Yleinen keskustelu, kuulumiset ja tulokset => Yleinen keskustelu => Topic started by: Birgitta on su 10.01.10 - klo:20:24

Title: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 10.01.10 - klo:20:24
Moni varmaan tietääkin, että tähän meidän kauniille "takapihalle" 500 metrin päähän on suunnitteilla kivilouhimo. Kyseinen kallioalue, Stallsmossaberget, on lainvoimaisessa maakuntakaavassa v. 2006 merkitty arvokkaaksi, ja SYKE:n selvityksessä arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi, ja siten suojeltavaksi. Koska Siuntion kunta ei kuitenkaan ole päivittänyt kaavaa, se on osaltaan valitettavasti tarjonnut maanomistajalle mahdollisuuden vedota alueen tämänhetkiseen kaavamerkintään.

Asia on ollut vireillä vuodesta 2006, ja olen koonnut tänne aiheeseen liittyviä asiakirjoja, jos joku on kiinnostunut:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/

Asutuksen lähelle rakennettavista louhimoista on viime aikoina puhuttu enemmänkin, koska aiheuttavat asukkaille melun ja pölyn muodossa terveys- ja viihtyvyyshaittoja, ja kiinteistöille ja kaivoille vaurioita räjäytysten takia. Pikkalassa lähin asutus sijaitsee 200 metrin päässä suunnitellusta louhoksesta.

YLE:n Ajankohtainen Kakkonen käsittelee louhimoaihetta yleisesti täällä http://www.konigstedt.info/video/ajankohtainen-kakkonen.htm

t. Birgitta
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 14.02.10 - klo:16:00
Louhimoasiakirjat nyttemmin myös täällä:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/

Kirkkonummen Sanomat julkaisi aiheesta pienen jutun tänään su 14.2.10, ja Siuntion ympäristölautakunta käsittelee asiaa taas kokouksessaan 10.3.-10.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 03.04.10 - klo:15:22
Päivitystä tilanteeseen:

Siuntion kunnan tekninen lautakunta toteaa päätöksessään, ettei Itäinen Kuninkaantie sovellu sorarekkaliikenteeseen suojeluarvonsa (historiallinen matkailureitti) ja jalankulkijoille aiheutuvan turvallisuusriskin takia (ei kevyen liikenteen väylää), ja edellyttää suoran liittymän rakentamista louhinta-alueelta kantatielle 51, mikäli louhinta aloitetaan.

Siuntion kunnan teknisen lautakunnan pöytäkirja 3/2010 (§27)
http://www.siuntio.fi/yhdyskunta/teknlaut/poyta/2010/teknltk_pk_2010_3.pdf
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 16.04.10 - klo:01:48
Siuntion kunnan ympäristölautakunnan esityslista 4/2010, s. 30-53
(uusimmat sivun 43 lopusta).
http://www.siuntio.fi/yhdyskunta/ymplaut/ymparisto_esitys.htm#

Kokous on pidetty (pöytäkirja ei vielä netissä), ja äänin 5-4 ympäristölautakunta myönsi louhintaluvan esityslistan vaihtoehdon B mukaisesti (eli louhinta saadaan aloittaa tiettyjen selvitysten ja ehtojen täyttyessä) (s.48), vaikkei hakija ollut edes toimittanut luvan myöntämiseen vaadittuja lisäselvityksiä  
%%// >>++ ''(!!

Päätöksentekotavat tässä prosessissa eivät kyllä lakkaa ihmetyttämästä... ¨¨( //<< >>~.

Enkä myöskään lakkaa ihmettelemästä, millainen ihminen tulee edes ehdottelemaan arvokkaaksi luokitellun kallioalueen murskaamista ja räjäyttelyä päivittäin klo 7-21 toisten takapihoille, matkaa lähimpään taloon alle 200 m ?§?!

Tässähän on siis kyseessä vain yksittäisen maanomistajan rahallinen etu vs. kaikkien alueen lähiasukkaiden terveys ja viihtyvyys (150 taloa 1,5 km säteellä louhosalueesta).

Toivottavasti valitusprosessi tuottaa tulosta, en muuta sano...

Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on ma 19.04.10 - klo:13:32
Meillekin rakennettiin tuo hukkaputki (= Vuosaaren satamarata) menemään naapurin talon alta. Luvissa puhuttiin vain räjäytystöistä, jotka ilmoitetaan etukäteen - jep,
ilmoittivat, että tapahtuvat klo 07 - 23.00 välisenä aikana, mutta jatkuvasta kamalasta poraamisen äänistä asuntoihin sisään ei ollut mitään puhetta.
Mehän nostettiin meteli, mutta arvaatte varmaan, että se ei paljon asiaa muuttanut. Sen verran kuitenkin, etteivät poranneet enää tuon klo 23.00 jälkeen. Ilman
metelin nostamista tuo poraaminen oli nimittäin jatkuvaa - kuin hammaslääkärin odotushuoneessa olisi koko ajan istunut.

Noh, jotain hyvää noista rakennustöistä oli. Elli oppi sietämään kaikenlaisia ääniä __""
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ma 03.05.10 - klo:20:37
Täällä Siuntion ympäristölautakunnan huhtikuun kokouspöytäkirja:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/21%29%20Ymp%E4rist%F6lautakunta%204-2010/S%20Ymparistolautakunnan%20kokous%2014.4.2010.pdf/full
(Huom! Pdf:n avautuminen saattaa kestää jonkin aikaa.)

Täällä edelleen kaikki louhimoon liittyvät asiakirjat:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 07.05.10 - klo:22:00
Käy allekirjoittamassa adressi tämän valtakunnallisesti merkittävän kallioalueen säästämiseksi!
http://www.adressit.com/louhimo
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 19.05.10 - klo:23:58
"Siuntion Kunta

KUULUTUS

Ympäristölautakunta on myöntänyt Thure Lindebergille maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan kallionlouhintaa ja murskausasemaa varten tilalla Pickala 2:8 Pikkalan kylässä. Päätökset  ja hakemusasiakirjat ovat nähtävissä valitusaikana 22.4.-24.5.2010 rakennustoimistossa, Krouvintie 1, 02580 Siuntio.

21.4.2010
SIUNTION YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA"
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 20.05.10 - klo:00:00
Valitusohjeet asianosaisille:

Maa-ainesluvasta valitetaan suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen ja ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen siten, että valitus jätetään Siuntion ympäristölautakunnalle, joka pyytää hakijalta vastineen, antaa oman vastineensa ja lähettää asiakirjat sen jälkeen eteenpäin Vaasaan.

Valitukset tulee jättää viimeistään 24.5.2010.

Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on to 20.05.10 - klo:14:43
Suosittelen valitusta. Tein Helsingin hallinto-oikeuteen tossa keväällä juuri valituksen talosta, joka olisi tullut asunto-osakeyhtiön viereen ja olisi ollut 12 kerroksinen 6 kerroksisen talon vieressä. Helsingin hallinto-oikeudelta tuli takaisin 6 kerroksisena eli vaikka koko hanketta ei saisi nurin, niin
osaan voi ainakin vaikuttaa.

Tiukat kriteerit vain valitukseen, sehän saa olla vapaamuotoinen ja eikun  #j#
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 20.05.10 - klo:16:03
Joo tarkoitus on kyllä edelleen saada koko hanke nurin ^Q^. Meni kyllä varsin hankalaksi KHO:n viimesyksyisen päätöksen jälkeen. Tässä kävi juuri eilen Ympäristöministeriön edustajat katsomassa aluetta, ja ihmettelivät kovasti KHO:n ratkaisua maa-ainesluvan käsittelyssä viime syksynä. On kuulemma ensimmäinen kerta, kun KHO tekee Ympäristöministeriön ja alueellisen ympäristokeskuksen kannasta poikkeavan päätöksen vastaavassa asiassa.

Kiitos kaikille, jotka ovat jo käyneet allekirjoittamssa adressin ::--!
Allekirjoituksia on kertynyt jo pitkälti yli 300 ~Z~!
http://www.adressit.com/louhimo
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 06.07.10 - klo:14:48
19.4.-10 Siuntion kunnanhallitus on esittänyt historiallisen Itäisen Kuninkaantien http://www.kuninkaantie.net/kartta/kartta6.html parantamistoimenpiteitä siten, että sorarekat mahtuvat sinne.

Melko hurjaa, että yksi Siuntion ja eteläisen Suomen merkittävimmistä matkailunähtävyyksistä ollaan laittamassa remonttiin vain yhden maanomistajan louhimohankkeen takia.
>>##
Tie sinänsä ei vaadi välittömiä toimenpiteitä, mikä ilmenee kunnanhallituksen pöytäkirjasta. Ote pöytäkirjasta §92: "Louhosliikenteen päästessä suoraan kantatie 51:lle ei liikenneturvallisuutta parantavia
toimia Itäisen Kuninkaantien osalta tarvitse toistaiseksi toteuttaa." http://www.siuntio.fi/hallitus/hallitus_poyta.htm#
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 06.07.10 - klo:15:16
Koska KHO:n marraskuisen päätöksen pohjana ei ollut yksilöityjä lausuntoja juuri Stallsmossabergetin ympäristöarvoista, vaan Fågelvik-Trappberget -kallioalueesta kokonaisuutena, hankimme sellaiset.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asiantuntijat tekivät siis 19.5.-10 tarkastuskäynnin Stallsmossabergetin alueelle. Tämän käynnin jälkeen sekä Ympäristöministeriö että SYKE ovat antaneet lausuntonsa alueen soveltuvuudesta kalliokiviaineksen ottoon. Molemmat toteavat, ettei kallionlouhintaa alueella tule sallia. Otteet lausunnoista:

Suomen ympäristökeskus 11.6.-10:
"SYKE:n Luontoympäristökeskus katsoo, että jos suunniteltu kalliokiviaineksen otto toteutetaan Stallsmossabergetin kaakkoisosassa, se hävittää kokonaisuudessaan Stallsmossabergetin kaakkoisrinteen avokalliot ja heikentää merkittävästi ja peruuttamattomasti Stallsmossabergetin muun selänteen luonto- ja maisema-arvoja ja on maa-aineslain 3 § 1 momentin kohtien 1 ja 2 vastainen. Suomen ympäristökeskus katsoo, ettei alueella tule sallia kalliokiviaineksen ottoa."

Ympäristöministeriö 14.6.-10:
"Suomen ympäristökeskus on antanut asiasta pyytämänne lausunnon 11.6.2010.
Ympäristöministeriöllä ei ole Suomen ympäristökeskuksen lausuntoon huomautettavaa."
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 06.07.10 - klo:15:46
3.6.-10 Luvanhakija oli jättänyt Siuntion kunnan ympäristölautakunnalle aloittamislupa-anomuksen louhintatoimien käynnistämiseksi, vaikka minkäänlaisia luvan myöntämisen ehtoina vaadittuja selvityksiä ei ole edelleenkään toimitettu.

Kesäkuun kokouksessaan ympäristölautakunta luonnollisesti eväsi aloittamisluvan, joskin kaksi lautakunnan jäsentä äänesti sen puolesta ::""!

Käsittely Siuntion ympäristölautakunnassa on siis saanut suorastaan surkuhupaisia piirteitä, kun jotkut jäsenistä äänestävät louhimon puolesta seurauksista riippumatta. Esim. nyt käsiteltävänä ollut lupa toiminnan käynnistämiseen olisi rikkonut sekä ympäristönsuojelu- että vesilakia ¨¨(. Ei voi kuin ihmetellä, mitkä ovat tällaisten jäsenten motiivit toimia ympäristölautakunnassa, jonka nimenomaisena tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa ja huolehtia ympäristönsuojelusta.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 04.09.10 - klo:16:22
Siuntion kunnanvaltuusto käsittelee Stallsmossabergetin kohtaloa kokouksessaan maanantaina 6.9. klo 18.30.
^Q^ Valtuustollahan on halutessaan mahdollisuus käynnistää alueella kaavoitustoimenpiteet yleiskaavan ajantasaistamiseksi, ja asettaa alue siksi ajaksi toimenpidekieltoon. Toivotaan parasta >>´´!

Kirkkonummen Sanomien lehdessä nro 69 (5.9.2010) sivulla 19 avoin kirje aiheesta:
http://www.epaper.fi/pub/kirkkonummensanomat/


Lehdessä oleva kirjoitus:


PIKKALAN KIVILOUHIMOHANKE - AVOIN KIRJE PÄÄTTÄJILLE JA KUNTALAISILLE


KAAVOITUKSEN MERKITYS

Stallsmossabergetin arvokkaaksi luokiteltu kallioalue Pikkalassa on vaarassa tuhoutua paikallisen maanomistajan kivilouhimohankkeen takia.

Lainvoimaisessa maakuntakaavassa kyseinen kallioalue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi, ja Suomen korkeimmat ympäristöviranomaiset toteavat lausunnoissaan yksiselitteisesti, ettei alueella tule sallia kallionlouhintaa. Siuntion kunnanvaltuusto käsittelee lähiaikoina alueen uudelleenkaavoitusta ja toimenpidekieltoon asettamista. Tällä hetkellä tämä valtakunnallisesti merkittävä ympäristökohde on kaavoitettuna pienteollisuusalueeksi!

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoituksen tarkistamista silloin, kun alueelle on suunnitteilla merkittäviä hankkeita. Alueen uudelleenkaavoitus olisi siis tullut käynnistää viimeistään vuonna 2007 uuden maakuntakaavan saatua lainvoiman. Vanhentunutta kaavaa on nyt jouduttu käyttämään louhimohankkeelle myönnettyjen lupien perusteena. Valitusprosessi luvista on käynnissä.

Siuntion kunnanvaltuustolla on mahdollisuus ja velvollisuus nyt korjata aiemmin tapahtunut kaavoituslaiminlyönti ja olla tekemättä uutta. Päätös alueen yleiskaavan päivittämisestä maakuntakaavan mukaiseksi ja asettamisesta toimenpidekieltoon tulee tehdä välittömästi. Näin estetään korvaamattoman kallioalueen tuhoutuminen, turvataan alueen asukkaiden oikeudet ja toteutetaan ympäristöviranomaisten ohjeistus.


ASUTUS JA TUHOUTUVA MAISEMA

Vanhentuneen kaavan lisäksi louhimoprojektia pitävät vireillä oikeusasteiden päätösten virheelliset perustelut. Näistä esimerkkinä lähimmän asutuksen etäisyys louhimoalueesta, joka Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan on 800 m. Todellisuudessa paljon lähempänä on lukuisia kiinteistöjä, joista lähin 160 m:n päässä! Viihtyvyys-, terveys- ja aineelliset haitat lähimmille asukkaille tulisivat olemaan kohtuuttomat. KHO:n päätöksestä on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Koska louhimohanke vaikeuttaa kiinteistöjen myyntiä jo nyt, asiaan tulisi kunnanvaltuuston kaavoituspäätöksen kautta saada nopea ratkaisu. Tulee myös huomioida, ettei aivan kantatien 51:n vieressä näkyvästi toimiva kivilouhimo aiheuta pelkästään lähimpien kiinteistöjen arvonlaskua, vaan vaikuttaa yleiseen mielikuvaan Pikkalasta ja sen haluttavuuteen asuin- ja vapaa-ajanviettoalueena.

Louhimoalue sijaitsee aivan Siuntion kunnanrajan läheisyydessä, ja louhittavan alueen kallio jatkuu paikoin yhtenäisenä kantatielle 51 asti. Sen maisemointi ei siis tule onnistumaan, vaan tielläliikkujat näkevät ruman louhimoalueen ja sinne johtavan pölyävän kuljetustien esteettä. Kuljetustien pöly leviää myös kantatielle. Jokainen Lahteen autolla saapunut muistaa ruman, pirstoutuneen näkymän soraharjun suunnassa. Haluammeko samanlaisen tuhotun ympäristön ensivaikutelmaksi ja mielikuvaksi myös Siuntioon saapuville kaikkina tulevina vuosikymmeninä?


KUNINKAANTIE

Siuntion kunnan internet-sivuilla korostetaan Pikkalan luontoarvoja, vanhaa kulttuurimaisemaa ja koko menneiden vuosisatojen historiaa, mukaan lukien kunnan tärkein matkailureitti Itäinen Kuninkaantie. Tälle tielle, Pikkalanjoen Natura-alueen viereen on nyt suunnitteilla kymmenen vuoden ajaksi sorarekka- ja muuta työmaaliikennettä.

Mielenkiintoista on, että Siuntion kunnan tekninen lautakunta teki keväällä päätöksen, ettei Itäinen Kuninkaantie sovellu louhosliikenteeseen kapeutensa ja kulttuuri-/suojeluarvonsa vuoksi, mutta kunnanhallitus päätti tästä huolimatta pyytää Tiehallinnolta tien muuttamista sorarekoille sopivaksi.

Historialliseen Kuninkaantiehen ei kivilouhimon takia tietenkään tulisi kajota. Se, että tien parantamisehdotus liittyy pelkästään louhimohankkeeseen, käy ilmi kunnanhallituksen pöytäkirjasta, jossa todetaan, että jos muu tieyhteys louhimoalueelle löytyy, ei Kuninkaantien parannustoimiin tarvitse ryhtyä.


KUNNANHALLITUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kunnanhallituksella oli kesäkuun kokouksessaan mahdollisuus päättää kallioalueen kaavoituksen aloittamisesta tai jättää asia pöydälle uusimpien lausuntojen tutkimista varten. Näin ei kuitenkaan tehty.

Yksittäisen kuntalaisen yksittäisen liiketoimen takia kunnanhallitus on siis valmis:
- tuhoamaan Ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitteleman kallioalueen
- toimimaan vastoin Suomen korkeimpien ympäristöviranomaisten lausuntoa siitä, ettei alueella tule sallia kivenlouhintaa
- toimimaan vastoin lainvoimaisen maakuntakaavan ohjeistusta säästää arvokas kallioalue
- tuhoamaan alueella sijaitsevat historialliselta ajalta olevat kivilatomukset
- aiheuttamaan lähimmille asukkaille huomattavia terveys-, viihtyvyys- ja aineellisia haittoja
- aiheuttamaan alueen kiinteistöjen huomattavan arvonlaskun ja tekemään lähimpien kiinteistöjen myynnin mahdottomaksi
- pilaamaan positiivisen ensivaikutelman kunnasta sekä Pikkalan maineen asuin- ja vapaa-ajanviettoalueena
- muuttamaan kulttuuri- ja matkailuarvoistaan tunnetun Itäisen Kuninkaantien meluisaksi, pölyiseksi ja vaaralliseksi sorarekkojen työmaatieksi.

Myös Siuntion ympäristölautakunnassa asian käsittely on saanut surkuhupaisia piirteitä, kun jotkut jäsenistä äänestävät louhimohankkeen puolesta tilanteesta riippumatta. Ei voi kuin ihmetellä, mitkä ovat tällaisten jäsenten motiivit toimia lautakunnassa, jonka nimenomaisena tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelusta! Lautakunnan kokoonpanoa lienee syytä hieman tarkistaa.

Toivomme, että kunnanvaltuusto on alueen kaavoituksesta ja toimenpidekiellosta nyt tehtävässä päätöksessä edellisiä paremmin tilanteen tasalla.

Adressiin kaavoituksen ja toimenpidekiellon puolesta on tällä hetkellä saatu jo 400 allekirjoitusta. Adressi nähtävissä ja allekirjoitettavissa täällä: http://www.adressit.com/louhimo .

Lähialueen asukkaiden psta

Birgitta Johansson ja Jukka Antila
Jussi Buckbee ja Katileena Lohtander-Buckbee
Mia ja Mikko Marjamäki
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ma 06.09.10 - klo:22:18
Siuntion kunnanvaltuuston kokous 6.9.-10:

Alla tämäniltaisen valtuuston kokouksen äänestystulos kivilouhimoalueen kaavoitusasiassa :).

JAA= Asia palautetaan kunnanhallitukseen uuteen käsittelyyn alueen kaavoittamistarpeen arviointia varten.

EI= Asia on loppuunkäsitelty, eikä aihetta kaavan muuttamiseen ole.


RKP:   
Dahlqvist Rabbe   E
Forsblom Peppe    E
Grotell Börje       J
Grundström Ove   E
Holm Karl            J
Karell  Anders       E
Laaksonen Merja  J
Nordström Marcus J
Rehnberg Raija    E
 
KOK.   
Kaisla Heikki      Poissa/varajäsen J
Laakkonen Janne Poissa/varajäsen J
Paasikivi Anna      J
Penttinen Arto    J
Pesonen Kirsi     J
Rahkola-Toivanen Merja Poissa/varajäsen J

RYHMÄ CALIN   
Calin  Elisa    J

SDP   
Oinonen Thea   Poissa/varajäsen J
Parviainen Kristian J
Savinainen Tuula   J
Tuomi Tuulia        J

RYHMÄ KERÄNEN   
Keränen Pekka        J

VIHR.
von Essen Kristian J
Kokkonen Yrjö        J
Raivio Timo        J

SIT.
Vierinen Kari    Poissa/varajäsen J
Westermarck Mikael  J

KESK.
Varpio Arto          J


Poissaolevien valtuutettujen varajäsenet:

Kolehmainen J
Havukainen J
Ryynänen J
Keski-Tapio J
Lehtinen J

Lopputulos
JAA 22
EI 5


Kuinka ollakaan, kaikki EI-äänet tulivat rkp:n riveistä... Tätä se on kunnallispolitiikka pienessä kunnassa... ==''. Onneksi muut valtuustoryhmät ja myös osa RKP:n jäsenistä oli tilanteen tasalla ~Z~.

Alueen kaavoitusasia palautetaan siis kunnanhallituksen käsittelyyn, joka tekee valtuustolle jossain vaiheessa uuden esityksen kaavoituksesta, kaikki tähänastiset faktat huomioon ottaen.

Tässä kokouksessahan hallitus siis esitti valtuustolle, ettei alueen kaavoituksen tarkistamiseen ole aihetta, mutta valtuusto äänesti hallituksen esitystä vastaan ylivoimaisin äänin 22-5. Mielenkiintoista on, että myös suurin osa hallituksen jäsenistä äänesti JAA, eli että asia palautetaan hallitukseen. Käytännössä kertoisi siis siitä, etteivät olleet riittävästi perehtyneet asiaan sitä viimeksi käsitellessään.

Nyt sitten odotellaan, mitä kunnanhallitus päättää esittää asiasta valtuustolle seuraavassa vaiheessa. Toivomme tietysti esitystä, jossa todetaan alueen kaavamuutokseen olevan aihetta, ja että alue asetettaisiin kaavoituksen ajaksi toimenpidekieltoon.

Tämäniltainen päätös oli kunnalta askel oikeaan suuntaan, toivottavasti jatkoa seuraa !==!
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 14.09.10 - klo:23:53
Asukas antaa lausuntoa Stallsmossabergetilla
(Siuntion kunnan kaavoittamalla teollisuusalueella... ¨Q¨ ``/)

Pätkä aiheesta lähiviikkoina YLE Uudenmaan uutisissa!
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Sylvi on ke 22.09.10 - klo:19:06
TV:stä tuttu BEE, Jukka ja Emppu !! Hyvä haastattelu oli  ¤b¤ ~Z~
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 22.09.10 - klo:22:34
Kiitos ((~~. Kaikkeen sitä joutuukin, kun kunnan luottamushenkilöt ei hoida hommiaan...

Uutinen:
http://yle.fi/alueet/helsinki/2010/09/kivilouhossuunnitelma_kuohuttaa_siuntiossa_2000272.html?origin=rss

TV-pätkä (Uudenmaan Uutiset 22.9.-10):
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/YLE+uutiset+22.9.2010/YLE.ts
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 27.09.12 - klo:00:08
Uusimpia vetkutuksia kivilouhimoalueen toimenpidekiellon käsittelyssä §bor§:

Viimeisessä kokouksessaan 17.9.-12 kunnanhallitus siis yllättäen toteaa, että toimenpidekiellon asettaminen ei kuulukaan kunnanvaltuuston, vaan teknisen lautakunnan toimivaltaan! Asiaa siis pyöritelty kunnassa nyt syksystä 2010 sillä periaatteella, että tekninen ltk esittää asiaa hallitukselle, joka esittää asiaa valtuustolle, joka sitten hyväksyy tai hylkää esityksen. Nyt ovat sitten keksineet, ettei näin olekaan. Voi hyvää päivää ¨¨(.

Tekninen ltk 13.12.2011:
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta oli päättänyt
hyväksyä jäsen Gottberg-Ekin ehdotuksen, että esitetään kunnanhallitukselle,
että Stallmossabergetin alue saatetaan toimenpidekieltoon ja Kaakkois-
Siuntion osayleiskaavan muuttaminen käynnistetään.

Kunnanhallitus 19.12.2011:
Päätös: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että alue saatetaan toimenpidekieltoon ja että Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan uusiminen käynnistetään kantatie 51 pohjoispuolisilla alueilla.

Kunnanvaltuusto 30.1.2012
Käsittely: Kokouksessa jaettiin Yleiskaavan muuttamista varten asetettava toimenpiderajoitus-muistio (päivätty 18.1.2012).
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus 14.5.2012
Päätös: Asia jätettiin pöydälle

Kunnanhallitus 17.9.2012
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se
toteaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta kaavamuutosalueella
päättävän toimielimen olevan tekninen lautakunta
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Kysymykseni kuuluu: Jos KH on sitä mieltä, että päätös asiassa kuuluu tekniselle lautakunnalle, miksi se on viivyttänyt päätöksentekoa käsittelemällä asiaa itse ja esittänyt toimenpidekiellon asettamista nimenomaan kunnanvaltuustolle, ja vasta nyt toteaa, ettei asia edes kuulu näiden päätäntävaltaan??

KV:n kokouksessa 30.1.2012 on pöytäkirjan mukaan jaettu mm. jonkinlainen "toimenpiderajoitus-muistio (päivätty 18.1.2012)". Siitä, ettei asia kuuluisi valtuuston toimivaltaan ei ollut tässä kokouksessa mitään puhetta. Olin itsekin siellä läsnä.

Keskustelin asiasta tänään Pikkalan alueen asukasillassa hallintojohtaja Jarkko Sorvannon kanssa, mutta hän ei muistanut käsittelyn yksityiskohtia. Palasin vielä myöhemmin asiaan mailitse, ja odottelen nyt vastausta.

Minä ja 464 muuta adressin allekirjoittanutta odottaa mielenkiinnolla, miten toimenpidekiellon käsittely tästä nyt etenee.. Loppuunkäsitellyksihän asiaa ei kaiken järjen mukaan voi julistaa ennen kuin sitä on käsitelty oikealla tavalla ja edes oikeassa paikassa ((...
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 14.10.12 - klo:16:52
Hesari laati tilaston Uudenmaan kunnallisvaaliehdokkaista 2012:
http://www.hs.fi/politiikka/HS+sijoitti+kuntavaalien+ehdokkaat+arvokartalle+mielipiteiden+mukaan/a1305606343277

Siuntion selkeästi ympäristönsuojeluvastaisin henkilö näyttää olevan kokoomuslainen kunnanhallituksen puheenjohtaja ¨¨( ! Myös moni muu kokoomuslainen ja kokoomuksesta irtautunut Tahto&toivo -ryhmittymän ehdokas näyttää suhtautuvan ympäristöönsä samaan tapaan, eli että maapallo on annettu meille pelkästään hyödynnettäväksi (!). Useampi rkp:n ehdokas myös samoilla linjoilla.

Ilmankos tämä kivilouhimoasiakin on päässyt etenemään kunnassa näin pitkälle.

Karmea visio kauniin Siuntion tulevaisuuden kannalta, jos kokoomus + tahto&toivo ja rkp muodostavat jatkossakin valtuuston enemmistön, kuten tällä hetkellä.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 17.10.12 - klo:14:43
Ympäristöarvojen ja asukkaiden oikeuksien kunnioittaminen

Kun näin kuntavaalien alla ehdokkaat kilvan ilmoittavat toimivansa Siuntion arvokkaan luonnon säilyttämiseksi ja asukkaiden parhaaksi, niin kerrataan vaikkapa vielä, ketkä ja mitkä puolueet ovat äänestäneet Siuntion ympäristölautakunnassa Pikkalan kivilouhimolupien myöntämisen puolesta kahdessa eri kokouksessa. Oheiset tiedot ovat julkisia ja löytyvät Siuntion kunnan Internet-sivuilta.

Kyseinen kallioalue on luokiteltu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvityksessä kategoriaan 4, "valtakunnallisesti arvokas". Suomen korkeimmat ympäristöviranomaiset (Ympäristöministeriö ja SYKE) sekä Museovirasto lausuivat alueen katselmoituaan painavasti, ettei kallion louhimista tule sallia. Maakuntakaavassa alue on luokiteltu geologisesti arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi.

Lähin asutus on noin 200 metrin päässä. Melu-, pöly- ja tärinähaitat alueen asukkaille ja heidän kiinteistöilleen ovat ilmeiset ja rajut.

Jokaisen näistä argumenteista jo yksinään olisi pitänyt pysäyttää hanke.

Siuntion ympäristölautakunnan kokouksessa 14.4.2010 Thure Lindebergille kuitenkin myönnettiin maa-aines- ja ympäristölupa kyseistä kivilouhimoa varten. Asukkaiden vastustuksesta huolimatta louhimon ja samalla arvokkaan ympäristön tuhoamisen puolesta äänestivät tuolloin:
- Arto Penttinen (kok)
- Harri Huittinen (kok)
- Johanna Grönberg (rkp)
- Gustav Mildh (rkp)
- Paula Kämäräinen (sit)

Ympäristölautakunnan kokouksessa 9.3.2011 louhimon välittömän aloittamisluvan puolesta äänestivät:
- Jaakko Tuominen (kok)
- Ken Lehtonen (kok)
- Ann-Marie Bardy (rkp)
- Peppe Forsblom (rkp)
- Raija Rehnberg (rkp)
Ympäristölautakunnan pöytäkirjassa 14.12.2011 todetaan, että Raija Rehnbergin puoliso on luvanhakijan serkku.

Tätä lainvastaista aloittamislupaa ei hallinto-oikeus luonnollisesti myöntänyt.

Maa-aines- ja ympäristöluvan osalta louhimo on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Edellä mainitut ovat siis todellakin kannanottoja kuntamme ympäristölautakunnassa, jonka tehtäväksi on määritelty "edistää ja valvoa ympäristönsuojelua sekä asukkaiden elinympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä" (!).

``/
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 30.01.13 - klo:15:08
6.11.2012:
Kuntalaisaloitteemme meni lopulta läpi ::<<, ja Siuntion tekninen lautakunta on asettanut Stallsmossabergetin alueen toimenpidekieltoon Kaakkois-Siuntion uudelleenkaavoituksen ajaksi.

Nähtäväksi jää, vaikuttaako toimepidekielto takautuvasti jo myönnettyihin louhintalupiin. Tästä on ilmeisesti olemassa erilaisia lain tulkintoja, joten tätä selvitämme lisää siinä tapauksessa, etteivät luvat kaatuisi KHO:ssa, jonka käsittelyssä ne edelleen ovat. Toivotaan parasta!
~Z~

Päätös:
"Liitteen mukaiselle Kaakkois-Siuntion yleiskaava-alueelle, jonka yleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnanhallitus on 20.8.2012 § 143 päättänyt, määrätään rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain § 38 mukaisesti sekä toimenpiderajoitus maankäyttö- ja rakennuslain § 128 mukaisesti kahden vuoden ajaksi alkaen siitä päivästä kun päätös on asetettu kuulutettavaksi.

Alue, jota päätös koskee on kunnan alue  Vikträskistä itään Lappträskistä etelään kunnan rajalle ja mereen saakka."

Linkki pöytäkirjaan: 87§ Kunnan yleiskaavoituksen tarkistaminen
http://www.siuntio.fi/Liitetiedostot/Poytakirjat/Tekninen_lautakunta/2012/TEKNLTK_PK_2012_9.pdf
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 06.02.13 - klo:00:55
"Kun maa järisee - louhinnan ympäristövaikutukset pahenevat."
- Artikkeli Suomen Luonnonsuojeluliiton lehdessä 1/2013:


(http://www.sll.fi/luonnonsuojelija/lehtiarkisto/2013/kun-maa-jarisee-2013-louhinnan-ymparistovaikutukset-pahenevat/leadImage)
Kuvassa: Helvetin kahdeksannen piirin kuiluja? Ei, vaan kansallismaisemaa Kangasalan Vehoniemeltä. Naistenlinnanvuorta on louhittu kymmeniä vuosia harjusoran ottamisen vähentyessä.

(Julkaistu Luonnonsuojelijassa 1/2013, teksti ja kuvat: Jorma Mäntylä / Kangasalan luonto)

Kasvukeskusten lähikunnissa on jouduttu nopeasti paisuvan ympäristöongelman eteen louhinnan ja kallionmurskauksen lisääntyessä.

Melu- ja tärinähelvetti. Sinkoilevia kiviä. Muuraukset ja perustukset halkeilevat, kaivot kuivuvat ja vesistöt pilaantuvat. Keinotekoisia puroja, jokia, lampia ja järviä. Louhosten lähistöllä asuville kallionmurskaus merkitsee vuosien painajaisia.

Taloudelliset ja poliittiset syyt ovat lisänneet louhintaa ja kallionmurskausta. Väestön keskittyminen muutamaan kasvukeskukseen on aiheuttanut rakennusbuumin, jota varten raaka-aine pyritään saamaan mahdollisimman läheltä. Siksi kallionmurskaus keskittyy pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun lähistölle. Nykytekniikka on myös halventanut louhintaa ja murskausta.

Ympäristöjärjestöille tulee paljon valituksia ja avunpyyntöjä. Suomen luonnonsuojeluliitto onkin ryhtynyt toimiin ympäristövahinkojen vähentämiseksi ja asukkaiden auttamiseksi.

Keinotekoisia maanjäristyksiä

Pirkanmaalla maanrakennusyhtiöiden maa-aines- ja louhintahakemuksia tulvii Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven kuntiin. Muiden kasvukeskusten naapurikunnissa on vastaava tilanne.
Suomen luonnonsuojeluliitossa ja paikallisyhdistyksissä on kuultu eri puolilla Suomea kertomuksia, jotka ovat sisällöltään samansuuntaisia.

Sanna Tenkula Oulaisista kertoo joutuneensa asumaan 27 vuotta louhimon vieressä.

"Täällä ammuttiin satojen kilojen räjähdysainemäärä kerralla. Jopa viisikiloisia kiviä lensi pihaan. Räjähdysaineet säilytettiin pakettiautossa. Lain edellyttämiä peitteitä ei lohkoräjäytyksessä käytetä", hän kertoo.

"Täällä ammuttiin satojen kilojen räjähdysainemäärä kerralla. Jopa viisikiloisia kiviä lensi pihaan. Räjähdysaineet säilytettiin pakettiautossa. Lain edellyttämiä peitteitä ei lohkoräjäytyksessä käytetä."Oikeustaistelu on jatkunut jo vuosia: "Oikeudessa on vahvistettu meillä olevan pysyvä kohtuuton haitta melun, pölyn ja tärinän takia. Pihoissa on jopa yli 100 desibelin meteli. Työsuojelumääräysten mukaan jo hetkellisessä yli 85 desibelin melussa tarvitaan kuulosuojaimet."

Oikeuden päätöksessä on myös todettu Tenkulan kodin vaurioituneen useasta kohdasta louhintaräjähdysten tärähdyksistä. Lasten koulumatka on myös arvioitu lentävien kiven sirpaleiden vuoksi vaaralliseksi.

Kotkalainen Ritva Suortti asuu 250 metrin päässä louhimosta, jossa on ammuttu jättiläismäisiä ylipanoksia: "Virallisten panostuskirjojen mukaan vuonna 2010 suurin kerralla räjäytetty räjähdysainemäärä oli 13 381 kiloa."

Kolmen kuukauden aikana talvella 2010 louhittiin 663 600 tonnia kiveä. Käytetty räjähdemäärä oli 253 003 kiloa. Tiedot ilmenevät Kotkan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Virallisten panostuskirjojen mukaan vuoden 2007 räjäytyksissä käytettiin 2000-5300 kilon panoksia.

Valtavat räjäytykset aiheuttavat keinotekoisia maanjäristyksiä. Niiden takia eivät murru vain talojen perustukset ja muuraukset, vaan pohjavesiin liukenee kemikaaleja kallioaineksesta. Jokien ja purojen virtaussuunnat muuttuvat, kaivot saattavat kuivua tai saastua ja uusia keinotekoisia järviä ja lampia muodostuu.

Kangasalan Vehoniemelle on louhimalla tehty uusi järvi, kuten myös Oulaisten Honkarannalle. Kangasalan Kallion yritysalueen kallionlouhinnasta rahat sai yksityinen yritys. Kallionmurskauksessa irtosi sulfidipitoisia mineraaleja, jotka happamoittivat läheisen Halimajärven 2010-11. Kunta joutui kalkitsemalla neutraloimaan erittäin happamia hulevesiä.

Iso Bisnes

Suomi sijaitsee peruskallioalueella, missä kiviainesta riittää vaikka vientiin. Nykyisten louhimoiden varat riittävät sadaksi vuodeksi.

Louhimo- ja kallionmurskausalan yritykset ovat järjestäytyneet Rakennusteollisuusliiton yhteydessä toimivaan Infraan. Yrityksiä on 1600 ja niiden palveluksessa on 12 000 työntekijää. Yhteenlaskettu liikevaihto on ollut 2-4 miljardia euroa vuodessa. Raaka-aineen kulutus on 100-110 miljoonaa tonnia vuodessa, mistä 70 miljoonaa tonnia on kiviainesta. Suhdanne- ja kausivaihtelut ovat suuria.

Infra ry:n edustaja vaati Kiviainespäivillä 8.11.2012 ympärivuotisia ottamislupia, lupien myöntämistä mahdollisimman lähelle asutusta, valitusoikeuden rajoittamista, seuranta- ja selvitysvelvollisuuden poistamista sekä raskaan kuljetuksen painon nostamista.

Läheltä piti -tilanteita

Louhimotyömailla on viime vuosina sattunut useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Julkisuuteen nousi Espoon räjähdysturma heinäkuussa 2012, jossa loukkaantui viisi ihmistä ja aineelliset vahingot olivat huomattavia. Peab:n työmaalla oli törkeitä laiminlyöntejä, eikä räjäytyssuunnitelmaa laadittu.

Jyväskylässä Destian työmaalla ylipanostus lennätti isoja kiviä läheiselle paloasemalle toukokuussa 2012. Tampereen Hervannassa tammikuussa 2013 räjäytyskentältä sinkoutuneet irtolohkareet ja -kivet osuivat viereisen kuusikerroksisen kerrostalon seinään ja huoltoaseman katolle.

Tammikuussa 2013 löytyi Lempäälässä Turuntieltä sadan dynamiittipötkön laatikko, joka olisi voinut räjähtää auton osuessa siihen. Poliisitutkimusten mukaan laatikko oli pudonnut työmaalle matkalla olleesta laillisesta mutta väärin pakatusta kuormasta.

Sanna Tenkula kertoo, että Oulaisissa louhija säilytti lainvastaisesti tuhansien kilojen räjähdysainemäärät pakettiautossa ja vanhassa linja-autossa, keppi ovella pönkkänä ja kaasuliekki oven välissä.  "Linja-auto oli samalla työntekijöiden taukotupa."

Törkeät huolimattomuudet ja laiminlyönnit ovat louhimoissa ja räjäytyskentillä niin yleisiä, että alan yritysten ja työntekijöiden ammattitaito on enemmän kuin kyseenalainen.

Etujärjestö Infra ry ilmoittaa verkkosivullaan, että "se kannustaa jäsenyritysten ylintä johtoa sitoutumaan henkilökohtaisesti työturvallisuuden edistämiseen."

Veli veljeä vartioi

Alalla toimii hyväveli-verkosto. Sen kruunaa johtavan räjäytysalan konsultointiyrityksen Finnrock Oy:n ja räjähdysainevalmistaja Forcit Oy:n yhteisomistus. Forcitin hallituksen puheenjohtaja on Lemminkäisen Juhani Mäkinen. Forcit on ollut vahva nousija viime vuosien kaivosbuumin takia.

Käytännössä verkosto toimii siten, että Finnrock räjäyttää ja valvoo, Forcit toimittaa räjähdysaineet ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) katsoo sivusta. Siksi monet oikeudenkäynnit ovat päättyneet louhinnasta kärsivien tappioon. Yritysten lakimiehet todistelevat, etteivät perustusten halkeamiset, tärinä, pöly, melu, kaivojen kuivumiset ja vesien saastumiset johdu louhinnasta.

Harvinainen poikkeus oli 1991 Oulaisissa.

"Poliisi teki rikostutkimuksen räjäytyksestä, kun pihalle tuli kiven sirpaleita. Panostajat tuomittiin sakkoihin, koska he eivät olleet käyttäneet peitteitä. Vaara oli jatkunut vuosikymmenen ajan. Siihen tuomioon loppui louhinta alueella", Tenkula kertoo.

Vuonna 1994 haettiin uutta louhintalupaa. Naapurusto jätettiin kuulematta. Sisäministeriön poliisitarkastaja selvitti, ettei hakijayritystä ollut olemassakaan, koska se oli mennyt konkurssiin.

"Mielestäni ympäristökeskus myönsi luvan tietäen, että alue on tuhottu lupaehtojen vastaisesti. Luvan tosiasiallinen tarkoitus olikin välttää maisemointityöt."

Oulaisten Kivi meni konkurssiin 1990-luvulla. Seuraajayritys OK Graniitti Oy jatkaa louhintaa myymällä edelleen  1980-90-luvuilla louhittua kiveä.

OK Graniitti sai marraskuussa 2011 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien maakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Historiikissa kerrotaan, että "yrityksen tärkein voimavara on osaava henkilöstö joka koostuu kokeneista taitajista ja motivoituneista nuorista osaajista."

Mitä voi tehdä?

Mitä apua Luonnonsuojeluliitto voi tarjota, jos naapurustoon on tulossa louhimo? Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola vastaa:

"Aina kannattaa ottaa yhteyttä ensin paikallisyhdistykseen, koska sillä on lain mukaan puhevalta asioissa. Kehitämme lisäksi keskustomistossa verkkosivua, jonne tulevat vastaukset yleisimpiin kysymyksiin."

Luonnonsuojeluliitosta saa vinkkejä myös siihen, miten kansalaistoimintaa kannattaa järjestää ja mihin valitukset tulee perustaa. Veistolan mukaan tärkeää onkin vertaisapu:

"Viime keväänä keskustoimistollekin tuli niin paljon palautetta, että perustimme 'louhimoliikeelle' sähköpostilistan ja järjestimme Uudenmaan piirissä tapaamisen. Nyt eri puolilla maata olevat aktiivit ovat yhteydessä päivittäin toisiinsa."

Keskustoimistossa vaikutetaan maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain sekä ympäristönsuojelulain meneillään oleviin uudistuksiin: "Esimerkiksi ympäristönsuojelulain uudistuksen yhteydessä vaadimme lupamaksujen korottamista, jotta saatavat varat ohjattaisiin puutteellisen valvonnan tehostamiseen", Veistola kertoo.

Tänä keväänä on myös suunnitteilla miniseminaari, jossa asiaa viedään viranomaisten ja median suuntaan.

Louhinta-alan lakeja

Jos epäilet, että louhimo- tai räjäytysalueella on rikottu lakeja, kannattaa tutustua seuraaviin lakeihin Finlex-tietokannasta ja ottaa sitten yhteyttä SLL:n  paikallisyhdistykseen.

•Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, Maa-aineslaki 1981/555
•Ympäristönsuojelulaki 2000/86, Ympäristönsuojeluasetus 169/2000, Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010, ns. MURAUS-asetus.
•Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005/390, Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 1999/59, Räjähdeasetus 1993/473, Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista 1980/130
•Ns. Seveso II -direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 96/825/EY
•Laki eräistä naapuruussuhteista 1920/26

Lisätietoa: www.sll.fi/kallionlouhinta
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 27.02.13 - klo:13:29
Kivilouhimoiden maanlaajuisesti aiheuttamia ongelmia - Pieni kokoelma linkkejä: http://dl.dropbox.com/u/14280165/louhimo/index.htm

Sis. mm. listan vaadittavista toimenpiteistä. Kyseinen lista luovutettu myös ympäristöministeri Ville Niinistölle lokakuussa 2012:
http://dl.dropbox.com/u/14280165/louhimo/toimenpiteet.htm
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 27.02.13 - klo:22:39
Kivilouhimoiden Villissä Lännessä yksi tärkeimmistä valvontaa vaativista asioista näyttää olevan Finnrockin, Forcitin ja Lemminkäisen väliset kytkökset, jotka aiheuttavat kiinteistöjen omistajille melkoisia painajaisia.

Forcit ja Finnrock ovat käytännössä sama firma (yhteisomistus). Forcit toimittaa räjähteet ja Finnrock muka konsulttina "valvoo" räjäytyksiä ja antaa viranomaisille lausuntoja, etteivät mitkään kiinteistöille aiheutuneet vauriot voi johtua räjäytyksistä.

Forcitin hallituksen puheenjohtaja on lisäksi Lemminkäisen Juhani Mäntynen. Lemminkäisen toimialaa ovat mm. teiden rakentaminen, päällystys ja kiviainestoiminta, joten tätä kautta kyseisten yritysten kytkös kivilouhimotoimintaan vielä vahvistuu.

Louhintaluvissa räjäytyksiä koskevia lupamääräyksiä ei anneta lainkaan, ja myös valvonta puuttuu täysin. Kysyttäessä asiasta eri viranomaiset pallottelevat asiaa toisilleen, koska "asia ei kuulu heille". Kukaan ota vastuuta. Kun räjäytykset tekevä yritys käytännössä pääsee touhuamaan mielensä mukaan, ja vielä "valvoo" itse itseään, jälki on sen mukaista. Vuosien varrella ja aivan viime aikoina on tapahtunut paljon räjäytyksiin liittyviä vaarallisia onnettomuuksia. Lukuisat kiinteistöt kärsivät aineellisia vahinkoja, asukkaat ovat uupuneita melun, pölyn ja loputtomiin jatkuvan valituskierteen keskellä, mutta toimijat vetäytyvät vastuusta konsulttifirmojen vääristeltyjen lausuntojen turvin.

Tähän muurhaispesään voisi joku toimittaja ihan mielellään vähän sohaista... Saataisiin asia vihdoin kunnolla julkisuuteen, tarvittava valvonta toimimaan ja lainmuutokset vireille.

Uusin Finnrock-tapaus taas Kotkassa (Ankkuri-lehti 23.2.-13, sivu 2-3: Räjäytyksestä syntyi riita):
http://www.kaupunkilehtiankkuri.fi/showFlashPaper.php?id=767
Tässäkin tapauksessa asiasta Finnrockiin valittanut asukas syyllistetään ja mustamaalataan oikein kunnolla julkisesti.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 05.03.13 - klo:21:50
5.3.-13 käytiin pienellä porukalla eduskunnassa juttelemassa kivilouhimoasioista kansanedustaja Pirkko Mattilan (ps) kutsumana.

Meillä oli hyvä kokoonpano liikkeellä, mukana mm. louhimoasioita tunteva lakimies, geologian asiantuntija ja Suomen Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija. Saatiin tuotua esiin olennaiset pointit ja ratkaisumalleja louhimotoiminnan aiheuttamiin ongelmiin.

Ainakin kirjallinen kysymys hallitukselle on kuulemma tämän pohjalta tiedossa Mattilan toimesta.
~Z~
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ma 22.04.13 - klo:11:41
Hallituksen uusi esitys Ympäristönsuojelulain muuttamiseksi:

Hallitus saa valtuudet antaa asetuksella louhimoiden ja muiden
laitosten melulle uudet pelisäännöt. Nykyiset melun ohjearvot ovat pahasti
vanhentuneet. Uudessa laissa näkemys laajenee pelkästä desibeleinä
mitattavasta melusta koko ääniympäristön laatuun.

Tuolta s.6, kuvateksti alinna oikealla:
http://www.sll.fi/luonnonsuojelija/lehtiarkisto/2013/2-2013/ls0213.pdf
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 23.04.13 - klo:21:29
KHO:lta tuli maaliskuussa meille kielteinen päätös valituksiin, eli heidän mielestään louhimo voi aloittaa, kunhan Lindeberg keksii, miten alueen kuljetustieongelmat ratkaistaan. KHO:n päätöksessä vaaditaan hakijaa selvittämään vielä lisää siihen liiittyviä asioita ja hyväksyttämään tiesuunnitelmat sitten kunnan ympäristölautakunnassa samoin kuin suojavallien rakentamisen tarkemmat suunnitelmat.

Me täällä ihmetellään nyt parhaillaan sitä, miten luvat on voitu Lindebergille myöntää ilman mitään tietoa, rajoituksia ja määräyksiä räjähdysaineiden käytöstä ja niiden aiheuttamasta vaara-alueesta alueen asukkaille ja Helsinki-Hanko -tien liikenteelle §bor§.
>>##

Pikkalassa siis räjäytysten sirpalevaara-alueella on asutusta ja vilkasliikenteinen kantatie 51, tärinähaitoista nyt puhumattakaan...

YSL 35§ sanoo, että "Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään."

Selvitys räjähdysaineiden käytöstä olisi tullut liittää lupahakemukseen, etenkin kun kantatie 51 on heti 50 m:n ja Lindebergin omia kiinteistöjä alle 200 m päässä, ja aiheuttavat sen, että alue katsotaan lainsäädännn turvamääräysten osalta "asutuksi alueeksi", mikä aiheuttaa rajoituksia räjäytystoiminnalle, esim. käytettävien räjähteiden määrälle ja siten lisää kunnan valvontavelvoitetta + me asukkaat olemme sirpale- ja räjäytysten painevaara-alueella.

Soiteltiin tänään Tukesiin noihin räjähdysaineisiin liittyen, ja siellä arveltiin, että räjäytyksiin satoja/jopa tuhansia kiloja räjähdettä kerralla, riippuen tietysti aina tarvittavasta määrästä.

Täältä http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110644?toc=1 löytyy tieto, että panostaja saa "asutulla alueella" käyttää max 500 kg räjähteitä/vrk, ja 10 kg per panostila. ("Asuttu alue" = alle 200 m päässä aluetta, jossa asutusta tai ihmiset liikkuvat paljon, eli kantatie 51 ainakin 50 m päässä lienee laskettavissa asutuksi alueeksi, Lindebergin omistamat talot myös lähempänä kuin 200 m).

Koko lupahakemus on alunperin ollut puutteellinen räjähteiden osalta. Lupahakemuksista kuulutetaan julkisesti siksi, että asukkailla olisi mahdollisuus ottaa kantaa ja antaa muistutuksia kunnalle luvan valmisteluvaiheessa. On mielestäni "melko" suuri puute, ettei hakemuksesta/luvista käy ilmi se, että alueen asukkaat joutuvat asumaan ja liikkumaan räjähdysten aiheuttamalla sirpalevaara-alueella. Tässähän on kuitenkin pahimmillaan kyse hengenvaarasta.

Näitä uhkatilanteitahan on tapahtunutkin viime aikoina monesti, kun esim. panostaja ei tee kunnollisia panostussuunnitelmia (kuten Espoon tapauksessa), räjähdysainemäärät ylittävät sallitun (kuten usein louhimoilla tapahtuu), valvonta ja turvallisuusmääräysten noudattaminen pettää jne.

Työministeriön Turvallisuusmääräykset-julkaisusarjassa julkaistun päätöksen mukaan (en ole itse kyseistä opusta nähnyt) on noudatettava räjäytys- ja louhintatyötä koskevia turvallisuusmääräyksiä 16:0 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930495.

Kyseisten määräysten Taulukko 6:
Sirpalevaaran aiheuttama vaara-alueen suuruus 0.5kg räjähdysainemäärällä on 500 metriä. Tuo em. 10 kg/panostila kasvattaa sitä vielä huomattavasti.

"16:0 normien kokemusperäisen taulukon mukaan talot vaurioituvat 200 metrin päässä 180 kg räjähdysainemäärällä." Tukesin arvio siitä, että räjähdemäärät ovat yleensä satoja kiloja per räjäytys (joskus jopa tuhansia) antavat ymmärtää, että noilla määrillä erittäin suuri määrä kiinteistöjä on Pikkalassa vaurioitumisvaarassa.

Tällainen olisi ollut aika oleellista tietoa silloin, kun asukkaita on louhimon lupahakemuksesta tiedotettu. Lupahakemus on siis näiltä osin puutteellinen, eikä asukkailla ole ollut mahdollisuuttaa ottaa kantaa todellisiin riskeihin.

Lupahakemuksen kohdassa 18 "Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista" Lindeberg ei puhu räjähteistä ja niiden pahimmillaan aiheuttamasta hengenvaarasta sanallakaan, vaan pelkästään siitä, että bensaa voi valua maahan kun kalustoa tankataan, tai ajoneuvot voivat kolaroida alueella... ¨¨(.

Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 23.04.13 - klo:21:54
Tämä oli vielä pakko laittaa tähän: Millainen lakipykälien pyöritys tarvittiin, että saatiin SYKE:n ja Ympäristöministeriön (maan parhaat geologian ja ympäristöarvojen asiantuntijat) katselmuslausunnot vesitettyä. Niissä siis todettiin, että kallion on niin arvokas, ettei sitä saa missään tapauksessa louhia.

Käytännössä tässä nostetaan KHO:n jäsenten ylimalkainen silmämääräinen arvio alueesta tärkeämmäksi kuin alan asiantuntijoiden tutkimustietoon ja vuosien koulutukseen perustuvat lausunnot ¨¨(.

Tulee kysyneeksi, mihin erilaisia pitkälle koulutettuja asiantuntijoita ylipäätään tarvitaan, jos kerran oikeuslaitos tietää kaikkeen vastaukset ihan itse... >>++.

Tässä KHO:n vastaus §bor§:

"Erityisten luonnon olosuhteiden huonontuminen

Ympäristönsuojelulain 42 §:n (Luvan myöntämisen edellytykset) 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa muun muassa 4 kohdan mukaan erityisten luonnon olosuhteiden huonontumista.

Hallituksen esityksessä 84/1999 vp on ehdotuksessa mainitun säännöksen perusteluissa todettu, että erityisillä luonnon olosuhteilla tarkoitetaan kysymyksessä olevassa pykälässä alueen poikkeuksellisten luonnonarvojen kokonaisuutta. Erityinen luontoarvo voisi olla muun muassa vesialueella, joka on säilynyt luonnontilaisen ja poikkeuksellisen puhtaana. Alueen tutkimukselliset arvot voisivat kuvata myös erityisiä luonto-olosuhteita.

Ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on ympäristönsuojelulain 41 §:n 3 momentin mukaan noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan luonnonsuojelulain säännöksistä ei aiheudu estettä tai rajoituksia haetulle ympäristöluvalle. Tällaisessa tilanteessa voidaan luonto ja sen monimuotoisuus ottaa ympäristölupa-asiassa huomioon vain, jos luontoarvot ovat asianomaisesta toiminnasta johtuvan pilaantumisen tai sen vaaran kohteena, jos ne on otettava huomioon ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin nojalla tai jos ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentissa tarkoitetut säädökset sitä muutoin edellyttävät.

Ympäristölupahakemuksessa tarkoitettu kallion louhinta merkitsee toiminta-alueen fyysistä muuttamista tavalla, joka vaikuttaa alueen luonnonarvoihin ja maisemaan. Tällaiset vaikutukset eivät kuitenkaan ole seurausta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta päästöstä aiheutuvasta ympäristön pilaantumisesta, eivätkä ne siten ole seurausta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Kallion louhinnan tällaisia vaikutuksia ei näin ollen voida ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin tai 43 §:n nojalla ottaa huomioon ympäristöluvan edellytyksiä ratkaistaessa tai sen lupamääräyksiä asetettaessa. Lupahakemuksessa tarkoitetusta kallion louhinnasta ei toiminta-alueen mainitun fyysisen muuttamisen johdosta näin ollen aiheudu ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja, luvan myöntämisen estettä merkitseviä seurauksia.

Kallion louhinnan maa-aineslain mukaiset edellytykset on ratkaistu samaa toimintaa koskeneessa maa-aineslupa-asiassa. Mainitussa maa-ainesasiassa on muun ohella katsottu, että asiassa esitetty Suomen ympäristökeskuksen 11.6.2010 päivätty lausunto ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin kuin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 16.11.2009 taltionumero 3247. Korkein hallinto-oikeus oli viimeksi mainitulla päätöksellä, toimitettuaan alueella katselmuksen, katsonut, että aiottu ottaminen ei asiakirjoista saatavan selvityksen ja katselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella merkinnyt maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista.

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että nyt kysymyksessä olevasta toiminnasta ei aiheudu erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Edellä lausutut perustelut huomioon ottaen asiaa ei ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 4 kohta huomioon ottaen ole perusteita arvioida tältä osin toisin kuin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä."
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 15.08.13 - klo:22:31
"Lukijan mielipide" aiheesta Pikkalan kivilouhimo otsikolla
Tervetuloa luonnonläheiseen Siuntioon.

Kirkkonummen Sanomat nro 61, 11.8.-13 /s. 18

Linkki näköispainokseen:
http://www.epaper.fi/pub/kirkkonummensanomat/
(klikkaa nuolta uusimman lehden päivämäärän vierestä, niin pääset lehtiarkistoon).

Jutun sisältö:


Tervetuloa luonnonläheiseen Siuntioon!

Siuntion kunta mainostaa Siuntion olevan "idyllinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen luonnonläheisen ja turvallisen asuinympäristön. Siuntiosta löydät kumpuilevia laaksoja ja upeaa kulttuurimaisemaa. Yhdyskuntarakenne suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvointi."

Kuvassa Helsingin suunnasta saapuvien ensimmäinen elonmerkki Siuntiosta kantatien 51 pohjoispuolella - Pikkalaan, Marsuddenin liittymän viereen valmisteilla oleva avolouhos. Kivilouhimo on tuhoamassa suojeltavaksi osoitetun kallioalueen, lähiasukkaiden asuinolosuhteet ja Pikkalan kartanon kulttuurimaiseman.

Stallsmossaberget on SYKE:n luokituksessa "valtakunnallisesti arvokas kallioalue", ja se on maakuntakaavassa merkitty suojeltavaksi. Siuntion kunta ei kuitenkaan ole kaavoittanut kalliota maakuntakaavan mukaisesti, vaan alueella on voimassa 20 vuotta vanha yleiskaava. Sen tukemana Thure Lindeberg on saanut luvan kivilouhimolle.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat ovat tehneet alueelle katselmuksen ja sanovat lausunnossaan, ettei kallion louhimista tule sallia. Stallsmossaberget edustaa lausunnon mukaan luontotyyppiä, jonka uhanalaisuus on arvioitu silmällä pidettäväksi, ja toteutuessaan louhimohanke hävittää kokonaisuudessaan Stallsmossabergetin kaakkoisrinteen avokalliot ja heikentää merkittävästi ja peruuttamattomasti Stallsmossabergetin muun selänteen luonto- ja maisema-arvoja, ja on maa-aineslain 3 § 1 momentin kohtien 1 ja 2 vastainen."

Lähialueen asukkaat ovat vastustaneet hanketta kiivaasti myös siitä syystä, että lähin asuinrakennus sijaitsee vain reilun 250 metrin päässä louhimosta, ja 300-400 metrin päässä on useita muita kiinteistöjä.

Kaikkia näitä asukkaita suojelisi nykylainsäädäntö, jonka mukaan näin lähelle kiinteistöä ei enää saa myöntää louhimolupia. Kyseinen lupa on anottu ja myönnetty juuri ennen ko. lain voimaantuloa, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että maanomistaja on asiasta ja aiheuttamistaan haitoista tietoinen.

Kiven poraamisen ja murskaamisen aiheuttama kolina, jyskytys ja konekiväärimäinen melu tulevat väistämättä aiheuttamaan asukkaille terveysvaikutuksia taukoamattoman stressaavan melun ja sen aiheuttaman unenpuutteen muodossa, mikäli louhimotoiminta käynnistetään.  

Ihmiselle haitallisten melurajojen ylittyminen asutuksen kohdalla todetaan lupakäsittelyä varten tehdyssä meluselvityksessä jopa siitä huolimatta, että se on jostain syystä hyväksytty tehdyksi ottamalla huomioon kasvillisuuden vaimentava vaikutus, vaikka kyseessä on talousmetsä. Hakkuita onkin jo tehty kyseisen meluselvityksen jälkeen, joten melutasot tulevat olemaan tätäkin korkeammat, eikä niitä saada maasto-olosuhteiden ja kantatien 51 takia riittävästi vaimennettua.

Jo toiminnassa olleelta Vuohimäen louhimolta äänet ovat pahimmillaan kantautuneet peltoaukeiden yli reilun 2 km päähän louhoksesta ja estäneet asukkaita nukkumasta, vaikka ikkunat ovat olleet kiinni. Erityisesti louhimoiden matalataajuinen melu kantautuu erittäin kauas, ja kuulostaa samalta kuin naapurissa soitettaisiin stereoita voimakkaalla bassotoistolla. Tällainen melu läpäisee myös kiinteät esteet, kuten seinät.

Museovirasto vastustaa hanketta, koska näköyhteys louhimon kohdalta Pikkalan kartanon lähimpiin rakennuksiin tulisi heikentämään Pikkalan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman kulttuurihistoriallista arvoa, ja louhimon kuljetustie vaarantamaan 1300-luvulta peräisin olevan Suuren Rantatien säilymisedellytykset.

Pikkalan kartano sijaitsee myös sellaisella etäisyydellä louhimosta, että sen ja kaikkien muiden alle 600 metrin päässä sijaitsevien rakennusten perustukset ja kaivot on Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä määrätty tutkittaviksi louhimon aiheuttamien räjäytysvahinkojen todentamiseksi myöhemmin.

Maanomistaja on hiljattain vastoin lupamääräyksiä kaatanut puut louhimoa ja kuljetustietä varten alueella, jossa kaiken lisäksi on voimassa kunnan uudelleenkaavoitusta varten asettama toimenpidekielto. Ja jotta ympäristötuho olisi mahdollisimman täydellinen, puut on ohjeiden vastaisesti kaadettu lintujen pesimäaikana. Kunta on joutunut muistuttamaan maanomistajaa ja vaatinut pysäyttämään työt, kunnes lupaehdot täyttyvät.

Me lähialueen asukkaat haluamme vedota kuntaan ja maanomistaja Thure Lindebergiin ympäristöä ja asukkaita kunnioittavan ratkaisun löytämiseksi siten, että louhimotoimintaa alueella ei käynnistetä. Sen mukana tuhoutuisivat asukkaiden elinolosuhteet, suojeltu kallioalue, arvokas kulttuuriympäristö ja historiallisesti arvokas tie.

Kunnan toivoisi tässä tilanteessa myös ymmärtävän tällaisen hankkeen heikentävän koko Pikkalan ja Marsuddenin alueen houkuttelevuutta asuinalueena.

Maanvaihto kunnan ja maanomistajan kesken lienee toimivin ratkaisu, ellei maanomistaja itse päätä luopua hankkeesta.

Lähiasukkaiden puolesta

Birgitta Johansson ja Jukka Antila
Jussi Buckbee ja Katileena Lohtander-Buckbee
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 16.08.13 - klo:13:43
Katsokaas tämä muutaman minuutin pätkä Ajankohtaisesta kakkosesta 19.6.2013: http://areena.yle.fi/tv/1953450
Aiheena tuulivoimaloiden meluhaitat.

Ohjelmassa ollaan järkyttyneitä siitä, että humisevia voimaloita on suunniteltu "jopa alle 500 m päähän asutuksesta".

Melu sisätiloissa kuulostaa ohjelmassa todella stressaavalta, ja aiheuttaakin asukkaille unettomuutta ym. terveysongelmia.

Ja täällä Pikkalassa on tulossa KIVILOUHIMO 250 m päähän lähimmästä asutuksesta!!

Kuten ohjelmassa todetaan, melun ohjearvot eivät sovellu lainkaan impulssimaisen melun raja-arvoiksi, ja jopa ne tulevat Pikkalassa tehdyn meluselvityksen mukaan ylittymään. Pikkalan meluselvitys on myös jostain syystä hyväksytty tehdyksi kasvillisuus huomioon ottaen talousmetsäalueella, ja selvityksen jälkeen alueella on tehty avohakkuita, joten arvot ylittyvät vielä selvityksessä mainittuakin enemmän ¨¨(.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on su 18.08.13 - klo:21:58
Näinhän niitä päätöksiä edelleenkin Suomessa junaillaan - herrat suomalaisella klubilla keskenään.  =="" Kyllä pitää kunnassa kuin kunnassa olla varsinaisia taliaivoja päättämässä isoista asioista. Saisi tuonkin päätöksen tekijät viedä saunan taakse ja piestä seipäällä kuten aikoinaan mun isoisä enon kun tapasi sen tupakkaa polttamasta.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 30.08.13 - klo:14:15
Edellisen jutun meluselvityksestä vielä, ja vähän tärinästä myös (ks. oheinen videolinkki).

Koska Pikkalan meluselvitys on tehty kaikkien suositusten
vastaisesti kasvillisuus huomioon ottaen, meluarvot tulevat ylittymään
vielä ennustettuakin enemmän. Täältä: http://www.nonoise.org/library/envnoise/löytyy muun mielenkiintoisen ohessa kaavio, josta selviää, että melu on noin 10-15 dB voimakkaampaa ilman kasvillisuuden vaikutusta.

Meluselvityksessä ei myöskään mainita otetun huomioon louhimomelun
impulssimaisuutta, joka lisää selvityksessä mainittuja meluarvoja vielä
5 dB:llä. Myöskään louhimoliikenteen aiheuttamaa melua ei ole
sisällytetty selvitykseen.

Teettämällä tällaisia meluselvityksiä yritetään tarkoitushakuisesti
johtaa harhaan niin lupaviranomaisia kuin oikeusasteitakin.

Pikkalan tapauksessa maanomistaja on oikeusasteille tekemässään
vastineessa lisäksi väittänyt, ettei kasvillisuutta olisi otettu
huomioon meluselvityksessä, vaikka selvityksestä asian oikea laita on
kaikkien luettavissa omin silmin. Koska oikeus ei ilmeisesti ole ehtinyt
perehtyä tapaukseen riittävästi, niin valitettavasti esim. Vaasan
hallinto-oikeuden ratkaisussa tämä väite on mennyt läpi päätösosaan
saakka, ja on siinä asukkaiden valitukset hylkäävän päätöksen yhtenä
perusteluna.

Alueesta tehty meluselvitys on siis täysin riittämätön ja väärin tehty,
ja louhimon melu tulee aiheuttamaan asukkaille sietämätöntä ja
terveydelle vaarallista haittaa. Olemme pyytäneet kunnalta louhimon
tieasian käsittelyyn liittyen meluselvityksen päivittämistä ajan tasalle.

Louhimomelun häiritsevyys ja vanhentuneet desibelirajat käyvät
konkreettisesti ilmi myös Kati Kahrin opinnäytetyöstä vuodelta 2009
www.infra.fi/files/3017_Kiviainestuotannonmeluvaikutus.pdf

Vaikka kyseisen työn ohjaajia ovat mm. Lemminkäinen, Rudus, Ramboll, Infra ry, eli kiviainesteollisuuden suurimmat toimijat, ja työ perustuu näiden toimittamiin melumallinnuksiin ja -mittauksiin (jotka siis todennäköisesti on valittu tarkoitushakuisesti niin, että saadaan melumallinnukset näyttämään luotettavilta ja meluntorjunta tehokkaalta), niin työstä löytyy myös muutama mielenkiintoinen seikka.

Sivun 41 taulukosta löytyy melumittaajan korvakuulohavainto
louhimomelusta. (Maastossa tehdyt melumittaukset sisältävät aina mitatun melutason lisäksi myös mittaajan kuvauksen olosuhteista mittauspaikoilla.)

Mittaaja kuvailee mainituilla dB-tasoilla malua näin:
""36 dB: murskauksen ääni on kuultavissa
  41 dB: murskaus kuuluu selkeästi.""

Sallittu melutaso asuinkiinteistöjen kohdalla on kuitenkin 55 dB (!).

Kahrin tutkimuksen mukaan 45 dB:n meluvyöhyke (joilla murskaus siis on erittäin selkeästi kuultavissa) ulottui pahimmillaan vielä 1500 metrin
päähän murskauslaitteistosta. LYHINKIN etäisyys oli hieman yli 700
metriä (!). Tutkitun 16 kalliokiviaineksen ottopaikan kohdalla 45 dB
meluvyöhykkeen leviämisen keskiarvoksi saatiin noin 1100 metriä (!).

Ja kun edellä esitetyn korvakuulomittauksen perusteella melu on
kuultavissa vielä reilusti alle 40 dB:n voimakkuudella, voidaan todeta
häiritsevän melun kantautuvan ainakin 1,5 - 2 km:n päähän louhimosta.

Tämän olemmekin jo todenneet Pikkalassa, jonne Vuohimäen louhimolta yli 2 km päästä on välillä kantautunut niin voimakasta melua, että nukkuminen ei ole mahdollista. Koska Pikkalan alueella ei ole aikaisin aamulla ja myöhään illalla minkäänlaista taustamelua, jyskyttävän impulssimaisen melun häiritsevyys korostuu.

Lisäksi pyöräkuormaajien voimakasääniset peruutuksen merkinantolaitteet, jotka ovat kapeakaistaisena meluna yksi häiritsevimpiä melunlähteitä louhimoilla, eivät edes kuulu meluselvitysten tai -mittausten piiriin, koska ovat "viranomaisten määräämiä varoituslaitteita" (!). Tässä olisi lakialoitteen paikka. Pyöräkuormaajahan liikkuu lastatessaan edetakaisin koko päivän, ja se piipitys on ihan hermoja raastavaa.

Tuosta Kahrin työn luotettavuudesta: Kahri itsekin toteaa työssään että "Meluselvitysmateriaaleja toiminnanharjoittajilta saatiin kerättyä kiitettävästi. Melumallinnusten määrä oli suuri melumittausraporttien määrään verrattuna."

Selittyisi esimerkiksi sillä, että Lemminkäinen ja Rudus olisivat toimittaneet Kahrille vain arvoiltaan mallinnukset alittavia melumittaustuloksia (kuten tekijä yhdessä taulukossaan osoittaa), jotta saatiin näyttämään siltä, että mallinnukset pitävät paikkansa enemmän kuin hyvin, ja on helpompi jatkossa saada lupia mallinnusten perusteella, kun vedotaan tähän "tutkimukseen".

Kaikesta tästä voidaan vetää johtopäätös, että Pikkalan louhimosta tehty meluselvitys ei kerro millään lailla todellisesta tilanteesta alueella.

Louhimotoiminnan tärinähaittoihin liittyen tässä videopätkä
kotkalaisesta kodista, kun 1,2 km päässä olevalla Rajavuorten
kivilouhimolla räjäytetään kalliota:
http://www.youtube.com/watch?v=X8gVq2ZnyMA
Pikkalassa lähin rakennus siis 250 metrin päässä louhimosta...

Louhimoyrittäjien yleinen ongelma on, että sallittuja räjähdysainemääriä ja muita lain vaatimia turvallisuustoimepiteitä noudatettaessa työ on liian hidasta ja tulee kalliiksi. Sen takia räjähteitä käytetään laittomia määriä, ja turvatoimia laiminlyödään jatkuvasti. Kunnilla ei ole resursseja valvoa toimintaa.

Kotkalaisissa kodeissa louhimoyrityksiin kytköksissä olevat konsultit
ovat käyneet kodeissa toteamassa, etteivät talojen halkeamat ja
putoilevat kaakelit muka voi aiheutua räjäytyksistä. Sama toistuu ympäri maan, kun olemme kuunnelleet louhimoiden vieressä asuvien asukkaiden kertomuksia ja katselleet kuvia heidän vaurioituneista kodeistaan.

Video on kuvattu sen todentamiseksi, että talot todellakin vaurioituvat
nimenomaan räjäytysten seurauksena. Yksikään rakennus ei kestä videolla esitetyn kaltaisia toistuvia tärinöitä ehjänä.

Uskomme, että lupaviranomaisilla ei lupia myöntäessään ole ollut
todellista käsitystä siitä, mitä Pikkalan louhimon käynnistäminen
todellisuudessa asukkaiden elämänlaadulle ja terveydelle merkitsee, tai sitten siitä ei vain välitetä, ja piiloudutaan sopivien lakipykälien taakse.

Pikkalassa olisi ollut painavat perusteet olla myöntämättä lupia louhimolle, jos vain tahtoa olisi ollut.

On ihan käsittämätöntä, että kustannussyistä louhimoita rakennetaan näin lähelle asutusta. Hakekoot kauempaa ja maksakoot siitä vähän enemmän. Rahallahan siitä selviää. Asukkailla taas ei ole sitä mahdollisuutta.

Keinotekoista "pulaa" kiviaineksesta ja louhimisen perustelua sillä yritetään kyllä kaikin voimin saada aikaiseksi, kun kiviainesta ajetaan Suomenlahden pohjaan Nord Stream -kaasuputkien tueksi ja Helsingin edustalle, että saadaan lisää taloja meren päälle, jne. Ja sitten on ihan pakko tulla ihmisten naapuriin poraamaan ja räjäyttelemään, että saadaan se merenpohja täyteen.

Ihan järjetöntä touhua §§&&.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on la 31.08.13 - klo:21:26
"On ihan käsittämätöntä, että kustannussyistä louhimoita rakennetaan näin lähelle asutusta. Hakekoot kauempaa ja maksakoot siitä vähän enemmän. Rahallahan siitä selviää. Asukkailla taas ei ole sitä mahdollisuutta.

Keinotekoista "pulaa" kiviaineksesta ja louhimisen perustelua sillä yritetään kyllä kaikin voimin saada aikaiseksi, kun kiviainesta ajetaan Suomenlahden pohjaan Nord Stream -kaasuputkien tueksi ja Helsingin edustalle, että saadaan lisää taloja meren päälle, jne. Ja sitten on ihan pakko tulla ihmisten naapuriin poraamaan ja räjäyttelemään, että saadaan se merenpohja täyteen"

Jep juuri näin. Ja vain siksi, että saataisiin ylikalliita asuntoja merenrannalle. Barrrikaadeille #j#
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ma 11.11.13 - klo:00:47
Ei lopu ongelmat eikä asioiden selvittäminen tässä asiassa...

Viimeisin esimerkki meiltä: KHO on määrännyt porakaivomme veden tutkittavaksi ennen toiminnan aloittamista louhimolla. Vesinäytteenottaja, joka Ramboll oy:n toimeksiannosta otti ja tutki vesinäytteen, otti sen ensinnäkin väärästä paikasta, ja lisäksi tutkittavia elementtejä oli liian vähän. Näyte otettiin hanasta, johon vesi tulee aktiivihiilisuodattimen läpi. Mainitsin näytettä otettaessa, että eikös se suodatin suodata lähes kaiken mitattavan siitä vedestä, mutta näytteen ottaja vain mumisi jotain, pisti veden pulloon ja lähti menemään ``/.

Joutuvat nyt siis tulemaan uudestaan, koska eihän tuollainen mittaus kerro mitään kaivoveden tilanteesta ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Asia on kunnan terveystarkastajalla tällä hetkellä mietittävänä.

Nämä louhimotoiminnan ympärillä pyörivät konsulttiyritykset on kyllä sellaisia ketkuja, ettei niiden lausuntoihin ja mittauksiin ole mitään luottamista, ja joka ikistä asiaa pitää itse olla ensin vaatimassa ja sitten vielä vahtimassa. Tekevät ennakkoselvitykset ja myöhemmin mittaukset ja vahinkojen katselmukset niin, että voidaan mukamas näyttää, ettei toiminnasta aiheudu ympäristölle mitään haittaa. Tästä on monia käytännön esimerkkejä eri puolilta Suomea.

Kunnilla ei ole resursseja valvoa, että toiminta on lupaehtojen mukaista. Se jää asukkaiden huoleksi, ja todistustaakka myös, jos ongelmia ilmenee. Olisihan nyt esimerkiksi kunnan ympäristötarkastajan tehtävä pysyä ajan tasalla siitä, että kaivoista tehdyt selvitykset ovat riittäviä. Mutta ei näköjään mene näin. Ei riitä, että tässä prosessissa asukas on ensin opiskellut maa-aines- ja ympäristönsuojelulain asiantuntijaksi, nyt pitää sitten vielä näköjään opiskella vesientutkimusta, räjähdysainetekniikkaa ja geologiaa §w§i...

Kyseinen Ramboll oy häärää mukana myös tuulivoima-asioissa. Täällä yksi blogikirjoitus aiheesta: http://janne1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133696-tuulivoimasta-ja-hyvaveliverkostoista-ramboll

Puhumattakaan Finnrock-Forcit-Lemminkäinen -kytköksestä, jossa yritys kytkösten kautta "valvoo" itse itseään. (Räjähdysainevalmistaja Forcit omistaa Finnrockin, joka tekee esim. rakennuksissa ennakkokatselmukset ja tarkastaa myöhemmin räjäytysten aiheuttamat vauriot. Forcitin hallituksen pj on Lemminkäisen hallituksen vpj). Viimeksi Kotkassa jouduttiin värväämään eläkkeellä oleva alan professori todistamaan, että talon vauriot olivat räjäytysten aiheuttamia, kun Finnrockin lausunnossa todettiin, etteivät johdu niistä.

Vakavin ongelma noin laajemmin lienee se, että kyseisten konsulttiyritysten mittauksia ja konsulttien lausuntoja käytetään materiaalina esim. erilaisissa opinnäytetöissä, tyypit istuvat erilaisissa lakeja ja asetuksia säätävissä työryhmissä, sekä esiintyvät "asiantuntijoina" kuntien tarvitessa aihepiiriin liittyvää konsultointia.

Eduskuntatapaamisessa viime talvena ihmeteltiin, miksei nykyään enää käytetä erilaisia määräyksiä ja rajoituksia mietittäessä asiantuntijoina esim. tutkijoita, kuten ennen on tehty, vaan on ajauduttu suostumaan siihen, että suunnitelutiimeissä istuu alan yritysten vahva edustus. Onhan se nyt päivänselvää, että kun yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa, selittävät mustankin valkoiseksi saadakseen mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset itselleen.

Ja sitten toiminnan käynnistyttyä toiminnanharjoittajat saavat itse tilata, suorittaa ja myös raportoida kunnan ympäristöviranomaisille erilaiset valvontamittaukset ilman että kukaan ulkopuolinen tarkistaa mittausolosuhteita, mittareiden kalibrointia, mittausten ja raporttien lukemia yms. Ongelmahan on se, että kun toiminnanharjoittaja on velvoitettu suorittamaan mittaukset, he käyttävät juuri näitä "omia" konsulttiyrityksiään.

Hommahan pitäisi hoitaa vähintäänkin kuntien kautta niin, että toiminnanharjoittaja maksaa, mutta kunta tilaa mittaukset tunnetusti puolueettomalta taholta.

¤V¤. Tällaista täällä. Vihaksi meinaa pistää, ei voi mitään.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on pe 15.11.13 - klo:21:53
No en kyllä ihmettele. Suomessa saa tehdä mitä tahansa, jos on konsultiksi ruvennut. Konsulttiahan ei yleensä valvo ketään. ^^`` #j# Kyllä olis taas kaulimella töitä!
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 27.11.13 - klo:18:21
Kun toiminta Pikkalan louhimolla on valituksista huolimatta käynnistymässä, niin tutustuinpa eilen erääseen opinnäytetyöhön nimeltä "Kiviainestuotannon tärinävaikutukset", joka perustuu yksipuolisesti Finnrockin toimittamaan materiaaliin.

Kertauksena vielä, että Finnrockin omistaa Forcit, joka on Suomen suurin räjähdysaineiden valmistaja. Nämä toimivat aika lailla kytköksissä yrittäen saada paperilla näyttämään siltä, että räjähteet eivät aiheuta ympäristölle mitään ongelmia. (Sivujuonteena vielä yhden suurimman kiviainestoimijan Lemminkäisen hallituksen vpj on Forcitin hallituksen pj, eli sitäkin kautta kiviainestuotanto ja räjähteet kytkeytyvät toisiinsa. Joku Destiankin johtoportaasta liittyi jotenkin tuohon kytkökseen, mutten enää muista miten.)

Räjäytystoimintaa rajoittavat lait ja asetukset laaditaan sen perusteella, miten räjäytykset vaurioittavat kiinteistöjä, joten noille yrityksille on hyödyllistä saada asia näyttämään siltä, ettei vaurioita tule.

Kyselin hiljattain Tukesista ja AVI:sta räjähdemäärien rajoituksista asutulla alueella, ja vastaus oli, ettei nykyään ole mitään rajoituksia (jos oikein ymmärsin, rajoitukset oli uudella asetuksella poistettu jokin aika sitten).

Siksikö nykyään sattuu jatkuvasti noita sivullisia uhkaavia räjäytysonnettomuuksia? Viimeksi tällä viikolla taas Ylöjärvellä kivet lensivät 400 metrin päähän, ja yksi läpäisi talon peltikaton)...
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/rakennustyomaarajaytys-ylojarvella--lohkareet-lensivat-400-metrin-paahan/2409940

Ja rakennustyömailla sentään yritetään estää kivien sinkoilua kumimatoin. Louhimoilla edes sitä ei tehdä. Pikkalassa louhimotietä tehtäessä huomasimme jo räjäytyksiä, jonka takia meillä ikkunat helisivät. Asukkaita ei informoitu räjäytyksistä mitenkään. Onneksi en ollut koiran kanssa metsässä. Kivet nimittäin lentävät aika lujaa...
Räjäytys Utajärvellä:
http://www.youtube.com/watch?v=WbjPIwh_D6Q

Tuo lukemani opinnäytetyö oli kyllä aika kaukana siitä todellisuudesta, joka avautuu, kun lukee louhimoiden lähellä asuvien ihmisten vaurioluetteloita taloistaan...

Jokuhan tässä yhtälössä mättää, ja pakko sanoa, että koko keitos vaikuttaa hmm... mielenkiintoiselta.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 27.11.13 - klo:18:44
Esimerkkejä kiinteistöjen vaurioista kivllouhimoiden lähellä.

Nurmijärvi, 1 km etäisyydellä Ruduksen Mäntymäen kivilouhimosta (tarkat osoitetiedot poistettu):

Kaikki tien rakennukset ovat kärsineet räjäytyksistä. Tässä muutamia esimerkkejä

"Tie x:ssa autotalli, n. 113 m2 on perustettu saven päälle ja rakennettu v.2000. Sokkeli on muurattu harkosta. Autotalli on puurakenteinen. Autotallin sokkelissa on vaakahalkeamia. Toisessa päädyssä molemmissa sivuissa on harkossa mittavat halkeamat ja harkosta on lohjennut n. 5 cm halkaisijaltaan paloja irti. Rasvamontussa on harkko mennyt vaakasuunnassa puolesta välistä harkkoa halki. Puurunkoisessa seinässä ovat kipsilevyjen saumat pullistuneet."

"Itse talo Tie x:ssä on rakennettu v.2002. Talon alakerta on harkosta rinteessä ja yläkerta puurakenteinen. Talon välipohjana on ontelolaatta. Talon kaikki tulisijat on katselmoitu ennen louhinnan aloittamista ja niissä ei ollut mitään vaurioita Yläkerran leivinuunista ovat kaikki
saumat halki. Laattalattiaa on irronnut ja haljennut. Alakerrassa on pesuhuoneesta laattaseinä ja laattoja haljennut, lisäksi esiintyy saumahalkeamaa. Kaikki seinät on katselmoitu etukäteen. Kodinhoitohuoneessa on keskellä seinää laattoja halki. Hormissa on halkeamia. Alakerran vuolukivitakassa ovat saumat haljenneet. Rinteessä olevassa maakellarissa on harkoissa halkeamia."

"Talon ulkopuolella on maa painunut. Autotallin ja talon välinen vesijohto/viemärikanaali on alkanut painumaan. Talon alapuolella oleva 700 m pituinen maalämpöputkisto on alkanut kaivu-urista painumaan, vaikka kaivamisesta on jo 7 vuotta aikaa. Parvekkeen pilarit ovat vääntyneet."

"Tie x:ssa on kotona oltu koko ajan ja esim. keväällä ja ke-sällä 2008 räjäytykset olivat erittäin voimakkaita. Lapset heräilivät päiväunilta, ikkunat ja vitriinikaapit helisivät, ontelolaatan tärinä oli todella raju ja maa tärisi talon edustalla. Vaurioita alkoi tulla."

"Muistuttajat ovat olleet yhteydessä Lohja Rudukseen/ Finnrockiin vaurioista mutta kukaan ei niihin ole ottanut kunnolla kantaa. Olemme todella huolissamme louhinnan aiheuttamista vaurioista. Kuka tämän kaiken maksaa?"

"Kiinteistössä on porakaivo 97 m syvyydellä. Muistuttajat ovat huolissaan kiinteistön pohjaveden laadusta. Vesi on tutkitusti erittäin hyvälaatuista. Jos kiinteistön pohjavesi pilaantuu nykyisen louhinnan takia, niin mistä saadaan vettä? Lähin kunnallistekniikka sijaitsee n. 8 km päässä. Tie x:ssä on jo nyt kärsitty pölystä ja melusta."

"Tie y:ssa on vessan seinä haljennut louhinnan aloittamisen jälkeen ja sekin seinä on katselmoitu."

"Tie z:ssa on seinältä tippunut kello useamman kerran räjäytyksen yhteydessä."


MUITA ESIMERKKEJÄ:

"Yhteydenottoja tulee jatkuvasti. Mm. Kontiolahdelta kertoivat, että räjäytyksen voimasta kaatui läheiseen suohon metsää, ja 20 m päässä talon seinästä katkesi puita. Vuosia ovat pyöritelleet, kun talovaurioita tuli, ja Finnrock on tietenkin kumoamassa kaikki vauriot. Oikeuteen ovat menossa, mutta tietää jo ennakkoon, että turha vaiva (8,1 tn räjähdettä / heilahdusnopeus muka vain 4- 4,8 mm/s). "

Kotka, Rudus: Muutamia esimerkkejä valituksista. Finnrock jälleen asialla:

"Tämänkin hetkisellä räjäytysvoimalla talomme tärähtelee perustuksia myöten. Asumme linnuntietä runsaan kilometrin päässä Ruduksen alueesta. Kovasti väitetään, että taloon tulleet vauriot eivät johdu räjäytyksistä (sisällä kattolistat irtoavat, taulut heiluvat, makuuhuoneen kattolevyt osittain irronneet, astiat helisee ja ulkona sokkelissa halkeama). Kumma kyllä ne alkoivat Ruduksen toiminnan alkaessa."

"Asumme noin kilometrin päässä Ruduksen ym. räjäytysalueelta ja meille sanotaan, että paukut ovat raja-arvoissa. Mitä ne raja-arvot ovat, kun taulut putoaa seiniltä, astiat helisee kaapeissa ja on maanjäristyksen tunnelma. Kuka on vastuussa, kun sähköt katkeaa tuntikausiksi."

"Räjäytysten aiheuttamien tärinöiden vuoksi meillä (Kotka, Aittakorpi) on viime aikoina mm. makuuhuoneen kattovalaisimen varjostin pudonnut sängylle, takan päältä pudonnut koriste-esineitä lattialle, pihalla kaatunut esineitä."

Jne. jne.

Kuntien ympäristöviranomaiset ovat konsulttien johdateltavissa eivätkä puutu asiaan, vaikka lupamääräyksiä rikotaan. Tukes ja AVI katsovat vierestä, kunnes tapahtuu vaaratilanne tai henkilövahinko.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 04.12.13 - klo:01:20
BOOOM! Sinne lensi Stallsmossaberget, valtakunnallisesti arvokas avokallio tuhannen päreiksi.

Kaunis, harvinainen kallioesiintymä ja meidän melkein 20 vuoden aikainen koiralenkkireitti on mennyttä.

Aloittivat siis tänään louhimisen lupamääräysten vastaisesti (meidän kaivoveden laatua esim. ei ole tutkittu vielä). Poliisi kutsuttiin paikalle keskeyttämään työt, mutta koska kunnan ympäristötarkastaja oli allekirjoittanut aloitusluvan, eivät voineet tehdä mitään.

Tällasta täällä.

t. Birgitta


Stallsmossaberget 5.12.-13, ja sama paikka silloin ennen...
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on ti 10.12.13 - klo:18:13
Tekisi mieli kirota kunnolla. Tuota Vuosaaren satamarataa kun rakennettiin niin musta tuli paukkuarka koska siellä
tunnelissa kun soivat noi hälytykset että paukku tulee,  niin eihän se tänne maan päälle kantautunut ja yht'äkkiä vaan
kuului kova pamaus meidän muurin kautta ja talo tärisi ja ikkunat helisi. Tuosta kun valitin,  niin kuivasti vaan totesivat että
luvat on kunnossa. Takkahuoneen seinässä on halkeama, mutta se on kuulemma niin pieni, että sitä ei korvata (?).
Meillä Suomessahan saa tehdä mitä vaan, kun on kaivostoiminta kyseessä (Talvivaara) vesistöistä, ihmisten luontoarvoista,
ilmasta, omaisuudesta jne. ei ole mitään väliä.....olis taas kirveellä töitä! ?§?
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 11.12.13 - klo:04:05
Maanantaina 10.12. Pikkalan louhimolla räjäytettiin niin, että keittiössä lattia tärähti jalkojen alla ja astiat kilisivät kaapeissa.

Pyysin tietoa ko. räjäytyksen räjähdemääristä ja lakisääteisistä turvallisuus- ja räjäytyssuunnitelmista. Vastaukset:

Kunta: "Räjäytysasiat eivät vieläkään kuulu ympäristöviranomaisen tehtäviin."

Tukes: "Tukes ei valvo räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta, vaan valvova viranomainen on aluehallintovirasto (tässä tapauksessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto). Pyytäisin olemaan heihin yhteydessä asiasta."

Aluehallintovirasto: "Valittavasti tärinärajojen valvonta ei kuulu työsuojeluviranomaisille. Tärinän ei katsota olevan työturvallisuusriski, vaaraa aiheuttavat lähinnä kivien sinkoutuminen ja paineaallot."

Olin jo kerran aiemmin muissa räjäytyksiin liittyvissä asioissa noihin yhteydessä, ja yhtään vastausta en ole saanut mihinkään kysymykseen (näiden "ei kuulu meille" -vastausten lisäksi).

AVI saa kyllä plussaa siitä, että on muistaakseni ainoa viranomainen Museoviraston lisäksi, joka on sentään pahoitellut asukkaiden tilannetta täällä...
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 11.12.13 - klo:04:35
Ensimmäinen luottamustehtävä kunnanvaltuutettuna Siuntion kunnanvaltuustossa tuli suoritettua maanantaina 9.12., kun olin varavaltuutetun ominaisuudessa paikalla :).

Peräti mielenkiintoinen kokous, jossa keskusteltiin mm. Pikkalan kivilouhimosta pitkään, mutta mielestäni hyvässä hengessä.

Asiaan liittyviä ongelmia käsitellään jatkossa ainakin huomisessa ympäristölautakunnan kokouksessa ja seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Kirjoittelin seuraavanlaisen pohjustuksen käsittelyä varten:


Miksi kunnan olisi tärkeää ottaa aktiivisempi rooli louhimoasiassa?

1) Se olisi kuntalaisille viesti siitä, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat todella yrittävät auttaa asukkaita ja valvovat tilannetta tällä ja muillakin louhimoilla.

Tällä hetkellä tunnelmat Pikkalan louhimon lähiasukkaiden keskuudessa ovat sellaiset, ettei toiminnan alkaessa tapahtuneista lupamääräysten rikkomisista asukkaille aiheutuneita haittoja ole kunnassa otettu vakavasti, eikä asukkaiden vaatimuksia ministeriön ohjeiden mukaan tehtävistä selvityksistä toteutettu. Ei siitäkään huolimatta, että niiden pitäisi olla itsestäänselvyys ilman asukkaiden puuttumista asiaan.

Minkäänlaista tiedottamista tai kuulemistilaisuutta asukkaille ei ole järjestetty koko lupaprosessin aikana. Asukkaat ovat joutuneet itse hankkimaan tietoa eri louhimoiden lähellä asuvilta ihmisiltä ja kuulleet pelottavia esimerkkejä louhimotoiminnan seurauksista sekä asukkaille että kiinteistöille.

On selvää, että asukkaiden olo Pikkalassa on tällä hetkellä aika lailla turvaton, ja huoli sekä oman terveyden että omaisuuden puolesta suuri. Koska lupamääräyksiä on jo nyt rikottu monella tavalla siten, että se voi aiheuttaa suurta terveydellistä ja taloudellista haittaa, asukkailla on vaikeuksia luottaa kuntaan valvovana viranomaisena.

Lupamääräyksiä on tähän mennessä rikottu ainakin seuraavasti:
- Jo kesällä alueelta kaadettiin puut ilman aloitus- ja maisematyölupaa (ja tokikin lintujen pesintäaikana, jota on ohjeistettu välttämään). Kunta joutui määräämään työt keskeytettäviksi.
- Kaikkien talojen perustuksia ei ole katselmoitu KHO:n määräyksen mukaisesti ennen räjäytysten aloittamista.
- Kaikkien talousvesikaivojen vedenlaatua ei ole tutkittu KHO:n määräyksen mukaisesti ennen räjäytysten aloittamista (mm. kaikki Lillåkerintien porakaivot).
- Alueelta on rakennettu luvaton liittymä suoraan Kantatielle 51 (ELY-keskus on nimenomaan kieltänyt tämän liikenneturvallisuussyistä). Silminnäkijän mukaan soraa on lastattu alueelta suoraan kantatiellä osittain ajokaistalla seisovaan rekkaan.
- Meluvalleja ja louhimotietä ei ole rakennettu ELY-keskuksen ja kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Jotta asukkaiden luottamus kuntaan valvovana viranomaisena palautuisi, kunnan tulisi nyt ottaa erittäin aktiivinen rooli lupamääräysten noudattamisen valvonnassa ja louhimoasioista asukkaille tiedottamisessa, ja pyrkiä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa asukkaille aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyyn.  

2) Ympäristölupien perusteet asutuksen läheisyyden ja melurajojen osalta ovat muuttuneet tiukemmiksi lupien myöntämisen jälkeen, koska haitat on uusimmissa tutkimuksissa todennettu.

Lähin asuinkiinteistö Pikkalassa sijaitsee noin 250 metrin päässä louhimosta. Vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asetuksen mukaan näin lähelle asutusta ei enää saa myöntää louhimolupia. Pikkalan lupien myöntämisen jälkeen on myös tullut voimaan tiukemmat melun ohjearvot. Niiden noudattamista ei enää tässä tapauksessa oikeusteitse voida vaatia, mutta neuvotteluteitse toiminnanharjoittajan kanssa voitaisiin ehkä päästä ainakin lähemmäksi niitä. Louhimomelu koetaan yleensä erittäin häiritseväksi.

3) Yhteistyössä neuvotellen saataisiin erilaiset ympäristöhaittoihin liittyvät mittaukset ja selvitykset mahdollisesti tehdyksi siten, että asukkaiden luottamus niihin palautuisi.

Louhimon lupakäsittelyä varten tehty meluselvitys osoittaa melutasojen ylittävän raja-arvot jopa vanhoihin ohjearvoihin verrattaessa. Selvitys on tehty suositusten ja yleisen käytännön vastaisesti (todelliset melutasot saattavat olla jopa 10-15 dB korkeammat) saman yrityksen toimesta, joka nyt tekee alueen kaivovesitutkimuksia ja myöhemmin todennäköisesti suorittaa melumittaukset.

Talojen perustuksia katselmoineella yrityksellä ei ennakkoilmoituksestaan poiketen ole ollut lainkaan tarkoituksena lähettää asukkaille katselmuspöytäkirjoja, joihin olisi kirjattu tarkastustulokset. Näin asukkailla ei olisi minkäänlaista dokumenttia siitä, mitä katselmuksessa on todettu tai ei ole todettu, eikä siis mitään keinoa määritellä vahingonvastuuta mahdollisten räjäytysvaurioiden ilmetessä. Talovaurioiden korvausvastuusta on saatu aikaan pitkiä riitoja ja oikeuskäsittelyjä ympäri maan.

Pikkalassa talojen katselmoinneissa, vesitutkimuksissa ja meluselvityksissä tähän mennessä ilmenneet ongelmat ovat aiheuttaneet sen, että asukkaat eivät enää luota kyseisten konsulttiyritysten mittauksiin ja selvityksiin. Kunnan ja toiminnanharjoittajan yhteistyöllä ne mahdollisesti voitaisiin järjestää siten, että luottamus palautuisi.

4) Kun toimintatavat pyritään yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa saamaan sellaisiksi, että asumisterveys, -viihtyvyys ja asukkaiden omaisuus voidaan turvata, louhimon vaikutus lähtö- ja tulomuuttoon vähenee, ja yleinen suhtautuminen kallionlouhintaan saattaa muuttua positiivisempaan suuntaan helpottaen jatkossa lupakäsittelyjä.

Louhimo vaikuttaa muuttohalukkuuteen Pikkalan alueelle jo nyt. Itse olen saanut yhteydenottoja kuntaan muuttoa harkitsevilta täysin vierailtakin ihmisiltä, jotka ovat hankkimassa tontteja tai kiinteistöjä louhimon läheltä ja haluavat tietää, mikä täällä on tilanne. Suurin osahan ei tietenkään enempiä kysele, vaan hylkää ajatuksen tänne muuttamisesta heti louhimosta kuulleessaan, joten emme voi tietää, kuinka laajasti hanke jo nyt vaikuttaa. Siuntiolla ei olisi varaa menettää alueelle muuttoa harkitsevia hyvätuloisia asukkaita tai menettää entisiä.

Jos hyvä neuvotteluyhteys kunnan puolelta toiminnanharjoittajan kanssa johtaisi toivottuun tulokseen, eli asumisviihtyvyyden ja omaisuuden turvan paranemiseen, voisi tänne muuttoa harkitseville kertoa, että eläminen täällä on ihan mahdollista. Tällä hetkellä kyselijöille valitettavasti joutuu kertomaan, millainen tilanne tällä hetkellä on, ja millaiseksi se näillä spekseillä tulee muodostumaan.

5) Kunnan asettama neuvotteluyhteys on tehokkaampi ja selkeämpi sekä asukkaiden että toiminnanharjoittajan kannalta kuin yksittäisten asukkaiden jatkuvat yhteydenotot.

6) Päätös auttaisi valvontaviranomaisia vähentämällä hieman heidän työtaakkaansa. Louhimoon liittyvät asiat työllistävät kuulemani mukaan kunnan viranomaisia tälläkin hetkellä melkoisesti.Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 11.12.13 - klo:16:41
Juttu kunnanvaltuuston kivilouhimoa ja alueen asumisterveyttä koskevan aloitteen käsittelystä:
Länsi-Uusimaa 288/2013 (11.12.-13) sivut 3 ja 5
(tomii huonosti Internet Explorerilla, esim. Firefox parempi)

http://www2.lehtiluukku.fi/esp/espview?p=eyJmaWQiOiI0MDkxNl8yN2U1YTQyZGMzNTdkYzllYzNlZjczNjZhYzM4Mjg1NCIsInRpIjoiTFx1MDBlNG5zaS1VdXNpbWFhIDExLjEyLjIwMTMiLCJlIjoxMzg2Nzg2OTc2LCJwIjoiNDA5MTYiLCJhIjoiciIsInBwIjoxLCJ0byI6IjM0Y2M1ZmRmN2E1MmY5NTI2NGI1YjE2MjUwYzgwZDQxIiwiYXMiOjAsImNzIjoyfQ%3D%3D

(PS. Jutusta voi saada sen käsityksen, että olen vihr., mutta olen kuitenkin sit. :).
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on pe 13.12.13 - klo:12:18
On se hienoa, että edes joku vielä jaksaa edes yrittää ==%%
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 15.12.13 - klo:13:33
Täältä löytyvät kotonamme kuvatut videopätkät Pikkalan kivilouhimon räjäytyksistä 3.12.-13 ja 12.12.-13:
http://www.youtube.com/watch?v=1uKAZs_Xel4

Lattia tärähtelee jalkojen alla ja astiat hyppivät pöydillä ja kaapeissa. Etäisyys räjäytyksiin tällä hetkellä 700-800 m, ja lähemmäksi ovat tulossa...

Kun olette seuraavan kerran taloa ostamassa, tarkistakaa ihmeessä paikalliselta ympäristöviranomaiselta, onko lähelle tehty lupahakemuksia kivilouhimoille, tai näkyykö maakuntakaavassa lähellä merkattuna kiviaineksen ottoon soveltuva alue - ja jos on, niin JUOSKAA!

¤V¤
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 19.12.13 - klo:22:46
Tiistaina tehtiin sitten louhimon toiminnanharjoittajan toimesta meidän asuinalueella "virallinen" melumittaus ¨¨´.

Louhimolta ei luonnollisesti kuulunut juuri mitään, koska mittauksen saa järjestää louhija itse, eli se on helppo ajoittaa niin, ettei meluisia työvaiheita ole käynnissä ((...

Melumittausta tultiin tekemään Ramboll oy:n in toimesta niin, että aamukahdeksalta pölähti ykskaks joku tyyppi soittelemaan ihmisten ovikelloja.

Naapuriin oli sitten päässytkin, kun sattui olemaan kotona, ja naapuri äimisteli, että mitä se NYT sinne tulee mittaamaan, kun ei mitään meluakaan ole! (No oli sitä reilut 40 dB, joka impulssimaisena sekin on liikaa, mutta tosi vaimeaa oli melu verrattuna normaaliin.) Melumittausta tehtiin lisäksi naapurin takapihalla paikassa, jossa on kallio louhimon suuntaan vaimentamassa ääntä. (Lupaehdot määrittävät mittauksen suorittamistavan, eikä tuollainen mittauspaikka ole sallittu juuri äänen vaimentumisen takia.)

Tästähän nyt sitten soppa taas syntyy. Asukkaat täällä ovat vihaisia, koska ympäristötarkastaja on mittauksen jälkeisistä kommenteistaan päätellen hyväksymässä tämän silmänlumemittauksen, joka ei kerro mitään todellisesta melutilanteesta alueella.

Heti samana iltana virka-ajan jälkeen melua olikin sitten taas 15-20 dB enemmän, joka vastaa sitä normaalia louhimon aiheuttamaa melutasoa, jota olemme itse mitanneet. (Meillä on lainakäytössä virallisissakin mittauksissa käytettävät Brüel & Kjær -mittarit, joten tiedetään aika tarkkaan vallinneet melutasot).

Tällainen nyt oli ihan ennalta arvattavissa, koska samaa raportoivat tutut tehtävän louhimoilla ympäri maan. Näin louhimobisneksessä mukana pyörivät saavat toiminnan näyttämään siltä, ettei ole mitään melua eikä häiriötä, ja sitten jatkossa saadaan helposti taas lisää lupia louhimoille asutuksen lähelle ¨¨(.

Käsittämätön epäkohta, että lupamääräykset velvoittavat toiminnanharjoittajan itse järjestämään melumittaukset. "Valvovat" siis käytännössä itse omaa toimintaansa.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 28.12.13 - klo:20:47
Lisää käytännön ongelmia louhimosta: peurat ovat muuttaneet louhimoalueelta liikkumaan tähän meidän lähelle ::). Tuo omat ongelmansa koirien maastotreeneihin ja lenkittämiseen.

Tässä vuosien kuluessa metsän eläimet ovat hienotunteisesti oppineet liikkumaan päivisin alueilla, joilla emme liiku koirinemme. 1-2 kertaa vuodessa on saatettu nähdä peuran vilahtavan jossain kauempana lenkkien aikana, ja silloin on aina käännytty toiseen suuntaan. Hyvin ollaan siis mahduttu samaan metsään.

Nyt kun peurat eivät enää voi oleskella louhimoalueella ja sen lähellä, niitä on näkynyt jo monena päivänä metsälenkeillä tässä ihan lähellä, vaikka louhimo on toiminut vasta pari-kolme viikkoa.

Tämä meidän takan oleva metsä-/peltoaluehan ei ole kovin suuri, ja sitä ympäröi tie joka puolelta, joten alkaa olla ahdasta...

Hangontiellä ajavienkin kannattaa varautua siihen, että "kodittomat" hirvet ja peurat voivat liikkua nyt vähän arvaamattomasti täällä Marsuddenin ja Pickalan kartanon liepeillä...
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 13.02.14 - klo:00:24
Siuntion kunnan ympäristölautakunta on tänään 12.2.2014 hyväksynyt äänin 5-3 Ramboll oy:n tekemän Pikkalan kivilouhimon ympäristömelumittauksen.

Lähetimme kunnan ympäristötarkastajalle ja ympäristölautakunnalle tiedoksi alla olevat perustelut, joista käy selkeästi ilmi, miksi kyseinen melumittaus on KHO:n edellyttämien lupaehtojen vastainen, eikä sitä voida hyväksyä.

Näistä asioista tietoisena ympäristötarkastaja kuitenkin tänään esitti mittauksen hyväksymistä, ja lautakunta kaiken järjen vastaisesti myös hyväksyi sen.

Kokouksessa käsiteltiin myös radonin ja uraanin lisäämistä kaivojen tarkkailuohjelmaan (Lohjan ympäristöterveyslautakunnan kehotuksesta), mutta en ole ihan varma, äänestettiinkö sekin kumoon.

Vetää kyllä hiljaiseksi.


***

Pikkalan kivilouhimon melumittauksen 17.12.2013 hylkäämisen perustelut.

Ympäristölupamääräykset edellyttävät, että louhimon melumittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen (1/1995) mukaisesti. 17.12.2013 tehdyn mittauksen tuloksia ei tule hyväksyä lupamääräysten edellyttämäksi mittaukseksi louhimon alkuvaiheen tilanteesta, koska se on ympäristöministeriön ohjeen ja siten lupamääräysten vastainen lähes kaikilta osin:

1) Mittausajankohta on väärä:
  a) Melu ei ollut mittauspäivänä normaalitasolla. Luotettavilla melumittareilla aiemmin useana päivänä, ja myös mittauksen jälkeisenä päivänä mitatut melutasot ovat olleet selvästi voimakkaammat kuin mittauspäivänä (lokitiedot yhdestä mittauksesta lähetetty ympäristötarkastajalle).
 b) Kantatien 51 taustamelua ei otettu huomioon mittausajankohdan valinnassa, vaan mittausta on tehty aamun ruuhkahuipun aikana, mikä estää luotettavat mittaukset.
 c) Tuuli oli osan ajasta liian voimakas ja puuskainen, ja suunta yhdessä mittauspisteessä väärä.
2) Meluisan toiminnan sijasta on mitattu taukoja: Lyhyeen mittaukseen sisältyy lounas-, kahvi- tms. tauot, joita louhimolla sijainneen referenssimittarin tulosten perusteella on lähes puolet kokonaismittausajasta (46 %).
3) Louhimolla tulee noudattaa ympäristöluvan mukaisia toiminta-aikoja. Mittauspäivänä poraus ja rikotus on aloitettu lupamääräysten vastaisesti jo klo 7.30.
4) Lillåkerintiellä mittauspisteiksi ei ole valittu lähimpiä melusta häiriintyviä kohteita. Kumpikaan mittauspisteistä ei ole Rambollin itsensä tekemän meluselvityksen osoittamilla meluisimmilla alueilla (ks. kartat), eivätkä ne ole myöskään lähimmät kiinteistöt.
5) Mittauspisteeksi on valittu paikka, jossa kallio toimii meluvallina louhimon suuntaan.
6) Louhimoa lähinnä olevassa meluisimmassa mittauspisteessä mittausaika on huomattavasti lyhyempi kuin muissa, ja tuulen suunta väärä (vie melua merkittävästi poispäin mittauspisteestä).
7) Mittausta on tehty puolet ajasta valvomattomana.
8) Mittauspöytäkirja on rikotuksen osalta ristiriidassa mainittujen toiminta-aikojen kanssa (Liite 1 4/4)


Lisäksi: Epäselvyydet impulssi- ja kapeakaistaisen melun tulkinnassa. Mittarin tulokset mm. osoittavat melun olevan kapeakaistaista, mutta mittaaja asettaa oman kuulohavaintonsa mittaustuloksen edelle.

***

Seuraavat lainaukset ympäristöministeriön melumittausohjeesta ja niihin liittyvät epäkohdat kommentteina.

(Huom! Valitettavasti kartat ja ministeriön ohjeesta snapshotina lainatut ohjeet eivät näy tässä nettiversiossa.)

Asiakohdittain kuvana lainatut tekstit siis Ympäristöministeriön julkaisusta  "Ympäristömelun mittaaminen 1/1995", jota ympäristölupamääräysten mukaan tulee louhimon melua mitattaessa noudattaa.


"4.1.1

"
"

"
"4.7.

"
" 6.1.
Mittausoloja koskevat vaatimukset

"

Kommentit:

- Mittausajankohtana vallinneet louhimon meluolosuhteet eivät olleet normaalit, vaan aiemmin tehtyjen kohtuullisen luotettavien mittausten mukaan melu oli mittauspäivänä huomattavasti hiljaisempaa kuin aiemmin, ja heti mittausta seuraavana päivänä.

Mittausta seuraavan päivän melutasoa lähellä mittauspistettä 1 (hieman kauempana louhimosta) todennettiin myös esimerkinomaisesti virallisessa mittauskäytössä olevan melumittarin mukaan kalibroidulla mittarilla, jonka lokitiedot on lähetetty ympäristötarkastajalle. Kyseisen tarkistusmittauksen tulos 18.12.2013 oli 57 dB (LAeq), kun alueella sallittu melutaso on 45 dB (LAeq) (lisäksi vielä mahdollinen impulssikorjaus -5dB, jolloin sallittu melutaso on 40 dB).

- Melumittaukseen ei olisi saanut sisällyttää louhimon kahvi-, lounas- ym. taukoja, joiden kesto louhimoalueella sijaitsevan referenssimittarin mukaan näyttää mittausajankohtana olevan noin 2 tuntia. Eri mittareiden tuloksia tarkasteltaessa taukojen osuus kokonaismittausajasta on 46 %, eli lähes puolet, joten mittaustulos ei vastaa minkäänlaisella edustavuudella todellista koko päivän ajalle jakautuvaa melualtistusta.

Kokonaismittausaika kolmella melumittarilla oli 6,5 tuntia seuraavasti: 1. mittauspisteessä kesto 3 h, josta taukoja 1 h // 2. mittauspisteessä kesto 2,5 h,  taukoja 1 h // 3. mittauspisteessä kesto 1 h, tauko 30 min.

Louhinta-alueen mittauspisteen referenssikäyrästä huomataan, että taukojen melutaso liikkuu louhimoalueella suurimmaksi osaksi 65 dB:n tuntumassa, viimeisen tauon aikana välillä 60-65 dB, ja osittain jopa alle 60 dB. Nämä melutasot vastaavat Rambollin tekemän meluselvityksen mukaista kantatien 51 liikenteen aiheuttamaa melutasoa tämän hetkisellä louhintapaikalla lähellä kantatien reuna-aluetta (ks. kartta). Kyseiset melutasot siis vallitsevat louhinta-alueella, vaikka toiminta ei olisi lainkaan käynnissä.
 
Kuva: Rambollin meluselvitys: tiemelun meluvyöhykkeet.

- Meluisimman, louhimoa lähinnä olevan mittauspisteen 3 mittaus oli ajoitettu louhimon lounas(tms.)tauolle, jonka kesto oli puolet tunnin pituisesta mittausajasta, ja mittausaika oli vain murto-osa muiden mittauspisteiden mittausajasta.  Myös tuulen suunta oli poispäin mittauspisteestä. Mittausta uusittaessa tuulen suunnan tulee määräysten mukaisesti olla riittävällä tarkkuudella kohti mittauspistettä.

- Aamulla tuuli oli puuskainen ja liian voimakas (yli sallitun 5 m/s).

- Nyt tehdyssä mittauksessa taustamelun vaikutusta ei ole edes yritetty estää, koska suuri osa mittausajankohdasta ajoittuu aamuruuhkan aikaan, jolloin kantatien 51 liikenne on vilkkaimmillaan. Kuten pöytäkirjasta ilmenee, taustamelu on häirinnyt mittauksen suorittamista.

Melu tulee mitata Ympäristöministeriön ohjeessa sivulla 10 olevan esimerkin mukaisesti selvittämällä milloin kantatien 51 liikenne on vilkkaimmillaan ja ajoittamalla mittaus muihin ajankohtiin.

Mittausta tehtäessä tulee noudattaa ympäristöluvan mukaisia toiminta-aikoja. Kuten ympäristötarkastaja itse ehdotuksessaan mainitsee, mittauspäivänä poraus ja rikotus on aloitettu lupamääräysten vastaisesti jo klo 7.30.

- Impulssi- ja kapeakaistaisuuskorjausajaksi on taulukossa 4.1. merkattu pisteessä 2 38,2 % ajasta, ja pisteessä 1 36,2 % ajasta. Näihin prosenttilukemiin sisältyvät louhimon tauot, joten prosenttilukemat vääristyvät. Pisteessä 2 mitattiin kapeakaistaista melua, mutta silti mittaaja asettaa oman kuulohavaintonsa tämän mittaustuloksen edelle.

Impulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden arvioinnissa melun tulisi olla normaalitasolla ja kantatien taustamelun mahdollisimman vaimeaa.

"4.2.1.


"

Lisäksi Asumisterveysohjeessa mainitaan, että "Jos edellä mainituin perustein valituissa mittauspisteissä mitatut melutasot vaihtelevat suuresti, terveyshaitan arviointiin käytetään niiden pisteiden melutasoja, jotka ovat suurimmat."

- Lillåkerintien mittauspisteitä ei ole valittu em. ohjeiden mukaisesti. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan mittausta on suoritettava erityisesti paikoissa, joissa kasvillisuus ja maaston muodot aiheuttavat mahdollisimman vähän esteitä melun kulkeutumiselle. Nyt mittausta tehtiin esimerkiksi mittauspisteessä 2 kiinteistön 135 pihalla, louhimon suunnassa olevan kallion antamassa suojassa. Oheisessa karttakuvassa kiinteistö 135 on suorakaiteen muotoinen talo harmaana näkyvän avokallion pohjoispuolella. Oikeampi paikka mittaukseen olisi ollut saman kallion eteläpuolella oleva kesämökki, joka sijaitsee myös lähempänä louhimoa kuin kiinteistö 135.Kumpikaan Lillåkerintien mittauspisteistä ei myöskään sijaitse edes Rambollin itsensä tekemän meluselvityksen mukaisissa melulle alttiimmissa paikoissa, vaan mittauspisteet on valittu hiljaisemmilta alueilta. Rambollin meluselvityksen mukaan meluisimmat kohteet toiminnan alkuvaiheessa näkyvät alla olevassa kartassa.

Kartta on kopioitu Rambollin itsensä tekemästä meluselvityksestä, joka osoittaa, että mittauspiste 2 (kiinteistö 135) ja kiinteistö 129 (jonne mittaaja yritti ensin päästä tekemään mittausta), sijaitsevat hiljaisimmalla meluvyöhykkeellä (valkoinen alue vasemmassa yläkulmassa). Kiinteistö 129 on neliömäinen L:n muotoinen talo heti 135:n yläpuolella. Mittauspisteen 1 kiinteistö 80 on niin uusi, ettei sitä näy meluselvityskartassa.

Koska alueella on tehty suuria hakkuita ja rakennettu uusia taloja meluselvityksen jälkeen (kasvillisuus on meluselvitystä tehtäessä ohjeiden vastaisesti otettu huomioon), mittauspisteiden valinnassa olisi tullut terveyshaitan minimoimiseksi huomioida myös asukkaiden tämän hetkiset kokemukset häiritsevästä melusta, ja etsiä Lillåkerintieltä eniten häiriintyvät mittauspisteet.

" 4.1.2.

"
"

"

Toiminnanharjoittajan itsensä tekemä melumittaussuunnitelma 20.8.2013:
"Mittaus toteutetaan valvottuna, eli mittaaja havainnoi melua koko mittausjakson ajan:"

Kommentit:
- Vastoin lupamääräyksiä ja esitettyä mittaussuunnitelmaa valvottua mittausta on suoritettu vain puolet mittausajasta.
- Mitattavan melulähteen käyttöolojen kirjaaminen pöytäkirjaan on ristiriidassa toiminnanharjoittajan kertomien toiminta-aikojen kanssa. Pöytäkirjassa (Liite 1 4/4) mainitaan käyttöoloista murskain ja pora, muttei lainkaan rikotuksessa käytettävää hydraulivasaraa.

"

"
Kommentit:
- Uusi mittaus on suoritettava lumettomana aikana, ennen kuin puihin tulee lehtiä ja maahan kasvillisuutta.


Yhteenveto:

Kyseessä ei ole ympäristöministeriön ohjeen, ei lupamääräysten eikä toiminnanharjoittajan itsensä esittämän melumittaussuunnitelman mukainen ympäristön melutasoa todellisessa tilanteessa edustava mittaus, joten ympäristöviranomaisen ei tule hyväksyä sen tuloksia lupamääräysten edellyttämäksi melumittaukseksi louhimon alkuvaiheen tilanteesta.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 18.02.14 - klo:14:41
Ylläksellä 75% asukkaista ei luota Rambollin tekemään ympäristövaikutusten arviointiin (YVA): http://yle.fi/uutiset/yllaksen_matkailuyrittajat_vastustavat_kaivosta/7093700

Enkä ihmettele.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on ke 19.02.14 - klo:15:43
Suosittelen ottamaan yhteyttä ympäristöministeriöön ja jos sekään ei tuota tulosta niin voisikohan oikeusasiamies auttaa?
Tuntuu että noita teidän kunnan virkamiehiä on lobattu liikaa. Voit ottaa yhteyttä myös kansanedustaja Raija Vahasaloon. Hänen kauttaan itse olen saanut asioita eteenpäin.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 28.02.14 - klo:17:32
Juttu Pikkalan kivilouhimosta Kirkkonummen Sanomissa 2.3.2014.

Pdf-versio sivulla 10:
http://www.kirkkonummensanomat.fi/nettilehti/ks18.pdf
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 01.04.14 - klo:01:19
Nyt sieltä louhimolta sitten sinkoilee teräviä kivenlohkareita sinne tänne ympäristöön, kun räjähdemäärien käyttöön ei ole mitään kontrollia eikä valvontaa. Eilen löytyi maastosta louhimon läheltä puolen tunnin lenkillä 23 terävää lohkareen kappaletta, kauimmaiset n. 100-150 metrin päässä louhimosta. Alla olevassa kuvassa yksi.

Kantatie 51 kulkee vain 50 metrin päässä, joten kypärät päähän, kun ajelette täällä Siuntiossa...!

Ainakin kahdesta kiinteistöstä on raportoitu jo kuntaan saakka pahoista räjäytysvaurioista. Suurin osa asukkaista ei varmasti ymmärrä edes tutkia taloaan, koska kunta ei ole tiedottanut louhimosta ja sen aiheuttamista riskeistä kiinteistöille millään tavalla.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 01.04.14 - klo:01:31
Etelä-Siuntion asukasilta järjestetään to 3.4. klo 18.00 Borgvikissa, Itäinen Kuninkaantie 148, Siuntio.
http://www.siuntio.fi/ajankohtaista.asp?id_tiedote=457

Kyseessä on ensimmäinen kunnan järjestämä Pikkalan louhimoa koskeva tiedotustilaisuus, vaikka lupaprosessi on ollut käynnissä jo vuodesta 2006, ja louhimon toiminta käynnistyi joulukuussa 2013. Lähin asutus sijaitsee 250 metrin päässä.

Tässä alla meidän asukkaiden asukasiltaan etukäteen lähettämiä, louhimoa koskevia kysymyksiä kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. "Tule ja tuo ystäväsikin" kuuntelemaan, miten onnistuvat kiemurtelemaan itsensä vastuusta vastauksissaan.


KYSYMYKSET:

1) Miksi Pikkalan kivilouhimon toiminnan alkamisesta ei ole tiedotettu asukkaille millään tavalla viime syksynä ennen toiminnan alkamista? Yhtäkkiä vain alettiin räjäyttää, vaikka metsässä ja kyseisillä kallioilla ulkoillaan päivittäin. Kuntalaissa mainittu asukkaiden tiedonanto- ja kuulemisvelvoite olisi tullut myös toteuttaa jo suunnitteluvaiheessa, koska toiminnan laatu vaarantaa asukkaiden omaisuuden, terveyden ja asumisviihtyvyyden. Miksi näin ei tehty?

2) Miksi kunta ei ole hoitanut Pikkalan kivilouhimoon liittyviä valvontavelvoitteitaan, ja miksi louhimon aloituslupa annettiin liian aikaisin? Miksei räjäytyksiä määrätty keskeytettäväksi, vaikka asiat tuotiin kunnan tietoon? Perustuksia oli katselmoimatta ja kaivovedet tutkimatta ennen räjäytysten aloittamista. Tärinämittarit olivat käyttökelvottomia ja melumittaus on hyväksytty lupamääräysten vastaisesti tehtynä.

3) Miksi kunta on ollut erittäin vastahakoinen korjaamaan valvonnassa ja katselmuksissa tehtyjä virheitä asukkaiden niistä ilmoitettua? Asukkaat ovat joutuneet tekemään paljon valvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä, mutta heidän ilmoittaessaan havaituista virheistä ja laiminlyönneistä kunta on usemman kerran väittänyt, että mittaukset ja selvitykset on tehty asianmukaisesti. Näin asukkaat on pakotettu olemaan toistuvasti yhteydessä samoista asioista ja hankkimaan valvontaviranomaisen puolesta lisätietoa ja perusteluja asioista, kunnes toimenpiteisiin on lopulta ryhdytty. Osa virheistä on edelleen korjaamatta, vaikka louhimo on ollut toiminnassa jo kuukausia, eikä osaa edes aiota korjata (melumittaus).

4) Miksi kunta ei vaadi toiminnanharjoittajalta ympäristöluvan noudattamista louhimolla (esim. väärin tehdyt melumittaukset, toiminta-aikojen ylitykset)?

5) Miksi kunta ei ole varoittanut asukkaita louhimotärinään liittyvistä riskeistä kiinteistöille myös kauempana louhimosta, kun KHO on määrännyt katselmuksille niinkin riittämättömän etäisyyden kuin 600 m? Asiaan perehtyneinä varmaankin tiedätte, että katselmusalueiden perussuositukset on tehty asutusalueilla tapahtuvia rakennusalueiden pohjalouhintoja silmällä pitäen, ja ne ovat riittämättömät, kun on kyseessä massiivinen kiviainesten louhinta.

Matalataajuinen tärinä, joka on kiinteistöille tuhoisinta, vahvistuu etäisyyden kasvaessa, ja riskiräjäytyksiä ovat juuri kivilouhimoilla tehtävät räjäytykset, joissa käytetään kerralla tuhansia kiloja räjähdettä. Lähelle louhimoa sijoitetut tärinämittarit mittaavat vain sarjana räjäytettävien panosten yksittäiset räjähdykset, mutta eivät niiden yhteisvaikutuksesta maaperässä syntyvää suurta, kauempana tuhoisasti vaikuttavaa tärinäaaltoa. Esim. Kotkassa paikallinen louhimoyrittäjä on kiinteistövaurioiden takia joutunut laajentamaan tärinämittausaluetta 1-2 km etäisyydelle louhimosta. Onko Pikkalassa suunnitteilla tärinämittausten laajentamistoimenpiteitä 1-2 km etäisyydelle, ja onko siellä sijaitsevalle asutukselle suunnitteilla asiasta tiedottamista?

6) Joni Ruuthin insinöörityössä todetaan tärinän heilahdusnopeuden 2-5 mm/s olevan ihmiselle tuskin havaittava, 5-10 mm/s havaittava, 10-20 mm/s epämiellyttävä ja 20-25 mm/s häiritsevä. Talossa, jossa on Finnrockin asentama tärinämittari, lattia ja huonekalut tärähtelevät räjäytysten aikana, mutta siitä huolimatta tärinämittari näyttää vain arvoja 0.35-0.75 mm/s. Voitteko ryhtyä toimenpiteisiin sen tarkistamiseksi, mistä tämä johtuu? Tärinämittarin asentaneen konsulttiyrityksen mukaan kyseinen talo kestää vain noin 4 mm/s tärinän.

7) Louhimon työmenetelmillä on suuri vaikutus lähiympäristön tärinävaikutuksiin. Aikooko kunta vaatia toiminnanharjoittajalta nähtäväksi pakolliset lakisääteiset räjäytys- ja turvallisuussuunnitelmat räjähdemäärien ja heittosuuntien toteamiseksi, jotta tärinän vaikutukset jo nyt raportoituihin kiinteistövaurioihin voidaan todentaa? Ennen KHO:n linjausta asiassa toiminnanharjoittaja ei voi vedota liikesalaisuuteen, koska kyseiset suunnitelmat eivät kuulu sen piiriin, vaan ovat alan asiantuntijan mukaan verrattavissa esim. rakennusten lujuuslaskelmiin, ja niitä on voitava tällaisessa tilanteessa vertaisarvioida.

8) Pikkalan louhimolta on lentänyt kivenlohkareita kauas louhimoalueen ulkopuolelle, jopa 100-150 metrin päähän. Kunta ei ole tiedottanut lähialueen asukkaita millään tavalla louhimon aiheuttamasta kivien sinkoutumisvaarasta.
- Onko valvontaviranomainen käynyt tarkistamassa maastoa kivien sinkoutumisen varalta?
- Miten kunta aikoo varmistaa, ettemme jatkossakin ole vaarassa liikkuessamme päivittäin louhimon viereisessä maastossa?
- Miten kunta on varmistanut/aikoo varmistaa, että kantatiellä 51, vain 50 metrin päässä louhimosta on turvallista liikkua?

9) Saamassani sähköpostissa 18.2.2014 Siuntion kunnan tekninen johtaja
toteaa seuraavaa: "Olen työnjohdollisena kehoituksena ohjannut ympäristötarkastaja Anu Hynnistä olemaan vastaamatta muihin Stallmossabergetiä koskeviin
kysymyksiin, kuin mihin lainsäädännön mukaan on ehdottomasti vastattava."

Hallintolain 6§ mukaan "Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia
tasapuolisesti".
Saman lain 8§ mukaan: "Viranomaisen on vastattava asiointia koskeviin
kysymyksiin ja tiedusteluihin."

1. Onko teknisen johtajan päätös hänen omansa vai tehty kunnan johdon
toimesta/luvalla?
2. Onko päätös yhä voimassa?
3. Mitkä ovat ne perusteet, joilla kunta katsoo päätöksen olevan
hallintolain mukainen?


KAAVOITUS

- Millä perusteella alustavassa kaavasuunnitelmassa Pikkalan kivilouhimon alue ja sen lähiympäristö on kaavoitettu teollisuusalueeksi? Kyseinen kallioalue on valtakunnallisesti arvokas (SYKE:n luokitus 4/6), ja alue sijaitsee aivan Natura-alueen ja suojellun kulttuuriympäristön vieressä. Kyseisen alueen kaavoittaminen teollisuusalueeksi on lainvoimaisen maakuntakaavan vastaista. Onko Siuntion kunnalla aikomus noudattaa maakuntakaavaa Stallsmossabergetin ympäristön osalta?
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 04.04.14 - klo:13:34
PIKKALAN KIVILOUHIMO - MIKÄ ON MENNYT PIELEEN?

TIEDOTTAMINEN

- Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan asukkaita ja kuulemaan heitä tällaisissa isoissa, tässä tapauksessa vielä erittäin lähelle asutusta suunnitteilla olevissa hankkeissa. Siuntiossa näin ei ole toimittu. Nyt kunnan virkamiehet ja viranhaltijat vaikuttavat olevan ovat ihmeissään ja ärtyneitä, kun asukkaat hädissään kyselevät tilanteesta ja vaativat, että edes lupamääräyksiä noudatettaisiin. Useammista kiinteistöistä on jo raportoitu räjäytysvaurioista, ja louhimolta on lentänyt isoja teräviä lohkareen kappaleita jopa satojen metrien päähän räjäytyspaikasta. Suurin osa asukkaista ei ole tiedotuksen puuttuessa täydellisesti osannut mitenkään varautua räjäytysvaurioihin esim. kuvaamalla talonsa perustuksia ja muita rakenteita etukäteen. Ilman sitä vaurioiden todentaminen ja korvausvastuuseen velvoittaminen on huomattavasti hankalampaa.
- Kunnan mukaan asukkaat eivät halua keskustella "vapaamuotoisessa tapaamisessa" louhimoon liittyvistä asioista kunnan edustajien ja toiminnanharjoittajan kanssa. Idea on itse asiassa lähtöisin asukkailta itseltään, ja sen toteutumista on pyydetty kunnalta jo useita kertoja vuosien mittaan. Kunnan kutsumana tilaisuutta on kuitenkin ehdotettu kokoonpanolla, jossa on läsnä toiminnanharjoittajan lakimies. Kun asiassa on kesken oikeuskäsittely, jossa osapuolina ovat asukkaat ja kyseinen lakimies vastapuolen asiamiehenä, ei asukkaiden ole viisaasta osallistua tällaiseen keskusteluun, jonka asetelma on täysin kohtuutun. Jokainen varmaankin ymmärtää, että oikeudessa osapuolina olevat henkilöt hoitavat yhteydenpidon joko lakimiesten kautta tai sitten ilman heitä. Ei niin, että vain toisen osapuolen lakimies on läsnä. Kunnalle annetuissa vastauksissa tämä ongelma on toistuvasti tuotu esiin, mutta asukkaat syyllistetään nyt neuvotteluhaluttomiksi. Asukkaat ovat tämän takia itse yrittäneet saada yhteyttä toiminnanharjoittajaan eri keinoin keskinäistä vapaamuotoista keskustelua varten, mutta häntä ei ole tavoitettu millään viestimellä, eikä yhteydenottopyyntöihin ole vastattu. Näin ollen asukkaat ovat siinä käsityksessä, että toiminnanharjoittaja ei jostain syystä halua keskustella asiasta ilman lakimiestään. Ehkä tämä osaltaan kertoo jotain myös harjoitettavan toiminnan luonteesta.


LUPAMÄÄRÄYSTEN VALVONTA

- Lupamääräysten noudattamisen valvonta on pettänyt lähes kaikilta osin: talojen ennakkokatselmukset ennen räjäytyksiä tekemättä, kaivovesien näytteenotot suorittamatta, lupamääräysten vastaisesti tehty melumittaus, tärinämittareiden toimivuuden tarkistaminen. Kaikista näistä asukkaat ovat joutuneet useaan kertaan huomauttamaan, koska valvova viranomainen ei ole hoitanut valvontatehtäväänsä, eikä lain vaatimiin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi ole edes pyydettäessä ryhdytty. Useissa tapauksissa siihen ei ole ollut edes aikomusta. Päätös porakaivojen radonin ja uraanin tutkimisesta saatiin vasta kun terveysviranomaiset puuttuivat asiaan. Vesitutkimukset ovat silti edelleen tekemättä, vaikka lautakunnan ilmoittama määräaika on mennyt umpeen. Kun asukkaat ovat joutuneet toistuvasti huomauttamaan tällaisista asioista, kunnasta on valitettu liikaa työaikaa kuluvan louhimoasioiden hoitamiseen. Lopulta asukkaille lähetettiin tiedoksi teknisen johtajan ympäristötarkastajalle osoitettu määräys olla vastaamatta mihinkään asukkaiden louhimoa koskeviin kysymyksiin, ellei lain mukaan ole aivan pakko. Näin katkaistiin asukkaiden kontaktinpito kunnan ainoaan ympäristöasioista vastaavaan viranhaltijaan.


TÄRINÄVAURIOISTA VAROITTAMINEN

- Matalataajuinen tärinä, joka on kiinteistöille tuhoisinta, vahvistuu etäisyyden kasvaessa.
Kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin 1-2 km etäisyydellä Pikkalan ja Sunnanvikin louhimoista sijaitsevien kiinteistöjen omistajien varoittamiseksi kiinteistöjen vaurioitumisriskistä, ja järjestää kiinteistöissä katselmukset ja rakenteiden valo-/videokuvaaminen, jotta edes jatkossa syntyvät vauriot voidaan saattaa toiminnanharjoittajan vahingonkorvausvastuun piiriin.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 04.04.14 - klo:13:36
PIKKALAN KIVILOUHIMO - YLEISTÄ LUPAVALVONNAN ONGELMISTA

1.  Ympäristölupaehdoissa kaikki valvontamittaukset (melu, tärinä, pöly) on annettu toiminnanharjoittajan itsensä tehtäväksi. Mittausten pitäisi olla puoluettoman tahon järjestämiä.
   => Väärien selvitys- ja mittaustapojen takia ympäristölupia voidaan jatkossakin myöntää samoin väärin perustein. Meluselvitys tehty väärin - Melumittaus tehty väärin => selvitys muka pitää paikkansa => ympäristölupia louhimoille voidaan myöntää samalla tavalla jatkossakin.
2.  Kunnan pitäisi olla rohkeampi puuttumaan lupamääräysten rikkomiseen todellisilla toimenpiteillä (uhkasakko, toiminnan keskeyttäminen, lupien peruuttaminen). Pelkkä huomautusten ja suositusten antaminen toiminnanharjoittajalle ei johda yhtään mihinkään, kuten on kaikille tutussa Talvivaaran tapauksessa nähty.
3.  Kukaan ei valvo räjäytyksiä ja niissä käytettäviä räjähdemääriä, eikä vastaa niitä koskeviin kysymyksiin. Itse olemme yrittäneet selvittää räjähdemääriin liittyviä asioita, koska epäilemme louhimolla käytettävän asutukselle vaarallisia määriä räjähdettä kerrallaan. Aloitimme kunnan ympäristötarkastajasta, joka vastasi, ettei asia kuulu hänelle. Sen jälkeen oli vuorossa Tukes, josta meidät ohjattiin AVI:in, joka ohjasi meidät poliisille, joka välitti viestimme ELY-keskukseen, josta ilmoitettiin, että asia kuuluu kunnan ympäristöviranomaiselle. Kukaan edellämainituista ei ole toistaiseksi vastannut räjäytyksiä koskeviin kysymyksiimme.


MITÄ ODOTAMME KUULEVAMME KUNNAN 3.4.-14 JÄRJESTÄMÄSSÄ ASUKASILLASSA?

- Kunnan sitoutuvan ottamaan asukkaiden avunpyynnöt heti tosissaan, ja vastaavan jatkossa asukkaiden sähköpostitse esittämiin kysymyksiin. Tekninen johtaja on jopa antanut ympäristötarkastajalle määräyksen olla vastaamatta louhimoa koskeviin kysymyksiin, ellei lain mukaan ole ehdoton pakko.
- Kunnan suostuvan osallistumaan aktiivisesti lupamääräysten rikkomisen havainnointiin, esim. tulemalla itse paikan päälle toteamaan alueen todellinen melutaso asukkaiden niin pyytäessä.
- Kunnan kertovan asennemuutoksestaan siihen, että asukkaiden oikeuksien toteutumista ja lupamääräysten noudattamista todella vaaditaan (tarvittaessa uhkasakko, toiminnan keskeyttäminen) ja myös valvotaan niin, ettei asukkaiden tarvitse käyttää vapaa-aikaansa tekemällä kunnalle kuuluvia valvontatehtäviä.
      - Liian monella kunnan viranhaltijalla tuntuu olevan se käsitys, että asukkaat valittavat vain heitä ja toiminnanharjoittajaa kiusatakseen. Kieltäydytään näkemästä, että lupamääräysten rikkomisella on oikeasti vaikutuksia asukkaiden jokapäiväiseen elämään, ja huoli kiinteistöjen rikkoutumisesta, arvon alenemisesta ja kiinteistökaupan vaikeutumisesta (mahdottomuudesta) on todellista.
- Kunnan järjestävän uuden melumittauksen lupamääräysten mukaisena.
- Kunnan kertovan, miksi 1.4. mennessä otettavaksi määrättyjä vesinäytteitä radonin ja uraanin tutkimiseksi ei ole vieläkään otettu.
- Kunnan asettavan toiminnanharjoittajalle uhkasakon louhimolta lentävien kivien ja kiinteistövaurioiden varalle, jotta räjähdemäärät saadaan pienemmiksi, ja asukkaiden kokemat voimakkaat tärinähaitat loppumaan.
- Asukkailta kerättävän tilaisuudessa yhteystiedot, joihin jatkossa tiedotetaan räjäytysten ajankohdat ja louhimon toiminnan aikataulut.
- Kunnan kertovan, että 1-2 km päässä asuville kiinteistönomistajille kerrotaan tärinän heidän kiinteistöilleen aiheuttamista riskeistä, ja neuvotaan kuvaamaan kiinteistönsä vaurioiden korvausvastuun todentamiseksi viimeistään nyt, koska alan arvostetuimpien asiantuntijoiden (prof. Pekka Särkkä, Raimo Vuolio) mukaan, ja muilta Suomessa toimivilta louhimoilta saatujen kokemusten perusteella riski on todellinen.
- Kunnan kertovan, miltä viranomaiselta asukkaat saavat räjäytyksiin liittyvää tietoa, ja kuka valvoo räjäytyksiä.
- Kunnan kertovan, mitä asukkaiden tulee tehdä havaitessaan kiinteistöllään räjäytysvaurioita.
- Kunnan kertovan, että se vaatii toiminnanharjoittajalta nähtäväksi kaikki louhimon tähänastiset räjäytys- ja turvallisuussuunnitelmat, joiden avulla voidaan todentaa niiden vaikutus tähän mennessä raportoituihin kiinteistövaurioihin. Väitteitä siitä, että ko. suunnitelmat olisivat liikesalaisuuksia, ei tule uskoa.
- Kunnan sitoutuvan jäljellä olevan arvokkaan kallioalueen kaavoittamiseen lainvoimaisen maakuntakaavan mukaisesti.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 04.04.14 - klo:15:02
Tässä juuri vedän yhteen eilistä asukasiltaa ja totean, että ainoa virhe, jonka kunta myönsi tehdyksi oli se, ettei kaikkia rakennuksia katselmoitu ennen räjäytysten aloittamista. Tämäkin ilmeisesti vain siksi, että se saatiin sysättyä Finnrockin syyksi.

Ihmetyttää, että julkisessakin tiedotustilaisuudessa annetaan paikkansa pitämätöntä tietoa. Esim. että asianmukaiset tärinämittarit olisivat olleet paikoillaan ja kaivovedet tutkittu ennen räjäytyksiä, kun näin ei kerran ollut. Lisäksi asiavirheitä siellä täällä. Ja edelleen asukkaita yritettiin syyllistää siitä, ettei toiminnanharjoittajan kanssa muka haluta keskustella, mikä hyvin tiedetään paikkansapitämättömäksi, ja on silkkaa asukkaiden leimaamista yhteistyöhaluttomiksi. Toiminnanharjoittajahan ei ole vastannut asukkaiden yhteydenottoihin eikä ollut myöskään eilisessä asukasillassa paikalla.

"Vastaukset" ennakkokysymyksiin kysymyksiin tulivat muutamalla sanalla sellaista tahtia, ettei niissä olevia virheitä ehtinyt kirjoittaa edes muistiin. Kysymyksiin ei siis vastauksissa varsinaisesti taaskaan vastattu, vaan lueteltiin vain erilaisia tehtyjä toimenpiteitä ja lautakunnan päätöksiä.

En tiennyt pitäisikö itkeä vai nauraa, kun jokainen kunnan (asiassa puhunut) edustaja aivan erityisesti korosti, että louhimon tulee toimia joka suhteessa lain vaatimusten mukaisesti, ja jokainen asukas tietää, että käytännössä näin ei tapahdu.

Kunnan käsitys "tiedottamisesta" oli muutenkin odotetusti se, että asukkaille luennoitiin eri lakien sisältöä ja lueteltiin viranomaisia, joiden kanssa asioista on keskusteltu. Pikkalan louhimosta tai sen toimintatavoista kunnan edustajat eivät kertoneet oikeastaan mitään, eivätkä ottaneet mitään kantaa esitettyihin kysymyksiin tai vastuuta tekemistään virheistä. Tätä ei tapahtunut myöskään tilaisuuden jälkeen keskusteltaessa.

Tilaisuuden jälkeen muutama asukas jäi juttelemaan kunnan ympäristöasioista vastaavien edustajien kanssa. Kysyttiin henkilökohtaisia perusteluja esim. siihen, miksi lupamääräysten vastaista melumittausta esitettiin hyväksyttäväksi, vaikka kaksi kolmesta mittauspisteestä oli selkeästi lupamääräysten vastaisia: toisessa myötätuuli, joka voi vaikuttaa meluun parhaimmillaan 20 dB, ja toinen mittauspaikka suojaavan kallion takana, melutason ero 10-15 dB kallion toisella puolella olevaan kiinteistöön verrattuna.

Ympäripyöreä vastaus oli, että melumittauksesta oli keskusteltu "asiantuntijan" kanssa (ei kerrottu kenen) ja päädytty sen hyväksymiseen. Ei siis mitään perusteluja suoraan esitettyyn kysymykseen edelleenkään (tietenkään, koska asiallisia perusteluja ei ole).

Jo suorastaan huvittava yksityiskohta kuultiin, kun kunnan edustaja voivotteli, että yksittäinen asukas ei ole kerännyt hänelle tiedottamista varten satojen lähiasukkaiden sähköpostiosoitteita, niin ei ole voitu tiedottaa (!). Tässäkin asukasillassa esimerkiksi oli paikalla lähes sata asukasta, joiden yhteystiedot kunnan olisi ollut helppo kerätä tilaisuuden aikana, jos vain olisi sitä todellista halua tiedottaa. Mutta ei, koska mieluummin on siirretty vastuu tiedottamisestakin jo asukkaille ja syyllistetään heitä nyt toistuvasti siitä, ettei se onnistu.

Kokous tuttua virkamiestaktiikkaa: louhimo viimeisenä, puheenjohtaja ei rajannut edellisten kunnan esiintyjien ajankäyttöä, joten louhimoasia alkoi lähes puoli tuntia myöhässä, jolloin tuli lopussa kiire, eivätkä asukkaat päässeet sanomaan kaikkea mitä olisivat halunneet. Asukkaiden puolelta ns. "hankalien asiantuntijoiden" puheita rajoitettiin heti kieltämällä aluksi puheenvuorot valtuutetuilta ja varavaltuutetuilta kokonaan (toinen sattui olemaan louhimoasiaan parhaiten perehtynyt asukas ja toinen pahimmista kiinteistövaurioista kärsinyt asukas).

Puheenjohtajan tapa jakaa puheenvuoroja niputtamalla niitä useita peräkkäin oli erikoinen valinta. Näin saatiin kyllä näppärästi jätettyä vastaamatta moneen paikan päällä esitettyyn hankalaan kysymykseen, kun niitä ei enää 10 minuutin puheiden jälkeen enää edes muistettu. Samoin ihmetytti kokouksen "suut suppuun" -lopetus, jossa vaadittiin asukkaita nyt vaan jotenkin tulemaan toimeen asian kanssa, ja todettiin, ettei kunnalta saisi edes pyytää ja kysyä asioista, jotka eivät kuulu kunnan toimivaltaan...(!)

Hienoa oli, että niin moni asukas käytti puheenvuoroja, ja kunnan suuntaan tuli toivottavasti nyt ainakin esiin, että louhimon vaikutukset ovat tosi laajoja ja vakavia. Siihen nähden ihmettelen kunnan edustajien vähättelevää asennetta ja tarvetta puhua vain tulevaisuudesta ja siitä "mitä tästä ollaan opittu" kuin siitä, mitä tämän hetkisen tilanteen korjaamiseksi voitaisiin tällä hetkellä kärsivien asukkaiden avuksi tehdä.

Itse asiassa koko auttamiskäsite tuntuu olevan vieras, ja piiloudutaan vain pykälien ja päätösten taakse. Esim. radon- ja uraanimittauksen tekeminen ei montaa sataa muutamasta kaivosta maksa, mutta ei vaan tunnu onnistuvan. Kunta voisi hyvin ne kustantaa, kun on kerran toiminnalle luvan antanut, mutta ei. Mieluummin annetaan asukkaiden kärsiä terveysriskeistä tai maksaa tutkimukset itse kuin autetaan yhtään.

Jotenkin jäätävä asenne kaikilla kunnan puheenvuoroja käyttäneillä. Kaikki omat laiminlyönnit kiellettiin tai siirrettiin konsulttiyrityksen syyksi. Kertaakaan ei kukaan edes pahoitellut asukkaiden ongelmia. Musertavaa.

Ainoa toimenpide, johon ympäristötarkastaja ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja painokkaasti lupasivat ryhtyä oli se, että selvittävät tarkasti, mille viranomaiselle asukkaat voivat valittaa mistäkin asiasta (!) Eli vakavin huoli tuntuu olevan se, että heidän työaikaansa kuluu louhimoasioita hoitaessa, kun asukkaat eivät tiedä, mihin viranomaiseen olla yhteydessä.

Tuntuu vahvasti siltä, että nämä viisi vuotta louhimoa vastaan tapellessa ovat olleet ihan täyttä ajanhukkaa. Koska vaikka olen käyttänyt tähän tuhansia tunteja ja lukuisia unettomia öitä, niin silti nyt ollaan juuri siinä tilanteessa mihin en koskaan uskonut, että jouduttaisiin... Talot hajoavat, asukkaat kärsivät melusta, viranomaisista ole mitään apua ja kunta pesee kätensä. Ihan niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 04.04.14 - klo:16:30
Linkkejä asukasiltaan eri medioissa 4.4.2014:

TV2 YLE Alueuutiset 4.4.-14 (kohdasta 0:23)
http://areena.yle.fi/tv/2234671

Yle-radiouutiset (kohdasta 0:19-1:23):
http://areena.yle.fi/radio/2200038

YLE Uutiset netissä:
http://yle.fi/uutiset/siuntion_kivilouhoksen_melu_ja_sinkoilevat_kivet_riipivat_naapureita/7173538

Kirkkonummen Sanomat:
http://www.kirkkonummensanomat.fi/
(Näköislehti nro 28/6.4.2014)

YLE Svenska nettiuutiset:
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/04/stenbrytning-vackte-ater-debatt-i-sjundea

YLE Radio Vega:
http://areena.yle.fi/radio/2233677

Facebook-keskustelu:
https://www.facebook.com/groups/202206333123895/

Västra Nyland:
http://vastranyland.fi/lokalt/2014-04-04/589771/stenbrottets-grannar-rot-till (tänne tarvitaan tunnukset)

Viisykkönen:
http://viisykkonen.fi/uutiset/bang-bang-%E2%80%93asia-s%C3%A4hk%C3%B6isti-pikkalan-asukasillan
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 04.04.14 - klo:17:46
Lainaan tähän Timo Raivion kommenttia muualta:
"Asiat ovat syvältä kun virkamiehet ja viranomaiset eivät tee sitä työtä, mitä kansalaiset heiltä odottavat. He kokevat että heidän työnsä on kertoa, miksi he eivät vastaa mistään ja miksi he eivät tee mitään."

Niin totta tässäkin tapauksessa %%##.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 10.04.14 - klo:00:14
Jo 14% Suomen pinta-alasta on kaikessa hiljaisuudessa varattu eri kaivosyhtiöille.
Monelle on yllätys, että mm. osa Tamperetta on tällainen alue:
https://www.youtube.com/watch?v=AZQjDElOVeM

Ruotsissa kaikki eivät enää jaksa odottaa poliitikkojen toimenpiteitä luonnon ja asukkaiden elinolojen turvaamiseksi:
https://www.youtube.com/watch?v=1OS0433Zssk

Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 24.06.14 - klo:14:01
KHO:n päätöksissä Pikkalan kivilouhimon maisemavaikutuksista todetaan mm. että
- "Louhinta-alueen ja kantatien 51 välille jää pääosin melko tiheä metsävyöhyke."
- "Louhimistoiminta on maaston metsäisyys huomioon ottaen mahdollista
järjestää lupamääräyksin niin, ettei se näy häiritsevästi kantatielle 51 edes kantatiehen nähden lähimmässä kohdassaan."

Niinpä niin... Kuvissa näkymät kantatieltä 51.

Kuka ottaa vastuun? KHO? Kunnan ympäristöviranomainen?

On tullut nähdyksi, että louhintalupien haltijat yrittävät kiertää ja rikkoa lupien hakuprosessin aikana itse laatimiaan ja esittelemiään selvityksiä niin paljon kuin vain kehtaavat (ja kyllä kehtaavat). Kaikkihan on kotiin päin säästöjen muodossa. Ja näin voi Suomessa ihan vapaasti tehdä. Yrityksiltä ei vaadita minkäänlaista moraalia. Mutta yritäpäs yksityisenä ihmisenä rakentaa pihallesi vääränvärinen aita tai talo muutama metrin väärään kohtaan, niin jo älähtää viranomainenkin keskeyttämään toiminnan.

Valvontaotteita tulee kiristää, ja todelliset, yrityksille rahallisesti merkittävät sanktiot ottaa käyttöön. KHO:n tulisi oikeasti perehtyä tekemiinsä päätöksiin ja niiden seurauksiin ja edellyttää toiminnan keskeyttämistä heti, jos lupien myöntämisperusteena olevat edellytykset eivät toteudu.

Tällä hetkellä viranomaisten ja oikeuslaitoksen toiminta on täysin hampaatonta. Kuvissa taas yksi sellaisen tulos, tällä kertaa esittelyssä "tiheä metsävyöhyke". Kuvassa etualalla kantatie 51.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Marko on ti 24.06.14 - klo:21:51
Aika paksua pa...a saa näköjään suoltaa ja läpi menee...
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 25.06.14 - klo:12:09
Kyllä, en hämmästy enää mistään.

Aika hurjaa on ollut huomata, että Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten faktatiedoissa on virheitä. Pitäisi kuitenkin olla se The Oikeus, ja siinä mielessä luotettavampi kuin mikään...

Louhimon tapauksessa esim. etäisyydet lähimpiin taloihin yhdessä päätöksessä väärin (800 m, vaikka tosiasiassa 200 m), meluselvityksen tekotapa (muka ilman kasvillisuuden vaimennusta, vaikka oikeasti laskettu mukaan), alue ei muka radonaluetta, vaikka radonkartoista nähtävissä ja alueen kaivoissa radonsuodattimet, maisemavaikutuksia estää muka tiheä metsä...

Nuo virheet ovat tehdyn päätöksen perusteina, ja tuottavat asukkaille nyt sitten ongelmia.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 31.07.14 - klo:20:41
Jos tiedätte asiasta kiinnostuneita, jatkakaa eteenpäin!
Lähde: http://www.adressit.com/read/12462/10634802

Kansalaisten kaivosleiri Sonkajärvellä 8.-10.8.

KUTSU/TIEDOTE

Kansalaisten kaivosleiri 8.-10.8.2014 Sonkajärven Koirakoskella

Tilanne Talvivaaran vedenjakajalla on musertava, krooninen katastrofi, jonka keskellä me lähiseutujen asukkaat tunnumme voimattomilta - ja kaivosyhtiöt hyökkäävät voimalla joka puolella. Uusia avolouhoksia, uusia rikastushiekka-altaita, jätekivikasoja ja prosessinesteitä putkissa ja patojen takana.

Kun Harjavallan rikastamo myrkyttää Kokemäenjokea ja Talvivaara Oulujoen ja Vuoksen vesistöjä, kyse on vain alkusoitosta. Tarkoitus on moninkertaistaa kaivostoiminnan volyymi Suomessa ja luoda siitä ja sen ympärille rakentuvasta yritysmaailmasta maahamme uusi voimakas klusteri alasajettavan metsäklusterin sijalle.

Taustalla ovat myös koko Fenno-Skandinavian uraanivarat, jotka ovat Euroopan suurimmat. Muualla Euroopassa uraanikaivokset on suljettu ja esimerkiksi Ranska koettaa nyt selvitä näiden kaivosten jäteongelmista. Säteilevää kiveä on holtittomasti käytetty teihin, rakennusmateriaaliksi, puistoihin. Jos teollisuuseliitin suunnitelmat toteutuvat, maastamme tehdään nopeassa tahdissa "menestyvä" "vihreän kaivosteollisuuden" maa.

Käytännössä kolonialistiset voimat aikovat ryövätä maankuoren mineraalit ja samalla tuhota laajoilta alueilta pohjavedet ja vesistöt. Suomelle ollaan rakentamassa tulevaisuutta tämänkaltaisen toiminnan etummaisena nyrkkinä. Kuinka torjumme tämän? Kuinka puolustaudumme? Kuinka kansalaisten voimavarat riittävät kun joka puolella maata kaivoshankkeet etenevät? Mitä keinoja on käytettävissä kun yhtiöt rikkovat lakeja ja viranomaiset peittelevät jälkiä? Millaista kansalaistoimintaa ja kansanliikettä tarvitaan pysäyttämään kaivoskolonialistien hyökkäys?

Näitä kysymyksiä on tarkoitus pohtia Kansalaisten kaivosleirissä Sonkajärven Koirakosken Savottakämpällä ja kyläsatamassa 8.-10.8. 2014.

Kutsumme tapahtumaan kaivostilanteesta huolestuneita kansalaisia hakemaan yhteistyön voimaa ja uusia toimintaideoita ja keinoja.

Yhteisruokailu järjestetään nyyttikestipohjalta. Sisä- ja ulkokeittiöt sekä väentupa ja sauna ovat käytettävissä. Venerannassa on esiintymislava ja ulkoilmakatsomo.

Tiedotusvälineiden edustajat tervetulleita lauantaina klo 10-14 seuraamaan leiriä.Kaivosleirin ohjelma (muutokset mahdollisia)

Perjantai 8.8.2014

Klo 15.00 Kahvi/tee Kaivosleirin avaus ja esittaytymiskierros

Klo 16.00 Kaivostilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa, Tuomo Tormulainen -kommenttipuheenvuoroja toivotaan eri paikkakuntien kaivosaktiiveilta

Klo 18.00 Kaivosvastarinta ja sen keinot ja mahdollisuudet Dokumenttielokuva Ruotsin Gallakin kaivoskapinasta Keskustelua suomalaisen kansalaisvastarinnan kokemuksista mm Kuusamon koskisodissa, Talaskankaan ja Hattuvaaran metsäkamppailussa ja vesistöjen puolustamisesta eri puolilla. Keskustelua vetävät Janne Kumpulainen ja Hannu Hyvönen

Klo 20.00 Sauna, iltaruokailu ja vapaata keskustelua ja ohjelmaa.

La 9.8.2014

Klo 9-10.00 Aamiainen

Klo 10 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tilanne uusimpien mittaustulosten valossa Jari Natunen

Klo 11 Milta tilanne näyttää mökkiläisten tai kalastajan näkökulmasta? Puheenvuoroja mm: Leo Schroderus, Raimo Tervonen, Pekka Rönkkö

klo 12 Ruokailu

Klo 13 Revontulten alla - Aljazeeran dokumenttielokuva Pohjolan kaivosboomista

Klo 14 Kahvi/tee/mehu

Klo 15 Kuka päättää Suomen kaivosstrategiasta? Keskustelua mahdollisuuksista vaikuttaa puolueiden ja eduskuntavaalien kautta? Klo 18. Iltaruokailu, sauna

Klo 20 Illanvietto

Vapaaehtoiset osallistumismaksut ja tukimaksut tukitilille: www.stoptalvivaara.org/tuki

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla: tuki@stoptalvivaara.org Lisätietoja: p. 0442003654 http://www.stoptalvivaara.org/fi/kansalaisten-kaivosleiri-2014.html
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 19.08.14 - klo:23:09
Lisää louhimoita Kirkkonummelle: Kirkkonummen Kantvikiin ollaan parhaillaan hakemassa lupia 10 vuotta kestävää louhimotoimintaa varten (tominta on jo vaivihkaa alkanut Mildolan tehtaan vieressä). Kirkkonummen kunta on aikeissa myöntää luvan toiminnalle vaatimatta maa-ainesluvan anomista lainkaan. Tästä on nyt huomautettu, ja ELY-keskus on vaatinut Kirkkonummen kuntaa edellyttämään toiminnalle myös maa-aineslupaa.

Asutus tuolla on muistaakseni 400-500 metrin päässä.

Kolmea louhimoa puuhataan Vuohimäkeen Kelan risteyksen länsipuolelle. Upinniemessä on muistaakseni kaksi louhimoa ja lisäksi kaivosvaraus. Että alkaapa olla todella vaikea löytää enää asuinpaikkaa ilman louhimoiden haittoja niin Kirkkonummella, Siuntiossa kuin Inkoossakin.

Jos puhelimessasi on kalibroitu melumittari, voit alla olevasta linkistä havainnollisesti testata, miltä melu kuulostaa 500 metrin päässä louhimosta. Toiminta louhimoalueella sijoittuu tässä todennäköisesti 100-200 m päähän alueen rajasta, joten todellinen etäisyys on suurempi kuin tuo 500 m. Ehkä 600-700 m. Sallitut melurajat ylittyvät, ja reilusti:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE7dB4Jel2cdV4g&cid=A9137448BF831711&id=A9137448BF831711%21148633&parId=A9137448BF831711%2170220&o=OneUp
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 08.10.14 - klo:23:25
Räjäytys Pikkalan kivilouhimolla 23.5.2014:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACViz9lVWmZTSvk&cid=A9137448BF831711&id=A9137448BF831711%21148635&parId=A9137448BF831711%21148634&o=OneUp

Edellisenä päivänä AVi ja poliisi tekivät alueelle tarkastuksen, jossa heille vakuutettiin, että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta:

14§ "Panostettua kenttää on vartioitava tai muutoin estettävä asiattomien henkilöiden pääsy alueelle."
- Ei toteudu

15§ "Räjäytettävä kohta on peitettävä asutun alueen ulkopuolella, jos sinkoilusta voi aiheutua vaaraa."
- Kiviä on sinkoillut kauas louhimoalueesta metsäalueelle, jossa ulkoillaan päivittäin. Lapsiperheiiden pihalta on suora lyhyt metsäyhteys louhimolle. Asukkaille ei ilmoiteta räjäytysten ajankohtia = Ei toteudu.

16§ "Ennen jokaista sytyttämistä on varmistettava, ettei vaarallisella alueella ole ihmisiä. Räjäytyksestä on annettava työturvallisuuden edellyttämä räjähdyshetkeen kestävä selvästi kuuluva äänimerkki."
- Eivät toteudu

Vaikka kyseinen video on toimitettu niin AVI:lle, poliisille kuin ympäristöviranomaisillekin, ne eivät ole ryhtyneet asiassa minkäänlaisiin toimenpiteisiin.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 09.10.14 - klo:00:10
Kirkkonummen puolen louhimohankkeisiin liittyen: Paitsi että Kirkkonummelle kantatien 51 tuntumaan on siis tulossa 4 kivilouhimoa, kolme Vuohimäkeen ja yksi Kantvikiin (ja viides on toiminnassa pari kilometriä Siuntion puolella), niin nyt louhimoiden yhteyteen on suunnitteilla myös AMPUMARATA! ^T^. Tämä ei voi olla enää tottakaan, pakko olla pahaa unta...  

Kaikki lounaisen Kirkkonummen ja eteläisen Siuntion merenranta-alueen edellytykset viihtyisään asumiseen ovat kohta pilalla. Täällä olisi kaikki mahdollisuudet korkeatasoiseen asumiseen ja kaikille avoimeen virkistystoimintaan luonnon lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä kauniissa ja harvinaisissa merellisissä kallio- ja rantamaisemissa. Tiedossa olisi uusia asukkaita ja hyvät verotulot, mutta mitä kunnat tekevät? Kaavoittavat ja luvittavat koko rannikkoseudun täyteen kivilouhimoita, joiden melu- ja tärinähaitat ulottuvat kilometrien päähän. Sama meno jatkuu Inkoon puolella, jossa aivan meren rantaan on tulossa valtava kivilouhimo. Ei mitään järkeä.

Louhimot pitäisi keskittää maisemallisesti arvokkaiden kallioalueiden ulkopuolelle, sinne, missä on jo ennestään teollisuutta, tai vähintäänkin riittävän kauas asutuksesta, mikä tarkoittaa maastosta riippuen 3-4 km. Nythän louhimoita nousee jatkuvasti haja-asutusalueille pahaa-aavistamattomien ihmisten naapureihin. Varsinkin liian tiheästi asutulla eteläisellä Uudellamaalla tästä tulee vielä suuri ongelma. Fakta kun vaan on, että louhimot ja ihmiset eivät mahdu samoille alueille, vaikka louhimoyrittäjien ja sidosryhmien "viralliset" selvitykset ja mittaukset mitä väittäisivät. Kuljetuskustannuksia tulee lisää, jos maata ajetaan kauempaa, mutta ei voi mitään, kaikkea ei voi saada.

Ongelman yksi iso ydin on se, että etelässä on vaan yksinkertaisesti liikaa porukkaa ja muu Suomi tyhjä. Halvemmaksi ehkä tulee monella tapaa, mutta hintaa maksetaan sitten yhtä monella muulla lailla... Kumpaan suuntaan vaaka lopulta kallistuukaan?
>>##!
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 01.03.15 - klo:19:32
Korkein hallinto-oikeus antoi hylkäävän päätöksen hyvin perusteltuun Pikkalan kivilouhimoa koskevaan päätöksenpurkuhakemukseen. Ilman minkäänlaisia perusteluja omasta puolestaan. "Perustelu" oli muutaman sanan mittainen:

"Hakemuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta siihen voitaisiin suostua".

Ihmetellään täällä nyt sitten, miksei korkeimman oikeusasteen tarvitse perustella päätöstään millään tavalla, eli ottaa julkisesti ja läpinäkyvästi kantaa oman päätöksensä purkamiseksi esitettyihin syihin.

Nyt käytetyllä menetelmällä perustellut päätöksethän voisivat käytännössä olla täysin mielivaltaisia.
^^``


Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ma 16.03.15 - klo:00:01
Muutama sana kivilouhimoista myös YLE:n vaaligalleriavideolla (http://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaalit2015/vaaligalleria?emp=po-desc.pk-v.pg-.pp-5.pd-2.pn-&empa=1#5402)

Olen siis sitoutumattomana eduskuntavaaliehdokkaana Vihreiden listalla Uudellamaalla.

Lisää vaaleihin liittyviä asioita:
www.birgittajohansson.fi
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 08.04.15 - klo:22:15
Räjäytyksistä ja räjäytysvaurioista

On silmiinpistävää, miten räjäytyksiin liittyvät asiat sivuutetaan yhä uudestaan eri louhimoprojektien käynnistyessä.

Vastuukysymykset ovat varsinkin räjäytysten osalta viranomaiskoneistossa itsessäänkin erittäin epäselvät, minkä huomaa helposti yrittäessään selvittää niihin liittyviä asioita. Itse aloitin kunnan ympäristötarkastajasta, joka ohjasi Tukesiin. Tukesista ehdotettiin yhteydeottoa aluehallintovirastoon, sieltä poliisiin, sieltä ELY-keskukseen, josta soitti lakimies, joka sanoi suoraan, ettei oikein osaa sanoa asiasta mitään, mutta ehdotti, että jospa ottaisin yhteyttä kunnan ympäristötarkastajaan... Viranomaiset siis siirtävät asiaa toisilleen, kunnes koko kierros on käyty, eikä kukaan edelleenkään ole ottanut kantaa itse kysymyksiin.

Tässä muutama video räjäytyksistä. Tällaista se on asua louhimoiden lähellä. Jokainen voi miettiä, montako tällaista räjäytystä talon perustukset kestävät. Aina ei yhtäkään.

Kotka: http://www.youtube.com/watch?v=X8gVq2ZnyMA
Siuntio, Pikkala: http://www.youtube.com/watch?v=1uKAZs_Xel4

Jos lähellenne on tulossa kivilouhimo tai kaivos, perehtykää räjäytysten vaikutuksiin jopa 1,5 km päässä louhimoista. Konsulttiyhtiöt (esim. Ramboll, joka siis on louhimoyritysten palkkalistoilla), yleensä vähättelee ja kieltää vaikutukset muutamaa sataa metriä kauempana, mutta silti ympäri Suomen taloihin ilmaantuu räjäytysvaurioita.

Kotkassa ympäristökeskus onkin vaatinut tärinämittauksia yli 1 km päähän louhimosta juuri kiinteistövaurioiden takia. Koska yksittäisten räjäytyspanosten vaikutukset kertautuvat etäisyyden kasvaessa, talovauriot ovat ilmeisesti tavallisimpia juuri n. 1 km päässä louhimoista.

Kuvatkaa siis talonne huolella ennen toiminnan alkamista vähintään 1,5 km päähän saakka louhimosta, jotta saatte räjäytysvauriot tarvittaessa todistetuksi.

Kotkan tapaus (Rajavuoret) kävi KHO:ssa saakka, koska louhimoyritys väitti räjäytystietojen olevan liikesalaisuuksia, ja kieltäytyi antamasta niitä talovaurioista kärsineelle asukkaalle. KHO:n viime vuonna antaman päätöksen mukaan näin ei kuitenkaan ole.

Asukkailla on iso ja raskas tehtävä edessä, kun räjäytysvaurioita syntyy. Ainoa keino on haastaa louhimoyritys oikeuteen. Viranomaiset eivät puutu kiinteistöjen vaurioihin tai niiden arvonlaskuun louhimotoiminnan takia. Pois et voi muuttaa, koska kukaan ei osta taloasi louhimon läheltä.

Raimo Vuolion kirja räjäytystöistä on tutustumisen arvoinen.

Asukkaiden laaja yhteistyö ja asiantuntevan lakimiehen konsultointi jo alkuvaiheessa helpottaa kummasti. Prosessi on niin monimutkainen ja aikaa vievä, etten suosittele kenekään ryhtyvän siihen yksin. Toki siitä saa itselleen ihan uuden harrastuksen, jos on sellaisesta puutetta...

Selvitykset ja valvontamittaukset

Kaikki lupakäsittelyyn liittyvät ympäristö- ja meluselvitykset ja valvontamittaukset pitäisi antaa puolueettomien asiantuntijoiden, kuten yliopistoväen tehtäväksi. Rambollilla, Finnrockilla ym. konsulteilla on aina ns. "oma lehmä ojassa". Erityisesti Rambollin toimintaa ja selvityksiä on kritisoitu, ja tapauksia on ollut esillä näkyvästi myös medioissa.

On uskomatonta, että lainsäädäntö (johon tietysti louhimoyritysten ja ko. konsulttiyritysten lobbaajat ovat olleet "asiantuntijoina" vaikuttamassa) suorastaan edellyttää, että louhimoyritys itse tai sen yhteistyökumppanina toimiva konsulttiyritys suorittaa selvitykset, valvonnan ja mittaukset.

Pikkalassahan maanomistaja kävi pitkän oikeustaistelun KHO:ta myöten saadakseen tuhota SYKE:n valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun kallioalueen käyttäen hyväksi kunnan vanhentunutta kaavoitusta.

Lupamääräyksiä louhimolla rikotaan jatkuvasti, louhimo pilaa meiseman kantatielle 51 (väliin piti muka jättää suojaava metsävyöhyke, jota ei siinä alunperinkään ollut), asukkaat kärsivät melusta (melumittaus tehty Rambollin toimesta lupamääräysten vastaisesti), mutta kaikki viranomaiset pesevät kätensä.

Louhimot eivät sovellu näin lähelle asutusta. Ne on vietävä kauemmas, vaikka kuljetuskustannukset ja hinnat nousisivatkin. Lainsäädäntö ja viranomaisvastuut tulee saattaa pikaisesti ajan tasalle. Konsultti- ja muiden liikeyritysten edustajat pitää saada pois erilaisista asetuksia ja määräyksiä valmistelevista työryhmistä, ja tilalle ottaa puolueettomia asiantuntijoita.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 09.04.15 - klo:17:01
Huraa ))??!! Vihdoinkin joku kantaa huolta asukkaiden oikeuksista kivilouhimoihin liittyvissä asioissa!

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut tutkittavakseen meidän asukkaiden tekemän kantelun Siuntion kunnan ympäristönsuojelun hallinnon ja virkamiesten toiminnasta Pikkalan kivilouhimoa ja sen valvontaa koskevassa asiassa vuosina 2013 ja 2014.

Asia tulee Siuntion ympäristölautakunnan käsittelyyn ensimmäisen kerran ensi tiistaina 14.4., esityslistan §29:
http://www.siuntio.fi/Liitetiedostot/Esityslistat/Ymparisto_ja_rakennuslautakunta/2015/YMPJARAKL_ESL_3.pdf
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 24.04.15 - klo:00:59
Kivilouhimotoiminnan epäkohdista

Suomessa on alkanut herättää kasvavaa huolta se, että kenen tahansa välittömään läheisyyteen saattaa nousta kivilouhimo, jolla on huomattavia vaikutuksia lähiasukkaiden asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen.

Syytä huoleen onkin, koska louhimoihin liittyvä lainsäädäntö, kaavoitus, valvontakäytännöt ja toimintatavat eivät tällä hetkellä turvaa asukkaiden ja ympäristön oikeuksia edes välttävästi. Kivilouhimoiden lähellä asuvat joutuvat kärsimään jatkuvista melu-, pöly- ja tärinähaitoista sekä ympäristön, mm. kaivovesien, pilaantumisesta. Kivilouhimoita saa perustaa maa- ja metsätalousmaaksi kaavoitetuille alueille, ja suojaetäisyydet nykyisin käytössä olevilla työskentelytavoilla ovat aivan liian lyhyet.

Oikeusasiamies tutkii

Olen viime vuosina toiminut ympäristön ja asukkaiden oikeuksien puolesta erityisesti kantatien 51 varrella Pikkalassa sijaitsevaan kivilouhimoon liittyvissä asioissa, ja tänä aikana saanut yhteydenottoja lukuisilta louhimotoiminnasta kärsiviltä asukkailta ympäri Suomen.
On valitettavan yleistä, että asukkaat, jotka aiheellisesti valittavat louhimoiden melusta, pölystä tai räjäytysten aiheuttamista tärinävaurioista, pyritään hiljentämään tai valituksia ei oteta vakavasti. Asukkaita saatetaan syyllistää eri tavoin sekä toiminnanharjoittajien että virkamiesten taholta, ja jopa heidän mainettaan voidaan yrittää asettaa julkisesti kyseenalaiseksi. Asukkaiden kohtelu on monissa tapauksissa ollut aivan pöyristyttävää. Pikkalan tapauksessa eduskunnan oikeusasiamies on muutama viikko sitten päättänyt ottaa tutkittavakseen kunnan ympäristövalvonnan toimet louhimon valvontaan ja asukkaiden kohteluun liittyvissä asioissa.

Melu ja sen mittaaminen

Jatkuvalla ympäristömelulla on tutkitusti terveydellisiä vaikutuksia, joita ei vieläkään oteta riittävän vakavasti. Kivilouhimoiden melumittaukset on annettu toiminnanharjoittajien itsensä tehtäväksi. Tämä on johtanut siihen, että melua mitataan usein hiljaisen toiminnan tai jopa taukojen aikana paikoissa, joissa maaston muodot tai tuulen suunta estävät melun kulkeutumista. Kun tällaisten melumittausten tuloksista sitten laaditaan tilastoja, saadaan paperilla näyttämään siltä, että louhimoita voidaan niiden ketään häiritsemättä sijoittaa hyvinkin lähelle asutusta.

Räjäytykset ja tärinävauriot

On silmiinpistävää, miten räjäytyksiin liittyvät asiat sivuutetaan yhä uudestaan uusien louhimoprojektien käynnistyessä.

Vastuukysymykset räjäytysten osalta ovat viranomaiskoneistossa työskenteleville itselleenkin erittäin epäselvät, minkä huomaa helposti yrittäessään selvittää niihin liittyviä asioita. Itse aloitin louhimolla käytettäviin räjähdemääriin liittyvien kysymysteni kanssa kunnan ympäristötarkastajasta, joka ohjasi minut kysymyksineni Tukesiin. Tukesista ehdotettiin yhteydenottoa aluehallintovirastoon, sieltä poliisiin ja sieltä ELY-keskukseen. ELY-keskuksesta soitti lopulta lakimies, joka sanoi suoraan, ettei oikein osaa sanoa asiasta mitään. Hän kysyi, että eikös tämä asia kuulu kunnan ympäristötarkastajalle ja ehdotti, että jospa ottaisin yhteyttä häneen. Kaikki asiaan liittyvät viisi viranomaista siis siirsivät asiaa toisilleen, kunnes koko kierros oli käyty, eikä kukaan edelleenkään ollut ottanut kantaa itse ongelmaan.

Korvausten hakeminen mahdollisista kiinteistön räjäytysvaurioista on asukkaan ja louhinta- tai rakennusyrityksen välinen siviilioikeusasia. Kunnalla tai valvontaviranomaisilla ei ole velvollisuutta ottaa minkäänlaista kantaa räjäytysten aiheuttamiin vaurioihin, eikä edes valvoa louhinnassa käytettyjä panoskokoja. Näin ollen asukas jää tilanteessa täysin yksin, ja ainoa keino on palkata itselleen lakimies. Koska räjähdemäärien käyttöä ei ole valvonut kukaan, ei myöskään voida varmasti tietää, kuinka suuria määriä räjähdettä on missäkin räjäytyksessä käytetty.

Joskus lupamääräykset edellyttävät toiminnanharjoittajaa asentamaan tärinämittareita lähialueen taloihin, mutta näidenkin mittausten luotettavuus on osoittautunut kyseenalaiseksi, eikä mittauksia suoriteta riittävän kaukana louhimoista. Omassa tapauksessamme yhteen taloista asennettiin 20 vuotta vanhaa tekniikkaa edustava mittari, jonka kalibrointi oli mennyt vanhaksi jo vuosia aiemmin. Tällaista "valvontaa" suorittava konsultti toimii sitten toiminnanharjoittajan todistajana asukkaan viedessä asian oikeuteen.

Kovin moni ei kustannusten pelossa uskalla ryhtyä epävarmaan oikeudenkäyntiin, vaan kärsii vaurioista aiheutuvat kustannukset nahoissaan. Pahimmillaan vauriot estävät kiinteistön myynnin. Vauriotapaukset jäävät näin ollen yleensä virallisesti dokumentoimatta, joten louhimoyritys voi sopivissa yhteyksissä kertoa, että vaurioita "ei ole".

Oman kiinteistömme perustusten ennakkokatselmuksessa konsulttiyritys oli silmämääräisesti arvioinut kiinteistön sijaitsevan kalliolla varmistamatta asiaa mistään. Moni olisi varmasti luottavaisena allekirjoittanut kokeneen konsultin paperin sen enempää asiaan perehtymättä. Ellei asukas tässä tapauksessa olisi itse tarkistanut asiaa talon rakennepiirustuksista ja sattunut lisäksi tietämään, että savimaalle perustettu talo kestää tärinää huomattavasti huonommin kuin kalliolle perustettu, ja vaatinut kirjaamaan asia oikein, papereihin olisi jäänyt konsultin kirjaus kalliolle perustetusta talosta. Louhimolla olisi näin ollut mahdollista käyttää suurempia räjähdemääriä, ja mikäli talo olisi vaurioitunut, merkintä väärästä perustustavasta olisi ollut helppo vierittää asukkaan syyksi, koska hänellä oli ollut mahdollisuus tarkistaa ja allekirjoittaa konsultin raportti.

Kun kokeneelle konsulttiyhtiölle sattuu tällaisia virheitä toinen toisensa perään, ja niiden oikaisu jätetään asiaan täysin perehtymättömien asukkaiden vastuulle, ei voi välttyä ajatukselta, että kyseessä on tarkoitushakuinen toimintatapa.

Selvitykset, mittaukset, lausunnot - sama konsultti asialla

Suuri epäkohta on se, että melu- ja tärinävalvonnassa ei prosessin missään vaiheessa käytetä puolueettomia asiantuntijoita.

Yrittäjän oma konsultti tekee sekä ennakkoselvitykset (meluselvitykset, perustusten ja kaivojen katselmoinnit) että toiminnan aikaiset valvontamittaukset. Jos asukkaat toteavat melurajojen ylittyvän tai raportoivat talovaurioista, kunta ei ole velvollinen teettämään puolueettomia mittauksia tai tarkastuksia, vaan paikalle pölähtää taas sama konsultti antamaan lausuntoa. Lisäksi konsultti saattaa toimia (kuten meillä Pikkalan tapauksessa) luvanhaltijan lakimiehenä lupien oikeuskäsittelyissä, ja luvanhaltija käyttää konsulttia vahingonkorvausoikeudenkäyntien todistajana.

Käytäntö on asukkaiden oikeusturvan kannalta täysin kestämätön.

Valtakunnallinen ongelma

Louhimoihin ja kaivoksiin liittyvä problematiikka on suurelta osin valtakunnallisella ja lainsäädäntötasolla. Osa ongelmista liittyy tosin myös kunnan viranhaltijoiden ja viranomaisten hampaattomaan toimintaan, kun syystä tai toisesta nykyisen lain heille suomia keinoja ei käytetä.

Olen tässä vuosien varrella ihmetellyt, miksi louhimolupia myönnetään jatkuvasti liian lähelle asutusta, eikä toimintaa saada pysymään lupamääräysten puitteissa. Suomessa louhimoiden ja kaivosten lähiasukkaat ovat jo vuosikymmeniä turhaan yrittäneet saada äänensä kuuluviin.

Syy löytyy suurelta osin siitä, että asukkaiden perusoikeuksien, kotirauhan ja omaisuuden turvaaminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön ja tiettyihin toimintatapoihin erilaisia suosituksia ja asetuksia valmisteltaessa.

Mikä neuvoksi?

Kaivos- ja louhostoiminnan uhatessa juuri nyt laajasti koko Suomea tulee lainsäädäntö ja valvontakäytännöt nopeasti saada sellaisiksi, että asukkaiden ja ympäristön oikeudet turvataan.
* Louhimot tulee keskittää riittävän kauas asutuksesta alueille, joilla jo ennestään on teollisuutta.
* Kaavoitusmääräyksiä tulee muuttaa siten, ettei haittavaikutuksiltaan näin raskasta teollisuutta enää saisi harjoittaa maa- ja metsätalousmaaksi kaavoitetulla alueella, vaan alueen tulee olla kaavoitettu teollisuusalueeksi. Silloin ihmisillä on mahdollisuus valita asuinpaikkansa siten, ettei naapuriin yllättäen perusteta louhimoa tai kaivosta.
* Lakeja, asetuksia ja määräyksiä valmistelevien työryhmien jäsenten esteellisyydet tulee ottaa huomioon, jotta valmistelun puolueettomuus ja avoimuus voidaan taata.
* Melurajat on päivitettävä vastaamaan melun tutkittuja haittavaikutuksia.
* Räjäytyksiin liittyvät asiat on saatava pakolliseksi osaksi ympäristölupakäsittelyä, niitä koskevat raja-arvot on selkiytettävä, ja räjäytyksistä on annettava oleelliset tiedot kaikille asianosaisille viranomaisille.
* Louhimotoiminnan aiheuttamien omaisuusvahinkojen ja kiinteistöjen arvon alenemisen korvauskäytäntöjä tulee muuttaa siten, ettei yksittäisen asukkaan tarvitse lähteä kalliiseen oikeusprosessiin louhimoyritystä vastaan.
* Valvontamittaukset on määrättävä puolueettoman tahon tehtäväksi, jotta ne ovat luotettavia, eivätkä tilastoitaessa johda väärin perustein tehtyyn lainsäädäntöön ja suositusetäisyyksiin.
* Valvontaviranomaisten on puututtava lupamääräysten rikkomiseen tiukemmin, ja todelliset, yrityksille rahallisesti merkittävät sanktiot tulee ottaa käyttöön.
* Louhimon tai kaivoksen toiminta on voitava määrätä keskeytettäväksi heti, jos huomataan, että lupien myöntämisperusteena olevat edellytykset eivät toteudu käytännössä, tai louhimon epäillään aiheuttavan terveys-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja.
* Louhimoita ja kaivoksia tulisi saada perustaa vain maan alle, tai vaihtoehtoisesti murskaus ja rikotus tulee määrätä tapahtuvaksi paikalle rakennetussa tilapäisessä sisätilassa, joka estää melun ja pölyn kulkeutumisen. Näitä on jo käytössä erityisesti kaupungeissa tapahtuvassa louhinnassa.

2015 eduskuntavaalien merkitys

Ympäristön ja asukkaiden tilanne saattaa lähestyvien vaalien jälkeen huonontua entisestään. Kuntien ja ELY-keskusten riittämätön valvonta ja hidas tai suorastaan olematon reagointi ongelmatilanteissa ovat jo nyt suuri ongelma. Tämä on nähty surullisella tavalla esimerkiksi Talvivaaran katastrofissa. Siitä huolimatta suurista puolueista keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset ovat ilmoittaneet ajavansa ympäristöministeriön lakkauttamista. Tällöin kaivos-, louhimo- ja ympäristöasiat olisivat saman ministeriön katon alla, ja ympäristön ja asukkaiden huomioiminen erilaisissa hankkeissa jäisi entistäkin enemmän teollisuusyritysten etujen ajamisen jalkoihin. Kaivosten ja louhimoiden lähiasukkaiden elinolosuhteen tulisivat kurjistumaan entisestään.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 09.10.15 - klo:18:48
Vaasan hallinto-oikeus teki 7.10.2015 meille asukkaille myönteisen päätöksen Pikkalan kivilouhimon melumittausten uusimisesta >>´´.

Siuntion kunnan ympäristölautakuntahan päätti aikanaan hyväksyä louhimolla 17.12.2013 lupamääräysten vastaisesti tehdyt melumittaukset, ja asukkaat valittivat tästä päätöksestä.

Nyt hallinto-oikeus siis totesi Göran Hagelberg Oy:n ja Ramboll Oy:n tekemät melumittaukset lupamääräysten vastaisiksi, ja määräsi ne uusittaviksi.

Radonin ja uraanin valvontamittauksia kaivoista VHO ei kuitenkaan määrännyt tehtäväksi, vaikka kyseessä on radonalue, alueen porakaivoissa kohonneet radonpitoisuudet, ja ELY:n asiantuntijoiden mukaan louhimotoiminta voi aiheuttaa pitoisuuksien kohoamista.

Perustelu tähän oli se, että "kaivojen nykyiset radonpitoisuudet eivät johdu louhimosta". No eivät ehkä johdukaan, mutta miten pitoisuuksien muutokset voidaan todentaa, jos tilannetta ei seurata mittauksin...? Tätä ratkaisua on kyllä hieman vaikea ymmärtää.

Mutta kiva huomata, ettei ihan mikä tahansa sentään mene läpi oikeusasteissa, vaikka Siuntion kunnassa meneekin. Nuo melumittauksethan olivat ihan farssi.

Ko. mittausten suorittamistavasta lisää täällä:
http://www.sonorian.fi/forum/index.php?topic=80.msg3356#msg3356
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 14.10.15 - klo:00:38
Kävinpä tässä illalla taas pihalla videoimassa melua Pikkalan louhimolta, kun alkoi suututtaa sisään kuuluva jumputus.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACViz9lVWmZTSvk&cid=A9137448BF831711&id=A9137448BF831711%21148636&parId=A9137448BF831711%21148634&o=OneUp

Keskimelu oli 56 dB, eli +15 dB lupamääräyksiin nähden. Ja tämä on tällä hetkellä hiljaisempi suunta louhimosta (!). Pahinta melu on tämän hetkisen louhinnan sijoittumisen takia ilmeisesti kantatien 51 eteläpuolella, Marsuddenin suunnassa lähimmillä kiinteistöillä.

+15 dB:n melurajojen ylitys tarkoittaa käytännössä kolminkertaista, eli +200% enemmän melua sallittuun verrattuna (melun yksikkö on siitä jännä, että arvoja ei voi verrata samalla tavalla kuin esim. nopeuksia).

Eli kun melua täällä on nyt +15 dB, se tarkoittaa samaa kuin että autolla ajaisi 40 km rajoitusalueella 120 km/h.

Ja tämä on saanut jatkua Pikkalassa kohta 2 vuotta, koko valituksen oikeuskäsittelyn ajan.

Melun terveysvaikutuksia julkaisusta "Melun terveysvaikutukset ja ympäristömelun häiritsevyys" (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 12/2012)

42 dB: vaikutukset: psykososiaalinen hyvinvointi, elämänlaatu
50 dB: vaikutukset: kohonnut verenpaine, älylliset toiminnot, suorituskyky, kliininen terveys

Toiminnanharjoittajille tällaisesta lupien rikkomisesta ei kuitenkaan seuraa minkäänlaisia sanktioita, eikä Siuntion kunta ole tehnyt mitään asian korjaamiseksi. Asukkaiden oikeusturva on todella heikko.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 14.10.15 - klo:19:10
Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämässä meluaiheisessa seminaarissa 8.10.-15 pitämäni PowerPoint-esitys "Kivilouhimo naapurina - melusta ja sen mittaamisesta opittua".

http://www.sll.fi/uusimaa/toiminta/hiljaisuus/johansson-hiljanpaivan-esitelma-2015
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 07.11.15 - klo:22:12
Tässä taas yksi esimerkki siitä, mihin väärin tehdyt melumittaukset voivat johtaa. Löysin alla lainatun kohdan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämältä Opasnet.fi -sivustolta:

"Käytännön kokemusten perusteella impulssimaisuuskorjaus murskauskohteessa tehdään havaintopisteissä, jotka sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä murskauksesta/rikotuksesta. Tätä kauempana impulssimaisuutta ei yleensä havaita. (Ramboll, 2011)
http://fi.opasnet.org/fi/Meluvaikutusten_arviointi#Impulssimaisuudesta_ja_.C3.A4.C3.A4nesm.C3.A4isyydest.C3.A4_johtuvat_haittakorjaukset

Juuri yllämainitun lausuman antanut Ramboll Oy on suorittanut ympäristömelun valvontamittauksen myös Pikkalan kivilouhimolla 17.12.2013. Mittaus tehtiin lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisesti siten, että meluhaitta vaikuttaa todellista pienemmältä. Mittaukset suoritettiin maastoesteiden takana, myötätuulessa meluun nähden, ruuhkaliikenteen aikana (Jolloin melun impulssimaisuutta ei voida todeta), lähes puolet mittauksesta suoritettiin kahvi- ja lounastaukojen aikana jne. jne.

Asukkaat huomasivat mittauksessa tehdyt virheet ja valittivat sen hyväksymisestä. Lokakuussa 2015 Vaasan hallinto-oikeus määräsi mittauksen uusittavaksi. Meluava toiminta sai jatkua koko valitusprosessin ajan, lähes 2 vuotta.

Kyseisen väärin tehdyn mittauksen tulokset voivat tästä huolimatta hyvinkin päätyä tilastoihin, joita sitten käytetään päätöksenteon pohjana, koska kukaan ulkopuolinen ei perehdy asiaan riittävällä tarkkuudella voidakseen vaatia vain asianmukaisten mittausten tuloksia käytettäviksi.

Väärin tehtyjä melumittauksia on raportoitu niin monesta kohteesta, että niitä tehdään ilmeisen tarkoitushakuisesti, paljon, ja kaikkialla Suomessa. Niiden avulla on sitten helpompi perustella esim. teollisuuden sijoittamista liian lähelle asutusta.

Asetuksella tulisi määrätä, että melumittaukset on aina suoritettava puolueettoman tahon toimesta, ei teollisuusyrittäjien omavalvontana. Kaikki nykyiset päätöksenteon pohjana käytettävät tilastot on laadittava uudestaan, ja aineistona käytettävä vain puolueettomia, ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti suoritetuista mittauksista saatuja tuloksia.

Viisykkösen artikkeli 18.10.2015 melumittausten uusimisesta:
http://www.viisykkonen.fi/siuntio-inkoo/melumittaukset-uusiksi-pikkalan-louhoksella
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 09.12.15 - klo:22:13
Pikkalan kivilouhimolla räjäytettiin taas eilen sillä seurauksella, että yhden lähitalon sisäseinistä putosi laattoja ja kattosauma halkesi.

Omankin talomme tärinämittarin mukaan kyseessä oli voimakkain räjäytys tähän mennessä. Aletaan olla lähellä talon maksimikantokykyä.

Saapa nähdä, ottaako toiminnanharjoittaja tai luvanhaltija vastuuta, ja miten suhtautuu valvova viranomainen...

Louhimon pohjoisreunalla on myös jo kuukausien ajan ollut pelkästään kuvassa näkyvä "aita" suojaamassa metsässä liikkujia ja eläimiä 10 metrin pudotukselta louhokseen. En ole millään muulla louhimolla nähnyt, että matala, jatkuvasti kaatuileva muovieste hyväksyttäisiin turvaamaan hengenvaaralliselta pudotukselta paikassa, johon on lyhyt suora metsäyhteys lapsiperheiden takapihoilta.

Sanomattakin lienee selvää, että täällä ollaan taas kerran todella huolestuneita kyseisen louhimon toimintatapojen takia. Louhimolla toiminnanharjoittajana on Göran Hagelberg Oy, ja luvanhaltija on Thure Lindeberg.

Tärinälle asetetut raja-arvot eivät mitä ilmeisimmin myöskään ole ajan tasalla, koska edellä kuvattuja vaurioita syntyy kivilouhimoiden lähellä oleviin kiinteistöihin ympäri Suomen. Tapaukset eivät tule julkisuuteen, koska yksittäisillä asukkailla on yleensä liian suuri kynnys lähteä kalliiksi tulevaan oikeudenkäyntiin suuria louhimoyrityksiä vastaan. Toiminta siis on saanut saa jatkua vuosikymmenestä toiseen samanlaisena.

On hyvin surullista, että alan yritykset eivät ota asukkaita ja ympäristöä huomioon kuin pakon edessä, eikä myöskään valvova viranomainen halua keskeyttää vaaraa ja vahinkoa aiheuttavaa toimintaa, eikä monessa tapauksessa vaatia edes lupamääräysten noudattamista.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 10.12.15 - klo:13:59
Tässä kooste Pikkalan Stallsmossabergetin louhimolla toistaiseksi todennetuista luparikkomuksista. Muutama uusikin epäily on olemassa esim. louhintarintausten kaltevuudesta ja louhimon pohjatason korkeudesta, mutta näitä parhaillaan tutkitaan.

Toiminnanharjoittajaa ja luvanhaltijaa eivät asukkaiden ongelmat, vaaran ja omaisuusvahinkojen aiheuttaminen näytä valitettavasti kiinnostavan vähimmässäkään määrin. He eivät olleet edes paikalla kunnan asukkaiden pyynnöstä vuonna 2014 järjestämässä asukasillassa, jossa oli tarkoitus pohtia louhimoon liittyviä asioita yhdessä,

Kaikki alla olevat tiedot on toimitettu kuntaan ja vaadittu toimenpiteitä. Kuten tästä ilmenee, apua ei juurikaan ole saatu.

Lupamääräyksiä louhimolla on rikottu ainakin seuraavasti:

1) Alueelta kaadettiin puut ilman aloituslupaa ja maisematyölupaa. => Kunta joutui määräämään työt keskeytettäviksi.

2) Kaikkien talojen perustuksia ei katselmoitu KHO:n määräyksen mukaisesti ennen räjäytysten aloittamista. Näin ollen mahdollisten räjäytysvaurioiden vahingonvastuuta ei enää ole mahdollista myöhemmin todentaa. => Poliisi joutui käymään paikalla.

3) Kaikkien talojen kaivoja ei tutkittu KHO:n määräyksen mukaisesti ennen räjäytysten aloittamista 3.12.2013. (kaikki Lillåkerintien porakaivot). Kaksi kaivoa on lukuisista pyynnöistä huolimatta edelleen tutkimatta 1.5.2014.

4) Alueelta on rakennettu luvaton liittymä suoraan kantatielle 51 (ELY-keskus on nimenomaan kieltänyt liittymän rakentamisen alueelta suoraan kantatielle). ja silminnäkijän mukaan soraa on lastattu suoraan kantatiellä seisovaan rekkaan. Pieni liittymä kantatielle 51 on ollut käytössä ainakin 8.12.2013 - 6.2.2014.

5) Louhimotien liittymää Itäiselle Kuninkaantielle ei ole rakennettu ELY-keskuksen ja kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Esim. rummut ja asfaltointi puuttuvat.

6) Meluvalli piti toiminnanharjoittajan kunnalla hyväksyttämän suunnitelman mukaan rakentaa vain pintamaista, mutta vallin rakennusmateriaalin saamiseksi on tehty räjäytyksiä, ja valli oli rakenteilla vielä yli 2 kk toiminnan aloittamisen jälkeen, kun soraa oli jo murskattu ja kuljetettu myyntiin.

7) Toiminnanharjoittajan 17.12.2013 suorittama lupamääräysten edellyttämä melumittaus on tehty lähes kaikilta osin lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisesti. Asukkaiden valitettua asiasta hallinto-oikeus määräsi 7.10.2015 mittauksen uusittavaksi. Koko tämän ajan asukkaat ovat kärsineet melurajat ylittävästä melusta. Keskimelutaso virallisella melumittarilla mitattuna on yleensä kolminkertainen sallittuun nähden. Melu jatkuu edelleen, koska toiminnanharjoittaja on valittanut asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eikä kunta ole lupauksista huolimatta järjestänyt asianmukaist amelumittausta tai edes käynyt paikan päällä kuuntelemassa melua.

8) Ympäristöluvan mukaisia toiminta-aikoja rikotaan louhimolla. Yhdestä tapauksesta on jopa toiminnanharjoittajan itsensä toimittama dokumentti: Siuntion kuntaan 13.1.2014 toimitetun melumittausraportin mukaan mittausten aikana lohkareiden rikotus aloitettiin klo 7.30 ja poraus klo 7.40. Lupamäärysten mukaisesti nämä toiminnot saa aloittaa aamulla vasta klo 8.00.

9) Louhimon räjäytyksissä alueelta on lentänyt kiviä kauas louhimoalueen ulkopuolelle (100-200 m). => Rikosilmoituksia, poliisi käynyt tutkimassa asiaa, ja löysi kiviä myös vilkasliikenteisen kantatien 51 eteläpuolelta. Kiviä lentää siis jopa kantatien yli.

10) Murskattavia materiaaleja ja valmiita tuotekasoja ei ole sijoitettu siten, että ne estäisivät melun leviämisen melulle alttiiden kohteiden suuntaan.

11) Toiminnanharjoittaja ei valvo aluetta räjäytysten aikana ilmoittamallaan tavalla, vaan alle 200 metrin päässä asutuksesta sijaitsevalle louhimoalueelle on esteetön pääsy räjäytysten aikana (voidaan todeta asukkaiden 23.5.-14 kuvaamasta videosta, joka on toimitettu kuntaan).

Poliisi ja AVI tekivät louhimoalueelle tarkastuskäynnin 22.5.2014. Toiminnanharjoittaja on tuolloin luvannut, että aluetta valvottaisiin räjäytysten aikana ja sivullisten pääsy alueelle estettäisiin. Heti seuraavana päivänä alueen asukkaalla oli kuitenkin taas vapaa pääsy louhimolle räjäytysten aikana. Video kuvattu 23.5.2014: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACViz9lVWmZTSvk&cid=A9137448BF831711&id=A9137448BF831711%21148635&parId=A9137448BF831711%21148634&o=OneUp

Uskomatonta on, että viranomaiset (Poliisi, AVI, ympäristötarkastaja) eivät puuttuneet tähän 23.5.2014 havaittuun räjäytystoiminnan valvonnan puutteeseen asukkaiden pyynnöistä huolimatta, vaan vetosivat edellisenä päivänä 22.5. tehtyyn valvontakäyntiin. "Ei tapahtunut eilen, ei voi tapahtua tänäänkään" tuntuu olevan viranomaisen näkemys asiasta.

On mahdotonta varmistaa, etteivät esim. metsässä leikkivät uteliaat lapset joudu louhimoalueelle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 metrin päässä louhimosta. Lillåkerintiellä louhimolle on lapsiperheiden takapihoilta suora metsäýhteys. Toiminnanharjoittaja ei ilmoita räjäytysten ajankohdista millään tavalla, eikä maastossa ole louhimosta varoittavia varoituskylttejä saati suoja-aitaa.

12) Päivitetyssä, maa-ainesluvan perusteena olevassa ottosuunnitelmassa luvanhakija ilmoittaa, että "maantien ja ottamisalueen väliin jää metsäkaistale", joka estää louhimon maisemavaikutukset. Oheisista kuvasta voidaan todeta, ettei näin ole asian laita, vaan maisema kantatieltä katsottuna on pilalla. Meluvalli on rakennettu noin 50 metrin päähän kantatiestä.
Kuvat: http://www.sonorian.fi/forum/index.php?topic=80.msg3462#msg3462

13) Melua ei ole kyetty vähentämään lupamääräysten edellyttämälle tasolle, vaan sallittu keskimelutaso viereisellä kesäasutusalueella rikkoutuu jatkuvasti 15-20 dB
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE7dB4Jel2cdV4g&cid=A9137448BF831711&id=A9137448BF831711%21148633&parId=A9137448BF831711%2170220&o=OneUp

14) Toiminnnan oltua käynnissä jo 8 kk ajan elokuussa 2014 (aloitus 3.12.2013) hulevesien laskeutusallasta ei edelleenkään ole louhimoalueella, vaan saastuttavat pintavedet päästetään valumaan suoraan luontoon, josta ne päätyvät suojeltuun Stallsmossenin lampeen ja Pikkalanjokeen, joka on myös Natura.aluetta. Lupamääräysten mukaan altaasta tulisi ottaa vesinäyte kerran vuodessa syys-lokakuussa, mutta allasta ole syyskuussa 2014 edes rakennettu.

15) Lokakuussa 2014 tehdyissä tehdyissä kaivovesien tarkkailumittauksissa todettiin madaltuneita porakaivovesien tasoja lähialueen porakaivoissa.

16) Toukokuussa 2015 todettiin ympäristöluvan määräämä suoja-aita täysin puutteelliseksi (kuvassa). Kunta kehotti toiminnanharjoittajaa rakentamaan kunnollisen aidan.

17) Lokakuussa 2015 tehdyissä kaivovesien tarkkailumittauksissa todettiin muutoksia asukkaiden porakaivoveden laadussa ja maussa (tutkimustulokset eivät ole vielä valmistuneet).

18) Lokakuussa 2015 todettiin taas puutteita louhimon suoja-aidassa. Tällä kertaa louhimon pohjoisreunalla ei ole lupamääräysten edellyttämää aitaa, joka estäisi ihmisten ja eläinten putoamisen louhokseen. Tässä suunnassa on myös lyhyen metsäyhteyden päässä leikki-ikäisten lasten piha-alueet.

19) 8.12.2015 louhimolla tehtiin voimakasta tärinää aiheuttanut räjäytys, jonka seurauksena ainakin yhden lähikiinteistön sisäseinistä putosi laattoja ja kattosauma halkesi. Räjäytykset suoritetaan siis ilmeisen asiantuntemattomalla ja/tai piittaamattomalla tavalla, eikä kunnan ympäristöviranomaiselle kuuluva tärinän valvonta toimi.


Lupamääräysten rikkomisen lisäksi:

- Kiinteistön omistajalta saadun tiedon mukaan louhimoyrittäjä ei ole pyynnöistä huolimatta käynyt tarkastamassa kiinteistöä, jonka asukas on ilmoittanut hänelle räjäytysvaurioista.

- Louhimoyrittäjä kieltäytyi lähialueen porakaivojen radon- ja uraanipitoisuuden tarkkailusta, vaikka terveysviranomiset sitä vaativat, ja on valittanut sitä koskevasta ympäritölautakunann päätöksestä hallinto-oikeuteen.

- Louhimon pohjavesiputkesta otetuissa näytteissä (viimeksi lokakuussa 2015) voidaan todeta louhimon aiheuttaneen huomattavia muutoksia pohjaveden laatuun paikallisesti. Louhimoalueella olevan hulevesialtaan typpijäämät olivat myös huomattavat, mutta puutteellisten tutkimustulosten (altaassa mittaustilanteessa liian vähän vettä) takia ei voida tietää, kuinka paljon saastuttavaa vettä pääsee ympäristöön. Siuntion Ympäristövalvontaa on pyydetty varmistamaan asia.


Lopuksi:

Jatkuvien luparikkomusten, louhimon aiheuttamien ympäristö- ja omaisuushaittojen sekä sivullisille ja lähiasukkaille aiheutuvan vaaran takia louhimo ei näkemyksemme mukaan voi jatkaa toimintaansa.

Koska toiminta aiheuttaa jatkuvasti ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain vastaisia seurauksia lähiympäristölle, eikä lupia muuttamalla ole mahdollista poistaa nyt havaittuja haittoja, ympäristölupa tulee peruuttaa YSL 58§ ja 59§ 3. momentin mukaisesti.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086

Kaikesta tästä huolimatta ympäristötarkastaja ei joulukuussa 2015 ottanut vaatimusta luvan peruuttamisesta edes lautakunnan esityslistalle.

Kunta käyttää myös kyseisen toiminnanharjoittajan maanrakennuspalveluita ja ostaa maa-ainesta kyseiseltä louhimolta, jossa siis toimitaan monin tavoin lakien ja lupamääräysten vastaisesti. Varsinkin kun kyseessä on pahimmillaan hengenvaaraa aiheuttava toiminta, kunnan toimintatapa on käsittämätön.

OIkeusasiamies ottikin keväällä 2015 tutkittavakseen kunnan ympäristövalvonnan toiminnan asiassa, ja selvittää sitä parhaillaan.

Louhimolla on ollut juuri sellaisia vaikutuksia kuin alunperin pelättiinkin. Asukkaiden ahdistus on ollut suurta, koska ympäri Suomen kertyneiden kokemusten perusteella tiedettiin, mihin tämänkin louhimon toiminta tulee johtamaan:

Asukkaat kärsivät kolminkertaisesti sallitut rajat ylittävästä melusta ja talot hajoavat. Silti asukkaiden avunpyyntöjä ei ole otettu vakavasti, ja heidän ahdistustaan terveytensä ja omaisuutensa puolesta vähätellään. Toiminnanharjoittaja, luvanhaltija, ympäristölautakunnan enemmistö ja asiaa hoitaneet kunnan viranhaltijat ovat syyllistyneet tähän kaikki. On helpompaa katsoa toiseen suuntaan ja pestä kätensä, kun pitäisi uskaltaa puolustaa asukkaiden perustuslaillisia oikeuksia.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 07.02.16 - klo:18:15
Uusin havaitsemamme luparikkomus, jonka takia ympäristötarkastaja on 9.2. pidettävän Siuntion ympäristölautakunnan kokouksen esityslistan mukaan keskeyttämässä louhimon toiminnan toistaiseksi:

Alueen pohjoisreuna on louhittu lähelle ottoalueen rajaa siten, että lupamääräyksen mukainen maisemointi ei ole enää mahdollinen.
(http://www.sonorian.fi/forum/index.php?action=dlattach;topic=80.0;attach=315;image)

Otteita esityslistasta:

"Thure Lindebergille myönnetyn maa-ainesluvan lupamääräyksen numeron 4 mukaan louhintarintaukset tulee louhia tarkkuuslouhintana siten, että lopullinen kallion luiskankaltevuus on 1:3.

Ympäristötarkastaja on todennut, että kyseistä lupamääräystä ei ole noudatettu. Ottoalueen pohjoisreunalta kallio on louhittu lähes pystysuoraan ottoalueen reunan tuntumaan. Lupamääräyksen no. 4 mukainen reunan luiskaus ei ole enää mahdollinen.

Maa-aineksen ottotoiminta on keskeytetty toistaiseksi."
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 09.02.16 - klo:21:48
Jaahas... Uutiset ympäristölautakunnan tämän iltaisesta (9.2.) kokouksesta kertovat, että ympäristötarkastaja olikin tuonut kokoukseen esityslistasta poikkeavan esittelytekstin, josta louhimon toiminnan keskeyttäminen oli jostain syystä poistettu...

Ei yllätä. Mikään ei enää yllätä, kun on kyseessä louhimobisnekset ¨¨(.

Tässä vielä alkuperäinen kunnan sivuilta löytyvä esittelyteksti:

"YMPJARAKL § 3 MAA-AINESLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN RIKKOMINEN

Liite 2
Stallsmossabergetin louhokselle Pikkalassa tehtyjen tarkastusten 1.12. ja 8.12.2015 yhteydessä tehtiin havainto, että ottoalueen rajoja ei ole selvästi merkitty maastoon, ja että alueen pohjoisreuna on louhittu lähelle ottoalueen rajaa siten, että lupamääräyksen mukainen maisemointi ei ole enää mahdollinen.

Thure Lindebergille myönnetyn maa-ainesluvan lupamääräyksen numeron
4 mukaan louhintarintaukset tulee louhia tarkkuuslouhintana mahdollisimman tasaisiksi siten, että lopullinen kallion luiskankaltevuus on 1:3.

Lupamääräys 12 edellyttää ottoalueen rajojen merkitsemistä maastoon.
Tarkastuksessa todetun perusteella kyseisiä lupamääräyksiä ei ole noudatettu, sillä rajamerkkejä ei ollut tarkastushetkellä näkyvissä, ja ottoalueen pohjoisreunalta kallio on louhittu lähes pystysuoraan ottoalueen reunan tuntumaan.

Lupamääräyksen no. 4 mukainen reunan luiskaus ei ole enää mahdollinen.
Toiminnanharjoittajaa on kuultu selvityspyynnöllä 10.12.2015 ja 15.1.2016. Vastausta lupamääräyksen rikkomista koskevaan asiaan ei ole saatu.

Liitteet ja oheismateriaali:
- Liitteenä:
o Ympäristötarkastajan selvityspyynnöt

Esittelijä: vs. ympäristötarkastaja Heta Tenno puh. 044 386 1270, s-posti:heta.tenno@siuntio.fi

Ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta velvoittaa maa-ainesluvan haltijan Thure Lindebergin maisemoimaan louhosalueen tilalla Pickala No. 2:8 luvanmukaiseen tilaan täyttämällä louhoksen reuna tiiviisti maa- ja kiviaineksella siten, että lopullinen luiskan kaltevuus tulee olemaan 1:3. Korjaavasta toimenpiteestä on laadittava maisemointisuunnitelma, jonka hyväksyy Siuntion kunnan ympäristötarkastaja.

Ottoalueen rajat on merkittävä maastoon paaluilla, sekä louhoksen pohjalle on merkittävä alue, mihin tuleva luiskaus päättyy.

Maisemointiin tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan alueen alkuperäistä,
puhdasta maa- ja kiviainesta.

Suunnitelma toteutusaikatauluineen on laadittava viipymättä sekä osoitettava toimenpiteeseen tarvittavat materiaalit. Maa-aineksen ottotoiminta tilalla on keskeytetty toistaiseksi siihen saakka, kun maisemointisuunnitelma on hyväksytty. Määräaika maisemointisuunnitelman toimittamiselle on 24.2.2015. Määräajan jälkeen sovelletaan tarvittaessa hallintopakkokeinoja."
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 10.02.16 - klo:17:20
YLE:n uutinen aiheesta 10.2.-16:

Sjundeå överväger stoppa omstritt stenbrott
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/10/sjundea-overvager-stoppa-omstritt-stenbrott

On todella kummallista, että louhimon toiminta saa jatkua, vaikka melurajat ylittyvät jatkuvasti, hallinto-oikeus on todennut louhimon omavalvontana suorittamat melumittaukset lupamääräysten vastaisiksi, asukkaiden talot kärsivät räjäytysvaurioista, louhimolla ei ole turva-aitaa 10 m korkean pudotuksen kohdalla ja nyt vielä louhintamäärätkin on pohjoisreunassa ylitetty eikä luvan mukainen maisemointi onnistu. Tarkoitus oli luiskata alkuperäinen kallio suhteessa 1:3 ilman pintamaita, jotta kallioluonnon maisema-arvoja olisi saatu edes vähän säilytetyksi.

Kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten Pikkalan louhimolla joulukuussa tehdyn liian voimakkaan räjäytyksen aiheuttamia talovaurioasioita on kunnassa ja louhimoyrittäjän konsultin taholta hoidettu. Ei mitenkään. Asukkaat on jätetty yksin vaurioituneine taloineen.

Erilaisia luparikkomuksia on kyseiselle louhimolle nyt kahden vuoden kuluessa kertynyt noin kaksikymmentä. Silti se saa jatkaa toimintaansa.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 04.03.16 - klo:12:58
Pikkalan louhimolla 1.3. tehdyn katselmuksen perusteella Siuntion ympäristötarkastaja on määrännyt louhimon toiminnan toistaiseksi keskeytettäväksi luparikkomuksen takia. Katselmusta olivat tekemässä ainakin ympäristötarkastaja Heta Tenno ja rakennustarkastaja Kenneth Flythström.

Louhimolla louhii Göran Hagelberg Oy, jolla on louhimoita myös Kirkkonummella. Uusi louhimolupahakemus yrityksellä on vetämässä Vuohimäen alueelle Kirkkonummella.

Toiminnan keskeyttäminen on käsittelyssä Siuntion ympäristölautakunnan kokouksessa ilmoitusluontoisena asiana ensi viikolla.

Tämä uusin luparikkomus liittyy siihen, että louhintarintaus on räjäytetty liian jyrkäksi alueen pohjoisreunassa, eikä sitä ole alueella enää tilaa loiventaa ja maisemoida lupamääräysten mukaiseksi.

Lupamääräysten mukainen kaltevuus oli 1:3, ja se oli määrätty toteutettavaksi tarkkuuslouhintana, eli paikalle olisi jäänyt yhtenäinen kallioluiska. Nyt seinämä on louhittu pystysuoraksi, joten kaltevuus joudutaan toteuttamaan jollain muulla tavalla, jolloin maisemoinnin lopputulos on aivan eri näköinen kuin pitäisi.

Asian vakavuutta lisää se, että kyseessä on valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kallioalue, jonka louhimiseen Thure Lindeberg kuitenkin onnistui saamaan luvat pitkän oikeuskäsittelyn jälkeen, koska kunta ei ollut kaavoittanut aluetta maakuntakaavan mukaisesti, vaan se oli kaavassa pienteollisuusaluetta. Kyseessä oleva maisemoitava rintaus näkyy myös suoraan kantatielle 51, kun meluvalli puretaan.

Aiemminkin louhimolla on rikottu lupamääräyksiä monella eri tavalla. Viimeksi lokakuussa Hagelbergin aiemmin teettämä melumittaus todettiin hallinto-oikeudessa lupamääräysten vastaisesti tehdyksi ja määrättiin uusittavaksi. Myös suoja-aidassa on ollut jatkuvasti puutteita. Erityisesti lapset ja eläimet ovat toistuvasti vaarassa pudota louhokseen 10 metrin korkeudesta, koska toiminnanharjoittaja ei ole pystyttänyt sinne kunnollsita suoja-aitaa, vaan sen virkaa tekee jatkuvasti sään ja tuulen maahan painama matala muoviverkko, jota ei ole edes riittänyt koko matkalle.

Kuva kyseisestä lupamääräysten vastaisesti louhitusta seinämästä:
(http://www.sonorian.fi/forum/index.php?action=dlattach;topic=80.0;attach=315;image)

Verkkolehti Viisykkönen kirjoittaa aiheesta kahdessa eri artikkelissa:
http://www.viisykkonen.fi/siuntio-inkoo/pikkalan-kalliolouhinnasta-taas-kiistaa-%E2%80%93-kunta-ehtoja-rikottu

http://www.viisykkonen.fi/uutiset/isot-kallioalueet-sileiksi-%E2%80%93-luvat-ja-ehdot-kuumentavat-tunteita

Räjäytysvaurioiden tutkimista ei mainita Siuntion ympäristölautakunnan ensi viikon kokouksen esityslistassa, vaikka tärinän valvonta kuuluu kunnalle, ja kuntaan on ilmoitettu räjäytysvaurioita tapahtuneen 8.12.2015 louhimolla tehdyn räjäytyksen yhteydessä. Myös louhimoyrityksen konsulttiyhtiön edustaja on käynyt totemassa vauriot.

Konsulttiyhtiö Finnrock hoitaa toiminnnaharjoittajan toimeksiannosta louhimon tärinän tarkkailumittaukset, ja on asentanut tärinämittareita lähellä oleviin kiinteistöihin. Finnrockin edustaja on käynyt toteamassa ainakin yhden kiinteistön vauriot ja yrittänyt selittää niitä talon rakennusteknisillä puutteilla (esim. huone huonosti laatoitettu, ovea suljettu liian kovaa yms. uskomatonta... §bor§ ).

Koska mainittu räjäytys kuitenkin aiheutti Finnrockin itsensä asentaman mittarin mukaan kyseisen talon kestokyvyn ylittävän ns. heilahdusnopeuden, Finnrock yrittää nyt vedota myös mittarivikaan §bor§.

Finnrock on kuuluisa siitä, että käy ympäri Suomen oikeuskäsittelyitä myöten esittämässä todisteluja siitä, ettei yksikään räjäytysvaurio Suomessa johdu räjäytyksistä. Konsulttitoimiston edustajat ja isojen louhimoyritysten kokeneet lakimiehet esittelevät perusteluina taitavasti koottuja lukuja ja taulukoita, joiden virheellisyyden ymmärtäminen vaatii erikoisosaamista. Koska tätä ei käräjäoikeuksissa ja tuomareilla ymmärrettävästi ole, ja konsulttitoimistoja valitettavasti pidetään luotettavina, asukkaiden on todella vaikea saada oikeutta kärsimistään vahingoista.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 06.03.16 - klo:15:42
Svenska YLE uutisoi Pikkalan kivilouhimon luparikkomuksista ja toiminnan keskeyttämisestä 6.3.-16:

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/06/stenbrytningen-i-pickala-avbryts
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 09.03.16 - klo:15:43
Länsi-Uusimaa kirjoittaa Pikkalan kivilouhimon uusimmista luparikkomuksista ja töiden keskeyttämismääräyksestä 9.3.-16:
http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/372885-miksi-louhimon-seina-on-louhittu-pystyyn
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 07.04.16 - klo:16:20
Helsingin Sanomatkin on herännyt kirjoittamaan louhimoiden haitoista:
http://www.hs.fi/paivanlehti/07042016/a1459918646641

Pitäisi olla jo itsestään selvää, että louhokset on vietävä maan alle. Melu-, pöly- ja tärinähaitat vaikuttavat niin laajalle alueelle, ettei asutuksen ja avolouhosten yhteensovittaminen ole varsinkaan Uudellamaalla enää mahdollista.

Kustannuksiin vetoaminen ei ole kestävä argumentti, kun asiaa edes hiukan tarkemmin selvittää. Yritykset luonnollisesti haluavat maksimoida voitot, mutta asukkailla on perustuslailliset oikeutensa, jotka eivät tällä hetkellä toteudu. Lain porsaanreiät ja erikoiset tulkinnat tarjoavat louhosyrittäjille taitavine lakimiehineen liian hyvät mahdollisuudet asukkaiden elinolojen ja ympäristön pilaamiseen.

Yksi louhimoyrittäjien ja heidän konsulttiensa usein levittämä virheellinen käsitys on, ettei tärinävaurioita voisi aiheutua yli 500 metrin päässä louhimoista, eikä tärinän tarkkailu näin ollen ole tarpeellista kuin aivan louhimon läheisyydessä. Siuntion Pikkalassa kivilouhimo on aiheuttanut räjäytysvaurioita useampaan kiinteistöön etäisyyksillä 600 m - 1,2 km. Yksi vastaava tapaus yli kilometrin etäisyydellä louhimosta on parhaillaan oikeuskäsittelyssä Kotkassa.

Tällaisissa tapauksissa louhimoyrittäjät keksivät vaurioille ties millaisia selityksiä alkaen huonosti rakennetuista taloista. Koska korvausvelvollisuuden toteennäyttäminen on yksityisoikeudellinen asia, suurin osa asukkaista ei uskalla lähteä oikeuteen suuria louhimoyrityksiä ja heidän kokeneita lakimiehiään vastaan, vaan kärsii vahingot nahoissaan ja korjaa vauriot itse.

Näin saadaan asukkaat vaiennettua, eikä tiedon leviäminen tapauksista pääse vaikuttamaan louhimoyrittäjien mahdollisuuksiin jatkossakin käyttää liian suuria räjähdemääriä.

Samanlainen strategia on käytössä melumittausten osalta, jotka on annettu toiminnanharjoittajien itsensä tehtäväksi.

Pikkalan louhimon tapauksessa hallinto-oikeus on hiljattain määrännyt Ramboll Oy:n ko. louhimolla vuonna 2013 tekemät melumittaukset uusittavaksi, koska mittaukset oli suoritettu lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisella tavalla. Oikeuskäsittely kesti kaksi vuotta. Tämän ajan louhimon toiminta sai jatkua normaalisti, ja asukkaat joutuivat kärsimään melurajat ylittävästä melusta. Tällä hetkellä kyseisen louhimon toiminta on lopultakin ympäristöviranomaisen määräyksestä keskeytettynä, koska louhimoyrittäjä on rikkonut lupamääräyksiä monella muullakin tavalla.

Yleinen käytäntö on edellä kuvatun kaltainen ympäri Suomen: Asukkaat vaiennetaan kiinteistöjensä räjäytysvaurioista, ja melu- ja pölymittaukset suoritetaan lainvastaisin menetelmin (hiljaisen toiminnan aikana, myötätuulessa jne.), ja näistä laaditaan konsulttien toimesta "tilastoja".

Tulevissa lupaprosesseissa ja asukkaiden käynnistämissä oikeuskäsittelyissä louhimolupien hakijat ja heidän konsulttinsa sitten vetoavat näihin väärin perustein tehtyihin tilastoihin. Niiden avulla on helppo antaa viranomaisille ja oikeusasteille "asiantuntijalausuntoja" ja käsitys siitä, että toiminnan haitat pysyvät laillisissa rajoissa. Todellisuushan on kuitenkin jotain aivan muuta.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 30.04.16 - klo:14:27
Jarno Hiltusen blogi:
http://www.kainuunsanomat.fi/blogi/elokuva-kuuluuko-kansan-aani/

Erittäin osuva kirjoitus. Talvivaara-elokuva kertoo paljosta muustakin kuin Talvivaarasta. Se kertoo esimerkiksi siitä, miten tavalliset kansalaiset joutuvat ryhtymään aktivisteiksi, kun ovat tulleet riittävän epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi.

Suomen lainsäädännössä, oikeuslaitoksen toiminnassa ja poliittisissa päätöksentekotavoissa ylipäätään on suuria ongelmia.


Lainauksia kirjoituksesta:

"Oikeaksi nähty asia tekee maatalon emännästäkin aktivistin."

"Tavalliset ihmiset ovat niitä, joita varten kaivos ja viranomaiset järjestävät kuulemistilaisuuksia, mutta ovatko ne muodollisuuksia vailla todellista merkitystä, kun herrat ovat jo kaiken keskuudessaan sopineet? Ihmisten turhautuminen vaikutusmahdollisuuksiinsa purkautuu suuttumuksena, lopulta jopa raivona."

"Poliitikoilla ja virkamiehillä vastaukset ovat kiven takana. Jotkut eivät osaa sanoa mitään, vaikenevat. Toiset selittävät, mutta selityksillä ei ole merkitystä. Aitoa kommunikaatiota ei synny."

"Teollisuus käyttää apunaan maineenhallinnan asiantuntijoita. Sekö onkin tärkeintä, miltä asiat saadaan näyttämään, ei se, miten ne ovat?"

"Leikkaus tuo keskiöön kuvan ylimielisestä eliitistä, joka selittää kansan käyttäytymisen irrationaaliseksi uuden peloksi, kun vastapuolella on ihminen, jolla on aito huoli.

"Dokumentti laajenee suomalaisen yhteiskunnan läpäiseväksi kuvaksi, jossa tarkastellaan teollisuuden ja viranomaisten yhteispeliä sekä ruohonjuuritason vaikuttamista ja sen mahdollisuuksia."
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on to 12.05.16 - klo:14:16
Johanna Karimäki teki toukokuussa 2016 halliukselle kirjallisen kysymyksen kivilouhimoista **"":

http://www.johannakarimaki.fi/kirjoituksia/kirjallinen-kysymys-avokivilouhokset-ja-peruuttamaton-luontoarvojen-tuhoaminen
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on pe 03.06.16 - klo:13:53
En ihmettele enää mitään. Rudus Oy palkittiin "viheralan hyväksi tehdystä työstä"... ^X^

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/viheralan-hyv%C3%A4ksi-tehdyst%C3%A4-ty%C3%B6st%C3%A4-palkittiin-14-1.147042

- "Vihervuoden päätapahtumassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla jaettiin tänään torstaina neljätoista Vihervuoden mitalia viheralan hyväksi tehdystä työstä.

- " Vihervuosi on valtakunnallinen teemavuosi, jota vietetään nyt viidettä kertaa. Teemavuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi. Tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia."

- "Rudus Oy on tehnyt uraauurtavaa työtä maa-ainesten kaivuutoiminnan rikkoman maiseman ja luonnon palauttamiseksi. Rudus Oy:n LUMO-ohjelmaan kuuluu useita erilaisia hankkeita, joita tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa."

Sen perustella, mitä olen kuullut Ruduksen toiminnasta käytännössä eri hankkeiden yhteydessä - siitä, miten melua ja pölyä ei torjuta lupauksista huolimatta, asukkaat pakotetaan oikeustoimiin louhimoiden aiheuttamien räjäytysvaurioiden takia jne., niin nyt kuulostaa kyllä tyypilliseltä viherpesutapaukselta ja viranomaisten taivuttelulta jatkossa myötämielisiksi louhoshankkeita kohtaan.

Sinänsä ovela idea, joka ei maksa Rudukselle käytännössä juuri mitään, koska maisemoinnit pitää hoitaa joka tapauksessa.

Tällainen palkinto voitaisiin antaa siinä vaiheessa, kun louhokset viedään maan alle, eli ihan oikeasti panostettaisiin siihen "ympäristön viihtyisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin".
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 08.06.16 - klo:15:28
Tässä Turun Sanomien jutussa myös yksi suuri louhimoiden aiheuttamiin ongelmiin liittyvä epäkohta: Ihmisillä ei ole enää varaa hakea itselleen oikeutta, vaikka sen perustuslain mukaan pitäisi olla mahdollista kaikille.

Myös hallinto-oikeuksien valitusmaksuja nostettiin juuri.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2682320/Suomalaisten+rahat+eivat+riita+oikeuteen
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 11.06.16 - klo:02:33
Kaivosyrittäjien argumenttien taso... Nyt on jo melkoista... >>## :

"Koiratkin tuottavat jätettä enemmän kuin pienet kaivokset yhteensä", totesi Suomen Kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja Harri Siitonen kaivosseminaarin alustuksessaan.
%%//

"Jätettä tulee kaikenlaista, mutta se kuuluu ekosysteemiin." ( ¤g¤?!)

Siinähän sitä onkin taas perustetta kaivosteollisuuden normienpurkuun... Että pitäisi saada lisää ongelmajätettä laskea luontoon, kun kerran koiratkin sinne kakkaavat!

Kyllä hirvittää, että tällaiset henkilöt sitten lobbaavat päättäjiämme täyttä päätä... Toivon todella, että löytyisi aikaa tarkistaa lobbaajien "faktat".

https://www.lapinkansa.fi/koiratkin-tuottavat-jatetta-enemman-kuin-pienet-ka/53973
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Gitta on to 28.07.16 - klo:11:20
Voi hyvät hyssykä! Kaikkea ne keksii kun ei kunnon argumentteja ole. Kohta ne tietysti sanoo, että linnutkin kakkaa ja sillä perusteella pitää kaivoslupa irrota  ''§ #j# Kyllä olis taas kirveelle töitä.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 30.07.16 - klo:16:33
Finlands Natur -lehden 2/2016 artikkelissa Vaasan hallinto-oikeuden tuomari Jan Eklund kritisoi nykyisiä melurajoja ja louhimohankkeiden meluselvityksiä.
http://www.finlandsnatur.naturochmiljo.fi/artiklar/article-87026-51259-stenbrottsligt

Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 30.07.16 - klo:17:12
Uusi linkki louhimomeluvideoon, jossa louhimon raja on reilun 500 metrin päässä, ja itse melua aiheuttava toiminta 600-800 metrin päässä.

Videon lopussa mittarin yläreunassa olevat dB-lukemat 46-55-64 ilmoittavat minimimelun, keskimelutason ja maksimimelun.

https://drive.google.com/file/d/1ei8FvzTbgAovoUH5ThYnS6HBPAXabr_E/view
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 17.08.16 - klo:13:49
Siuntion Myllykylään on suunnitteila uusi kivilouhimo, joka on aiemminkin yrittänyt saada louhintalupia, mutta ne on hylätty.

Kunta kuulee hankkeeseen liittyen lähistöllä asuvia kiinteistönomistajia. Edellisellä kerralla kuulemisetäisyys oli louhimoiden yleiseen vaikutusalueeseen verrattuna huvittavat 300 metriä, ja nyt kuullaan asukkaita "jopa" 500 metrin päässä. Etäisyys on riittämätön, koska esimerkiksi tärinävaurioita on jo omassakin tuttavapiirissä tapahtunut lähes 1,5 km päässä louhimoista sijaitsevissa rakennuksissa. Myös louhimoiden terveysvaikutuksia aiheuttava melu (42 dB) kantautuu keskimäärin satoja metrejä nyt suunniteltua kuulemisetäisyyttä kauemmas.

Tällä videolla etäisyyttä louhimon rajalle on 500 metriä, ja itse toiminta-alueeseen 600-800 metriä. Keskimelu (LAeq) mittauksen aikana 55 dB:

https://drive.google.com/file/d/1ei8FvzTbgAovoUH5ThYnS6HBPAXabr_E/view

Melua samassa paikassa 19.3.2015:
https://drive.google.com/file/d/1hmCCeqhMIp9cCXYPfVcH9Sy8bZKKDQb3/view


Melun raja-arvot ovat lainsäädännössä terveysvaikutuksiin nähden aivan liian korkeat.

Tärinävahinkojen etäisyyksistä on vaikea saada tietoa, ja sen myötä kuulemis- ja ennakkokatselmusetäisyyksistä on vaikea määrätä mitään eksaktia. Tämä siksi, että louhimoyritysten konsultit lakimiehineen kiistävät kaikki kiinteistöille räjäytyksistä aiheutuneet vahingot, ja oikeudenkäynnit ovat liian kalliita yksityisille ihmisille. Näin ei jää seuraavien hankkeiden valmistelua varten mitään dokumenttia siitä, että vauriot ovat räjäytysvaurioita, eikä kuulemis- ja katselmusetäisyyksiä saada niiden perusteella määrättyä riittävän kauas.

Viheliäinen systeemi.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ma 13.03.17 - klo:04:24
Kuntavaaliehdokas 2017 Espoo
Birgitta Johansson (sit./vihr.)
ehdokasnumero 217

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/espoo/ehdokkaat/11605
www.birgittajohansson.fi
https://www.facebook.com/birgittajohanssonespoo

Espoon käynnissä tai suunnitteilla olevista louhimohankkeista mainittakoon Kulmakorpi ja Espoonkartano.
Title: Re: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 18.06.17 - klo:11:23
Kari Rantasen kirjoitus Stallsmossabergetin kallioista:
https://lahiera.wordpress.com/2017/06/18/ikuisesti-menetetty-vuori/
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 14.03.20 - klo:18:02
Melumittausta louhimon lähikiinteistöllä ammattikäytössä olevalla melumittarilla (kuvattu 19.3.2015).

Video osoittaa louhimon "viralliset" toiminnanaikaiset melumittaukset täysin tarkoitushakuisesti tehdyiksi. Hallinto-oikeushan määräsikin ne tehtäväksi uudelleen. Melua oli mitattu lounastaukojen aikana, myötätuulessa, kallioesteen takana ja kun louhimon meluisimmat toiminnot eivät mittausohjeen vastaisesti olleet käynnissä.

Sallittu melutaso 40 dB ylittyy Pikkalassa 14 dB:llä (!). Jo 1-2 dB:n ylitys on ollut syy lopettaa vastaavia toimintoja muissa kunnissa.

Lupien perusteena käytettyjen meluselvitysten mukaan kyseisen kiinteistön ilmoitettiin olevan koko toiminnan ajan 40 dB:n meluvyöhykkeellä. Ko. meluselvitys oli tehty väärin ja ilmeisen tarkoitushakuisesti, huomioiden esimerkiksi kasvillisuuden vaimentava vaikutus, vaikka niin ei ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti saisi tehdä. Siuntion kunnassa tämä oli kuitenkin mennyt läpi. Kasvillisuuden vaikutus melutasoihin voi olla jopa 10-15 dB.

https://drive.google.com/open?id=1hmCCeqhMIp9cCXYPfVcH9Sy8bZKKDQb3
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on su 02.08.20 - klo:15:47
Kallio on louhittu, ja Pikkalan kivilouhimo lopettanut toimintansa vuonna 2019.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ke 02.09.20 - klo:13:57
Kivilouhimoihin liittyviä linkkejä - ongelmia ympäri Suomen:
http://www.saunalahti.fi/~kvarkki/louhimo/

Ongelmat ja ratkaisut:
http://www.birgittajohansson.fi/tavoitteeni/kivilouhimot-ja-kaivokset/

On surullista ja epäoikeudenmukaista, että ongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta sen sijaan, että eduskunnassa tehtäisiin tarvittavat lakimuutokset, on päinvastoin helpotettu louhimo- ja kaivosyrittäjien toimintaa entisestään.
Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on la 17.10.20 - klo:01:28
Raaseporissa on dokumentoitu tästä linkistä löytyvä tapaus:
http://www.saunalahti.fi/~kvarkki/louhimo/Hasse.htm

Suosittelen jokaista maa-ainesten oton kanssa tekemisissä olevaa tutustumaan tuolta löytyvään pdf-dokumenttiin ja sen valokuviin.

Lainsäädännössä on pahoja puutteita, koska tällainen on mahdollista. Herätys, eduskunta ja lakivaliokunta!

Title: Vs: OT: Pikkalan kivilouhimo
Post by: Birgitta on ti 27.10.20 - klo:16:37
Ympäristöministeriön uusi julkaisu:
"Maa-ainesten ottaminen : Opas ainesten kestävään käyttöön"

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162506

Korvaa ymp.ministeriön julkaisun "Maa-ainesten kestävä käyttö" vuodelta 2009.

Edelleenkään ei keinoja, joilla asumisterveys turvattaisiin ..## .