluu: Jos KH on sitä mieltä, että päätös asiassa kuuluu tekniselle lautakunnalle, miksi se on viivyttänyt päätöksentekoa käsittelemällä asiaa itse ja esittänyt toimenpidekiellon asettamista nimenomaan kunnanvaltuustolle, ja vasta nyt toteaa, ettei asia edes kuulu näiden päätäntävaltaan??

KV:n kokouksessa 30.1.2012 on pöytäkirjan mukaan jaettu mm. jonkinlainen "toimenpiderajoitus-muistio (päivätty 18.1.2012)". Siitä, ettei asia kuuluisi valtuuston toimivaltaan ei ollut tässä kokouksessa mitään puhetta. Olin itsekin siellä läsnä.

Keskustelin asiasta tänään Pikkalan alueen asukasillassa hallintojohtaja Jarkko Sorvannon kanssa, mutta hän ei muistanut käsittelyn yksityiskohtia. Palasin vielä myöhemmin asiaan mailitse, ja odottelen nyt vastausta.

Minä ja 464 muuta adressin allekirjoittanutta odottaa mielenkiinnolla, miten toimenpidekiellon käsittely tästä nyt etenee.. Loppuunkäsitellyksihän asiaa ei kaiken järjen mukaan voi julistaa ennen kuin sitä on käsitelty oikealla tavalla ja edes oikeassa paikassa ((...

Go Up